Influencers zamelen via Nederland geld in voor uitrusting Russische militairen

Gemist?