Het bordes waar de nieuwe ploeg binnenkort staat
NOS NieuwsAangepast

Het nieuwe kabinet-Schoof: alle namen van de ministers bekend

De contouren van het nieuwe kabinet worden steeds duidelijker. Volgende week maandag, dinsdag en woensdag ontvangt formateur Van Zwol de verschillende kandidaten. Ieder gesprek zal zeker een uur duren, zo niet langer.

Vooraf is al gekeken naar justitiële antecedenten, de AIVD heeft dossiers doorgespit en ook de Belastingdienst heeft onderzoek gedaan. Om die reden staat Marjolein Faber nog niet op de gesprekslijst: zij werd pas gisteravond gekandideerd als minister van Asiel en Migratie.

In de laatste fase van een kabinetsformatie kan er dus altijd nog iets veranderen, maar dit is de huidige stand van zaken:

Klik op de naam van de kandidaat en lees een kort portret.

Algemene Zaken:

Ministerie van Binnenlandse Zaken:

Ministerie van Klimaat en Groene Groei:

Ministerie van Financiën:

Ministerie van Justitie en Veiligheid:

Ministerie van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening:

  • Minister van Volkshuisvesting en Ruimte Ordening: Mona Keijzer (BBB)

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Ministerie van Defensie:

Ministerie van Economische Zaken:

Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselzekerheid en Natuur:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

  • Minister van Onderwijs: Eppo Bruins (NSC, CU)
  • Staatssecretaris Primair en Voortgezet Onderwijs en Emancipatie: Mariëlle Paul (VVD)

Ministerie van Asiel en Migratie:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl