NOS Nieuws Politiek Aangepast

Algemene Beschouwingen: hoe verliep de tweede dag? Bekijk het hier

 • Het was de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen
 • Magere oogst voor oppositie in 'hoffelijk' debat over Rutte's 2020-plannen
 • Het kabinet kijkt naar extra geld voor het lerarentekort, er komt extra geld voor de Kamerleden
 • De hele Tweede Kamer riep op tot een loonsverhoging in het bedrijfsleven van 5 procent
 • Het debat is afgelopen

  Kamervoorzitter Arib sluit de vergadering. De Kamerleden lopen naar vak K om de ministers een hand te geven.

 • Kamer: lonen bedrijfsleven moeten 5 procent omhoog

  De hele Tweede Kamer vindt dat de lonen in het bedrijfsleven 5 procent zouden moeten stijgen omdat zij achterblijven bij de groei van de economie en de groei van dividenduitkeringen. Alle partijen steunden de motie van SP-leider Marijnissen hierover. De Kamer heeft geen macht of invloed op de salarissen in het bedrijfsleven, de motie is dus een principe-uitspraak. Marijnissen vindt dat de medewerkers die grote winsten mogelijk maken daar van moeten meeprofiteren.

  Premier Rutte riep al eerder op de lonen te verhogen. Ook het Internationaal Monetair Fonds vindt dat de lonen in Nederland te veel achterblijven en de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot pleitte al herhaaldelijk voor meer loonstijging.

 • Stemmen over motie van wantrouwen Wilders tegen Rutte

  De uitslag is 19 voor (alleen de aanwezige Kamerleden van PVV en FvD) en 124 tegen.

 • Twee ministers blijken tijdens het debat voetbal te kijken

 • Pauze tot 23.10 uur

  Dan wordt er gestemd. Alle Kamerleden die elders waren moeten nu zo snel mogelijk weer terug naar de Tweede Kamer komen.

 • Rutte sluit af, daarna stemmen

  Rutte sluit af met stilstaan bij de moord op advocaat Derk Wiersum. "Politie en justitie zetten zich in om de dader voor de rechter te krijgen. Het was een gitgrijze lucht die boven dit debat hing." Verder spreekt Rutte zijn waardering uit voor de wijze waarop er is gedebatteerd. De premier wil toewerken naar een nieuwe Gouden Eeuw, Dat staat voor hem voor vooroplopen op een positieve wijze en een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld.

 • Vast terugkijken: De Algemene Politieke Beschouwingen in acht video's

 • Premier Rutte gaat weer door

  Premier Rutte beantwoordt de laatste vragen en reageert op de ingediende moties. PVV-leider Wilders heeft aangekondigd dat hij een hoofdelijke stemming wil over zijn motie van wantrouwen tegen premier Rutte. Dat betekent dat alle namen van de aanwezige Kamerleden worden voorgelezen en dat zij 'voor' of 'tegen' moeten zeggen.

 • Er is even pauze

  Rond 22.00 uur gaat premier Rutte reageren op de moties uit de Kamer. Daarna wordt er gestemd. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er bijna geen moties ingediend door de partijen. Het waren er meestal vele tientallen bij de Algemene Beschouwingen alleen al.

 • Kamerlid Van Kooten-Arissen bedankt iedereen voor de hulp

  Het Kamerlid verliet in juli de Partij voor de Dieren. Zij vormt nu alleen een fractie. Zij bedankte de collega-Kamerleden voor de hulp die zij haar hebben gegeven met de voorbereiding van dit ingewikkelde debat.

 • Baudet (Forum voor Democratie): minister moet naar Damascus

  Baudet wil dat de minister van Buitenlandse Zaken naar Damascus, de hoofdstad van Syrië, vliegt om daar afspraken te maken om zo snel mogelijk alle Syrische vluchtelingen die in Nederland verblijven terug te sturen. Hij vindt dat Syrië veilig genoeg is en dat alle Syriërs daar nodig zijn om het land weer op te bouwen.

  De oorlog in Syrië is nog niet voorbij. Ook is niet duidelijk hoe de regering van president Assad zal omgaan met burgers die terugkeren. In Turkije alleen al worden nog bijna 4 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen.

 • Kuzu (Denk): terug naar de basisbeurs

  Kuzu vindt dat voorkomen moet worden dat studenten grote schulden opbouwen, zeker uit gezinnen met lage inkomens. Hij dient een motie in over de basisbeurs. Maar premier Rutte heeft al laten weten dat het kabinet niet van plan is het leenstelsel op zijn kop te gooien.

 • Van der Staaij (SGP): kabinet kan gewoon over proces Wilders praten

  SGP-leider Van der Staaij neemt een duidelijk standpunt in en kiest de kant van PVV-leider Wilders. Hij vindt dat premier Rutte gewoon op de vragen van Wilders had kunnen ingaan. Hij ziet er geen enkel probleem in, politiek noch juridisch. Premier Rutte weigert de vragen van Wilders te beantwoorden omdat de zaak nu onder de rechter is.

 • 50Plus: jaarlijkse feestdag 'Made in the Netherlands'

  Zijn idee werd vanmiddag door premier Rutte niet met heel veel enthousiasme ontvangen, maar toch dient partijleider Krol een motie in voor een jaarlijkse feestdag 'Made in the Netherlands'. Hij wil dat op die dag succesvolle ondernemers en bedrijven alle aandacht krijgen in aanwezigheid van belangrijke buitenlandse gasten.

 • Thieme (Partij voor de Dieren): belofte ontwikkelingshulp nakomen

  Thieme vindt het onbegrijpelijk dat het budget voor ontwikkelingshulp naar beneden gaat. Zij wil dat het kabinet zich aan de afspraak houdt om te kijken of het budget omhoog moet naar 0,7 procent van het Bruto Nationaal Product zoals door een groot aantal landen internationaal is afgesproken. Er is veel steun van andere partijen:

 • Meer berichten tonen