Volgens CDA en CU zijn overheidsdiensten als de belastingdienst vaak onbereikbaar en te anoniem ANP

De coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen een parlementair onderzoek naar uitvoeringsorganisaties van de overheid, zoals de Belastingdienst, het UWV en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Zij vinden dat overheidsdiensten te vaak onbereikbaar zijn, te anoniem opereren en weinig behulpzaam zijn.

Die problemen schaden het vertrouwen van de burger in de overheid, zullen de fractievoorzitters Heerma (CDA) en Segers (ChristenUnie) vandaag bij de Algemene Politieke Beschouwingen zeggen. Zij wijzen op de ombudsman , die onlangs stelde dat ook zelfredzame burgers inmiddels vastlopen in de complexiteit van regels en bureaucratie.

'Menselijke maat'

Heerma vindt dat de overheid dienstbaar moet zijn aan de samenleving. "De menselijke maat moet terug bij de uitvoeringsdiensten, die verstrikt zijn geraakt in ingewikkelde regels en wetgeving. Daarom is het nodig dat ook de Tweede Kamer haar eigen rol tegen het licht houdt in een parlementair onderzoek."

Segers zegt dat de studiefinancieringsdienst DUO, uitkeringsinstantie UWV en de Belastingdienst in veel gevallen voor het eerste contact van burgers met overheid staan en dat dit vaak als negatief wordt ervaren "Regels lijken belangrijker dan mensen, systemen falen, wachttijden zijn te lang en burgers worden van het kastje naar de muur gestuurd."

Een parlementair onderzoek is een minder zwaar middel dan een parlementaire enquête, waarin getuigen onder ede gehoord kunnen worden.

STER reclame