Boerenorganisaties schroeven hun eisen op, met succes?