NOS Nieuws

Dienstplicht voor vrouwen en meer loon: dit verandert in 2020

Vanaf 1 januari veranderen er weer allerlei wetten, regels en belastingtarieven. Zo hebben we voortaan nog maar twee belastingschijven, wijzigt er van alles rond vaste en flex-contracten en wordt de dienstplicht voor vrouwen ingevoerd. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

Van vier naar twee belastingschijven en kortingen omhoog

Er zijn voortaan nog maar twee in plaats van vier belastingschijven. Schijf 2 en 3 hadden al hetzelfde tarief, dus er waren drie tarieven. Maar er blijven er nog maar twee over. Belastingschijf 1 gaat tot 68.508 euro en is 37,35 procent. Belastingschijf 2 is voor al je inkomen daarboven en is 49,5 procent.

Tegelijkertijd gaan de algemene heffingskorting en de arbeidskorting omhoog. Dat zijn kortingen op je inkomstenbelasting. Door deze belastingmaatregelen hou je netto meer over. Iemand die 25.000 bruto verdient, gaat er jaarlijks netto 380 euro op vooruit. Iemand die 45.000 euro verdient, houdt 640 euro extra over en voor iemand die 65.000 euro verdient is dat 690 euro.

Zelfstandigenaftrek omlaag

Om de fiscale verschillen tussen zzp'ers en werknemers kleiner te maken, gaat de zelfstandigenaftrek omlaag. Zzp'ers krijgen dus minder korting op hun inkomstenbelasting. De aftrek daalt met 250 euro naar 7030 euro. De komende jaren gaat die in stapjes verder omlaag, naar uiteindelijk 5000 euro in 2028.

Omdat tegelijkertijd de arbeidskorting en algemene heffingskorting omhooggaan, gaan ook de meeste zzp'ers erop vooruit in 2020.

Energiebelasting omlaag

De 'vermindering energiebelasting' is een vaste korting op de energiebelasting voor ieder huishouden. Die korting gaat fors omhoog, van 258 euro naar 436 euro. Je betaalt dus minder belasting op je energie.

Tegelijkertijd gaat de belasting op gas iets omhoog en de belasting op elektriciteit iets omlaag. Dat is om duurzaam energiegebruik te stimuleren. Een gemiddeld huishouden gaat door deze maatregelen 100 euro per jaar minder energiebelasting betalen.

Btw elektronische kranten en boeken omlaag

De btw op papieren kranten en boeken was al 9 procent. Maar e-books en digitale kranten vielen nog altijd onder het hoge btw-tarief van 21 procent. Dat verandert nu. Ook voor de elektronische varianten betaal je voortaan nog maar 9 procent.

Maximale hypotheekrenteaftrek weer lager

Al een paar jaar gaat de maximale hypotheekrenteaftrek stap voor stap omlaag. In 2020 gaat die van 49 naar 46 procent. Alleen mensen met een inkomen in de hoogste belastingschijf (boven de 68.500 euro) kunnen hierdoor minder hypotheekrente aftrekken.

Hogere motorrijtuigenbelasting voor 'vieze' diesels

Je gaat 15 procent meer motorrijtuigenbelasting betalen als je in een oudere dieselauto rijdt. De overheid wil daarmee het gebruik van vervuilende auto's minder aantrekkelijk maken.

Het gaat om diesels die meer dan 5 milligram fijnstof per kilometer uitstoten, of diesels die geen roetfilter hebben als de uitstoot onbekend is. Meestal zijn dat diesels van tien jaar of ouder. Gemiddeld kost het je 225 euro per jaar extra.

Bijtelling elektrische auto omhoog

De bijtelling voor een elektrische auto van de zaak gaat omhoog. Het was 4 procent over de eerste 50.000 euro van de catalogusprijs en 22 procent over het bedrag daarboven. Dat wordt 8 procent over de eerste 45.000 euro en 22 procent over het bedrag daarboven.

Accijns op brandstof omhoog

De accijns op brandstoffen gaat wat omhoog. Voor benzine betaal je 1,26 cent per liter meer. Voor diesel 0,793 cent en voor lpg 0,298 cent.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans gaat in en daardoor veranderen er allerlei dingen rond arbeidscontracten en ontslag. De wet moet de ongelijkheid tussen flex en vast verminderen. Hieronder alle wijzigingen.

Ontslag makkelijker

Het wordt makkelijker om werknemers met een vast contract te ontslaan. Werkgevers mochten verschillende redenen voor ontslag bij de rechter niet combineren. Voortaan mag dit wel. Bij ontslag door zo'n optelsom moet je wel een hogere vergoeding krijgen.

Sneller vergoeding, maar wel lager

Werknemers die ontslagen worden, hebben voortaan recht op een transitievergoeding vanaf hun allereerste werkdag. Dat was pas na twee jaar dienstverband. Maar vergoedingen voor mensen die langer dan tien jaar ergens werkten worden wel lager. Ook wordt een extra hoge vergoeding voor 50-plussers geschrapt.

Maximaal 3 jaar tijdelijk

Je kan maximaal drie tijdelijke contracten krijgen, voor maximaal drie jaar. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Dat was drie tijdelijke contracten in maximaal twee jaar.

Oproepkrachten

Oproepkrachten moeten minstens vier dagen vantevoren weten wanneer ze moeten werken. En je mag maximaal een jaar als oproepkracht werken, daarna moet de werkgever je een vast aantal uren in dienst nemen. Tenzij je zelf oproepkracht wil blijven.

Payrollers

Payrollers krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als mensen die in dienst zijn bij een bedrijf.

Flexcontract? meer ww

Werkgevers gaan voor werknemers met een flexibel contract meer ww-premie betalen dan voor mensen met een vast contract.

Wie zit er achter een bedrijf?

Bedrijven zijn voortaan verplicht in het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan te geven wie de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft. Dit is het gevolg van EU-regels en moet financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, tegengaan.

De regel geldt voor bv's, vof's, cv's, stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties en (niet-beursgenoteerde) nv's.

Kleineondernemersregeling anders

De regeling voor kleine ondernemers wordt versimpeld. Als je minder dan 20.000 euro omzet per jaar maakt hoef je helemaal geen btw in rekening te brengen en dus ook geen btw-aangifte te doen ieder kwartaal.

Tot nu toe trokken kleine ondernemers de btw die ze zelf moesten betalen af van de btw die ze aan klanten rekenden. Was het bedrag dat overbleef minder dan 1883 euro? Dan hoefde je maar een gedeelte of helemaal geen btw te betalen.

Btw-nummer wordt btw-id

Eenmanszaken moeten vanaf 1 januari hun nieuwe btw-identificatienummer gebruiken. Zzp'ers hebben dat btw-id de afgelopen tijd gekregen, ter vervanging van hun oude btw-nummer. Want in dat nummer was hun burgerservicenummer verwerkt en dat maakte het gevoelig voor identiteitsfraude.

Nieuwe regeling voor fiets van de zaak

Werknemers kunnen voortaan via hun werk een fiets krijgen voor woon-werkverkeer. De bijtelling is 7 procent. In de praktijk kost dat je dan 5 euro per maand voor een fiets van 2000 euro.

Maar pas op! Als je nu nog een reiskostenvergoeding krijgt, dan raak je die kwijt voor de dagen dat je met die fiets naar je werk gaat.

Massaclaims makkelijker

Het wordt voor gedupeerde consumenten en bedrijven makkelijker om bij de rechter gezamenlijk een schadevergoeding te claimen bij een bedrijf. Dat wordt geregeld in een nieuwe wet. De rechter stelt in één procedure vast of de veroorzaker aansprakelijk is en wat die moet betalen. De uitkomst is bindend voor alle gedupeerden, tenzij je voor een procedure zegt dat je niet wil meedoen.

Verplichte geestelijke gezondheidszorg wordt anders

Als iemand met psychische problemen een gevaar is voor zichzelf of anderen, dan was tot nu toe een dwangopname in een instelling de enige manier om hen te helpen. Maar met de ingang van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg wordt dat anders.

Het is voortaan ook mogelijk om verplichte zorg, zoals het toedienen van medicijnen of toezicht uitoefenen, bij iemand thuis te regelen. Mensen kunnen ook een polikliniek bezoeken waar ze niet hoeven te blijven.

Mensen kunnen zo makkelijker contact houden met familie en vrienden en deelnemen aan de samenleving. Alleen als het in de eigen omgeving echt niet kan, moeten mensen alsnog opgenomen worden in een instelling.

Minder vrijheidsbeperking

Voor mensen met een verstandelijke beperking of ouderen met dementie en alzheimer gaan ook andere regels gelden. Vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag niet meer toegepast worden, tenzij het na het doorlopen van een stappenplan van vrijwillige opties echt nodig is.

Dit is geregeld in de Wet zorg en dwang, die op 1 januari ingaat. 2020 is nog wel een overgangsjaar, dat instellingen de kans geeft zich aan de nieuwe regels aan te passen.

Roken verder ontmoedigd

De accijns op een pakje sigaretten van twintig stuks gaat per 1 januari met 14 cent omhoog. En 3 maanden later, op 1 april, gaat de accijns met nog eens 1 euro omhoog.

Verder gaat begeleid stoppen met roken niet meer ten koste van het eigen risico van je basisverzekering.

En in september besloot de Hoge Raad dat er ook niet meer gerookt mag worden in aparte rookruimtes in de horeca. De NVWA besloot dit verbod niet meteen te handhaven. Dat gebeurt ook nog niet per 1 januari, maar pas vanaf 1 april.

Vrouwendienstplicht

De militaire dienstplicht gaat ook voor vrouwen gelden. Alle meisjes van 17 jaar krijgen voortaan een brief over de dienstplicht. De regering wil zo mannen en vrouwen gelijk behandelen.

In de praktijk verandert er verder niets. De dienstplicht bestaat officieel wel, maar sinds 1996 hoeft niemand meer verplicht het leger in. Nederland heeft namelijk een beroepsleger.

Wraakporno strafbaar

Wraakporno wordt expliciet strafbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verspreiden van naaktfoto's van iemand, wetende dat dat nadelig voor diegene kan zijn. De maximale celstraf is twee jaar.

Hondenpaspoort verplicht

Iedere nieuwe hond in Nederland moet in de loop van 2020 een Europees hondenpaspoort hebben. Daarin moet staan waar de hond vandaan komt en welke inentingen het dier heeft gehad. Dierenartsen geven het paspoort af en het is de bedoeling dat hierdoor handelaren een buitenlandse hond niet meer als Nederlands dier kunnen verkopen.

Ambtenaar wordt gewone werknemer

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt ingevoerd. Daardoor wordt een ambtenaar meer een gewone werknemer. Zo wordt een ontslagprocedure hetzelfde als bij gewone werknemers. Dat gaat dus niet meer via de bestuursrechter, maar via de kantonrechter of het UWV.

Minimumloon en bijstandsuitkering omhoog

Het wettelijk minimumloon wordt aangepast, dat gebeurt twee keer per jaar. Voor mensen van 21 jaar en ouder stijgt het met 18 euro naar 1653,60 euro bruto per maand.

Ook de bijstandsuitkering gaat omhoog, voor een alleenstaande met 22 euro naar 1052 euro.

Minder lang alimentatie

Na een scheiding hoeft er minder lang partneralimentatie betaald te worden als een ex-partner te weinig inkomsten heeft om daarvan te leven. De duur wordt bijgesteld naar maximaal vijf jaar, voorheen was dit twaalf jaar.

En als een huwelijk of partnerschap minder dan tien jaar duurde, dan moet er voor de helft van die tijd betaald worden. Vier jaar huwelijk betekent dus twee jaar partneralimentatie.

De maximale belastingaftrek voor alimentatiebetalers gaat omlaag: van 52 naar 46 procent.

Goededoelenloterijen

Loterijen voor goede doelen hoeven nog maar minimaal 40 procent van de opbrengst aan het goede doel te geven. Dat was minimaal 50 procent.

Verzekering tegen extreem weer goedkoper

Boeren hoeven geen assurantiebelasting meer te betalen voor een weersverzekering. Daardoor wordt het voor hen goedkoper om zich te verzekeren tegen schade aan gewassen door extreem weer.

AOW-leeftijd stijgt toch niet

En dan nog iets dat zou veranderen, maar nu toch hetzelfde blijft. Want oorspronkelijk had de regering besloten dat in 2020 de AOW-leeftijd omhoog gaat van 66 jaar en 4 maanden naar 66 jaar en 8 maanden. Maar in het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd toch gelijk blijft op 66 jaar en 4 maanden.

Ook in 2021 blijft die gelijk. In 2022 gaat de AOW-leeftijd weer omhoog, naar 66 jaar en 7 maanden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl