CDA-fractievoorzitter Heerma tijdens Algemene Beschouwingen
NOS NieuwsAangepast

Tweede Kamer: misschien extra geld voor aanpak lerarentekort

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer wordt tot nu toe veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de samenleving en de vraag of het kabinet wel genoeg geld uittrekt voor de publieke sector. Een deel van de oppositie vindt dat het kabinet de economisch relatief goede tijd onder meer moet aangrijpen om bijvoorbeeld de salarissen van leraren te verhogen en het lerarentekort in het basisonderwijs terug te dringen.

Die verhoging staat ook in een tegenbegroting van GroenLinks, SP en PvdA. Uitgedaagd door PvdA-leider Asscher liet fractievoorzitter Dijkhoff van regeringspartij VVD doorschemeren dat zijn partij eventueel bereid is meer geld uit te trekken om het lerarentekort te bestrijden.

Niet alleen geld

Dijkhoff zei dat hij daar best naar wil kijken, maar hij voegde eraan toe dat het te makkelijk is om het lerarentekort alleen aan gebrek aan geld toe te schrijven. Hij wil daarover meer horen van het kabinet.

VVD bereid om te kijken naar meer geld voor leraren

CDA-fractievoorzitter Heerma benadrukte dat er al veel extra is gedaan aan het verlagen van de werkdruk en het verhogen van de lerarensalarissen. Maar hij zei ook dat "erover gepraat kan worden over hoe het verschil in salaris tussen leraren in het basis- en het voortgezet onderwijs kleiner kan worden gemaakt".

Volgens hem kan de sector daar ook zelf nog wat aan bijdragen. Hij wilde er vandaag niet op vooruitlopen of het rijk er meer geld voor beschikbaar moet stellen. Heerma vindt dat er in elk geval iets moet worden gedaan aan de relatief lage salarissen in het voortgezet speciaal onderwijs.

En D66-fractievoorzitter Jetten zei in het debat dat "het lerarentekort er terecht uit springt". Ook hij benadrukte dat er al wat aan gedaan is om de "loonkloof" te verminderen, maar hij riep het kabinet op meer te doen tegen het lerarentekort.

"Meng je in de discussie tussen onderwijsbestuurders en vakbonden over een nieuwe cao voor het primair onderwijs", zei Jetten tegen de bewindslieden. Als minister Slob na die gesprekken de conclusie trekt dat er meer geld nodig is, dan valt daar met D66 "absoluut" over te praten.

Jetten: 'Kabinet, ga aan de slag met het lerarentekort'

Meer financiële zekerheid gemeenten

De regeringspartijen ChristenUnie en D66 kwamen vandaag met voorstellen om schommelingen in de gemeentebegroting tegen te gaan. Het gemeentebudget wordt nu bepaald door hoeveel het kabinet in een jaar uitgeeft. Omdat het kabinet minder besteedt dan vooraf gedacht, leidt dat systeem op dit moment tot tekorten bij gemeenten.

Grote en middelgrote gemeenten luidden daarover maandag de noodklok. ChristenUnie en D66 willen de gemeenten nu meer zekerheid bieden door meer te kijken naar 'begrotingstrends' over verschillende jaren. Op die manier zouden bezuinigingen op bijvoorbeeld zwembaden en bibliotheken kunnen worden voorkomen.

Links lullen, rechts vullen

In het debat beschuldigde GroenLinks-leider Klaver Dijkhoff van "links lullen en rechts vullen". Volgens Klaver profiteren vooral de hogere inkomens van de plannen van het kabinet. Dijkhoff zei wel degelijk op te komen voor de middengroepen.

Dijkhoff hield in zijn bijdrage een pleidooi voor de "Philips-samenleving". Volgens hem staat dat voor wederkerigheid tussen bedrijf en omgeving en tussen mensen en het besef dat het alleen maar goed met je gaat als het met anderen ook goed gaat.

Hij benadrukte het belang van "een land waarin bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en die gekoesterd worden door de overheid. Dat belang is groot in cijfers, maar ook in saamhorigheid en gevoel."

Proces-Wilders

De eerste spreker vandaag was PVV-leider Wilders, die weinig goede woorden over had voor de plannen van het kabinet. Hij riep premier Rutte op "wat anders te gaan doen". Volgens hem gaat de bevolking er niet genoeg op vooruit.

Wilders tegen Rutte: zoek een leuke vriendin

Wilders besteedde een groot deel van zijn bijdrage aan het debat om nog eens te protesteren tegen zijn vervolging vanwege zijn 'minder Marokkanen'-uitspraken en herhaalde dat het ministerie van Justitie een zeer kwalijke rol heeft gespeeld in de vervolging.

De PVV'er vindt dat de coalitie zich "diep moet schamen", nu die met een debat over de zaak-Wilders wil wachten tot een uitspraak van de rechter.

Scorebordpolitiek

GroenLinks-leider Klaver pleitte ervoor dat er meer Kamerdebatten op hoofdlijnen komen, in plaats van heel veel verschillende debatten waarin allerlei details worden besproken. Hij zei dat hij wil doorbreken dat Kamerdebatten vooral een strijd zijn tussen coalitie en oppositie en dat het gaat over winnaars en verliezers.

Klaver zal niet meer om strategische redenen dreigen om ergens tegen te stemmen en hij wil af van 'scorebord-politiek'.

Klaver wil af van 'scorebordpolitiek'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl