liveblog
NOS NieuwsAangepast

Kamerdebat over foto Van der Graaf

liveblog gesloten

Interview met Van der Steur: "Ik ga het vertrouwen herstellen"

Van der Steur: de lessen pakken we op

We wachten nog even op het interview met minister Van der Steur

Hij werd na het debat opgewacht door een verzameling journalisten, fotografen en cameraploegen.

Van der Steur staat de pers te woord na afloop van het debat

Het debat is afgelopen

Dinsdag wordt er over alle moties gestemd. De moties zijn te vinden op de site van de Tweede Kamer en hebben het serienummer 34300-VI, datum 1 oktober 2015.

Van der Steur belooft beterschap in "zware taak" vertrouwen te herstellen

Minister Van der Steur mag van alle partijen blijven maar geeft aan dat hij de kritiek goed heeft begrepen. "Ook van de gele kaart heb ik goede notie genomen".

Half oktober is het onderzoek van de reclassering klaar naar Van der Graaf en of hij zich aan de voorwaarden van zijn vervroegde invrijheidstelling heeft gehouden. Van der Steur belooft dat meteen naar de Tweede Kamer te sturen zodat duidelijk is of Van der Graaf wel of niet weer terug moet naar de gevangenis. Van der Steur wil " bevestigen nog ontkennen" dat Van der Graaf beveiliging heeft.

Als Van der Graaf de voorwaarden voor zijn vrijlating overtreedt, moet hij mogelijk de resterende zes jaar van zijn gevangenisstraf geheel of gedeeltelijk uitzitten. Hij kreeg achttien jaar cel voor de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002.

Van der Steur mag blijven van de Kamer
Van der Steur: kritiek van de Kamer is terecht

50Plus zegt dat minister in zijn proeftijd zit

Ook 50Plus geeft Van der Steur het voordeel van de twijfel maar wil Van der Steur "nog geen vaste aanstelling geven".

VVD wil oordeel over overtreden regels door Van der Graaf

VVD-Kamerlid Van Oosten: "Er moeten serieuze knelpunten worden opgelost, binnen het departement maar ook op andere gelieerde plekken. Ik verwacht wel dat de minister daar bovenop zit". De VVD wil dat alle opties openblijven voor eventuele personele consequenties.

Over Van der Graaf zegt hij: "Mijn fractie wil dat bezien wordt of Van der Graaf de voorwaarden heeft overtreden. Niet alleen het mediaverbod, ook de andere voorwaarden". De partij wil dat ook de bijstandsuitkering opnieuw beoordeeld wordt.

Minister krijgt voordeel van de twijfel van de SP

De SP geeft minister Van der Steur "het voordeel van de twijfel", zegt Kamerlid Van Nispen. Maar de minister moet niet nog meer fouten maken, voegt hij er aan toe.

SGP geeft steun aan "krachtige" aanpak Van der Steur

Bij de SGP is het vertrouwen in de gang van zaken op het ministerie afgenomen maar in de minister zelf toegenomen. De SGP stelt het zeer op prijs dat Van der Steur heeft toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt en dat hij bereid is daarvan te leren.

"Op zo’n complex ministerie is het onbestaanbaar dat er geen fouten gemaakt worden. Wellicht komen er nog meer debatten over incidenten, daar moeten we niet bang voor zijn", zegt SGP-Kamerlid Dijkgraaf.

PvdA: verbeteringen nodig

De PvdA geeft Van der Steur de kans verbeteringen op zijn ministerie door te voeren.

GroenLinks: duidelijker communiceren minister!

Het ministerie moet duidelijker communiceren, en daar is de minister verantwoordelijk voor, concludeert GroenLinks.

Minister mag blijven van Bontes

Bontes vraagt in een motie wel om de beëindiging van de beveiliging van Volkert van der Graaf.

Gele kaart Van der Steur van D66

D66 geeft minister Van der Steur een gele kaart en zegt dat hij zich geen andere fouten meer kan veroorloven.

De partij dient een motie in waarin wordt gevraagd om een analyse van de bestuurbaarheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook of er onderzocht kan worden hoe de politie naar een ander ministerie kan.

Gele kaart voor Van der Steur van D66

ChristenUnie wil nog een keer uitleg minister

De ChristenUnie is verbijsterd over het gebrek aan politiek gevoel bij de minister. De partij maakt zich zorgen over alle andere ingewikkelde zaken die de minister nog moet behandelen. Hij moet nog een keer garanties geven.

De partij dient samen met D66 een motie in om de politie weer onder te brengen bij een ander ministerie, zodra dat goed mogelijk is.

CDA: verbetering moet zichtbaar worden

CDA-Kamerlid Oskam: "Had Van der Graaf een geheimhoudingsplicht over de fotoscene? Heeft hij die door de uitspraken in Brandpunt overtreden?"

Het CDA geeft de minister de kans verbeteringen door te voeren op het ministerie. De partij wil weten of er nu echt geen lijken meer uit de kast komen. Ook wil de partij wachten op het rapport van de commissie-Oosting met een analyse van het ministerie.

PVV neemt genoegen met excuses Van der Steur

PVV-Kamerlid Helder neemt genoegen met de excuses van minister Van der Steur. "Maar dit is een laatste kans".

De PVV vraagt in een motie of Van der Graaf weer naar de gevangenis gestuurd kan worden omdat hij volgens de partij het mediaverbod heeft overtreden.

PVV neemt genoegen met excuses

De NCTV nam besluit foto, Opstelten en Teeven wisten van "misschien een foto"

"Wie het idee heeft verzonnen is nog steeds niet duidelijk", zegt Van der Steur. "Maar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft het maken van de foto mogelijk gemaakt en opdracht gegeven aan de politie om er aan mee te werken. De toenmalige bewindspersonen wisten niet van deze foto. Wel dat er ooit mogelijk een foto zou komen."

Van der Steur zegt dat later in de ogen van de NCTV de noodzaak van de foto ontbrak omdat het veiligheidsbeeld rustig was maar dat aan die analyse verder geen gehoor is gegeven en dat de foto er dus toch kwam.

Bontes: waarom wordt Van der Graaf nog steeds beveiligd?

"De club van de minister heeft besloten dat hij beveiligd wordt door de overheid. Waarom is dat nodig voor de nationale veiligheid?" vraagt Kamerlid Bontes.

Van der Steur wil daar geen antwoord op geven. "Ik mag geen mededelingen doen over persoonsbeveiliging".

Van der Steur: Overheid heeft zorgplicht, ook voor Van der Graaf

De beveiliging van Volkert van der Graaf is een taak van de overheid en hoort bij de rechtstaat, zegt minister Van der Steur. Hij gaat niet in op het verzoek van Kamerlid Bontes de beveiliging te beëindigen.

Hij is het niet eens met de kritiek op zijn voorgangers en andere partijgenoten van de VVD dat zij te stoere taal hebben gebruikt toen ze zeiden dat Van der Graaf nooit vervroegd vrij mocht komen. GroenLinks-Kamerlid Voortman vindt dat zij daarmee een verkeerde indruk hebben gewekt bij het publiek terwijl ze vooraf wisten dat zij het niet waar konden maken.

'Beveiliging van der G. niet stopgezet'

Splitsing van het ministerie is niet nodig vindt Van der Steur

Het idee van fracties als PvdA en D66 om de politie weer, zoals het voor 2010 geregeld was, onder te brengen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt Van der Steur niet nodig. De partijen vinden de klus te groot voor één ministerie.

D66-Kamerlid Berndsen vindt het ook in het licht van "de scheiding der machten" onverstandig om de rechterlijke macht, de politie en het Openbaar Ministerie onder één ministerie te brengen.

Volgens Van der Steur zijn sommige landen daar juist "stikjaloers" op, en werkt het heel efficiënt.

Van der Steur: collega's in buitenland stikjaloers

Maatregelen bij OM en op ministerie "scherpte en alertheid"

De top 120 medewerkers van het ministerie van Veiligheid en Justitie krijgen in een bijeenkomst te horen hoe zij de communicatie moeten verbeteren. Ook heeft Van der Steur het Openbaar Ministerie opgedragen hun ambtsberichten te verbeteren. Het OM heeft beloofd de berichten uitgebreider op te stellen. Van der Steur eist meer "scherpte en alertheid".

Van der Steur eist meer scherpte en alertheid

Van der Steur: er gaat ook heel veel goed

"Er werken tienduizenden mensen heel hard om het veiliger te maken". Van der Steur prijst de mensen die "onder zijn verantwoordelijkheid" werken voor veiligheid en justitie. "Er gaat ook heel veel goed". De VVD wil nu al personele maatregelen maar daar wil Van der Steur niet aan. Hij zegt dat de conclusies van de commissie-Oosting stevig zullen zijn en dat hij daarop maatregelen zal nemen.

De commissie-Oosting onderzoekt op verzoek van de Tweede Kamer de werkwijze en communicatie op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Aanleiding is de onduidelijkheid over de Teevendeal met crimineel Cees H. waardoor minister Opstelten en staatssecretaris Teeven zijn afgetreden.

Op de vraag van CDA-Kamerlid Oskam of de Kamer het rapport van de commissie-Oosting mag krijgen, antwoordt Van der Steur dat de commissie onafhankelijk is en daar zelf over gaat en dat hij het rapport nog niet heeft gezien.

Kamerlid Bontes: ik ben misleid, het Nederlandse volk is misleid

Bontes wil weten of Van der Steur het "vindt kunnen" dat de foto in De Telegraaf met hulp van de overheid in de krant is gekomen. "Die foto is in scene gezet, ik voel me misleid", zegt Bontes.

Van der Steur begrijpt dat men de foto "ergens in het proces" een goed idee vond "in het kader van de beveiliging". De in scene gezette foto moest voorkomen dat Van der Graaf wekenlang achtervolgd zou worden door een horde fotografen.

Van der Steur: ik ben zelf veroorzaker van dit misverstand

Van der Steur geeft nogmaals toe dat hij op een aantal signalen niet heeft gereageerd. Nog op de mededeling dat er in het voortraject over een foto is gesproken. Nog over de mededeling dat de advocaat van Van der Graaf openheid eiste over de rol van de overheid in de fotoshoot. Volgens Van der Steur komt dat omdat de focus lag op de vraag: heeft Van der Graaf het mediaverbod overtreden?

D66 vindt het onbegrijpelijk dat Van der Steur niets ondernam

D66-Kamerlid Berndsen begrijpt niet hoe Van der Steur in zo'n belangrijk dossier, na de uitzending van Brandpunt op zondag, zo weinig heeft ondernomen om op dinsdag van de zaak op de hoogte te zijn. "De minister had het maandag te druk met andere dingen. Daar spreekt niet echt urgentie uit. Ik vind dat onbegrijpelijk". Van der Steur zegt dat er op zijn ministerie "te weinig politieke sensitiviteit" was en dat hij daar wat aan gaat doen.

D66: minister heeft weinig ondernomen

Alle betrokkenen hebben dinsdagochtend Van der Steur bijgepraat

Minister Van der Steur is in de voorbereiding op het vragenuur bijgepraat door alle betrokkenen bij de Volkert-zaak, zegt hij. Van de baas van het OM Bolhaar tot de top van het ministerie en de medewerkers die direct waren betrokken bij het voortraject van de vervroegde vrijlating. Van der Steur zegt dat er onder meer gesproken is over de foto maar dat hem niet duidelijk is geworden hoe belangrijk dat was omdat hij te weinig details te horen kreeg. Het gesprek ging er vooral over of Van der Graaf zijn mediabeperking had overtreden.

PVV wil excuses van Van der Steur, die maakt hij vervolgens

PVV-Kamerlid Helder wil excuses. Zij vindt dat Van der Steur daar nog niet ruiterlijk genoeg in is geweest. Van der Steur vindt dat zijn conclusie dat hij het beter had moeten doen, gezien kan worden als excuses. Helder is niet tevreden. "De minister mag nog wel iets meer door het stof".Van der Steur: "Ik heb een inschattingsfout gemaakt. Ik betreur dat en ik bied uw Kamer graag mijn excuses aan".

Van der Steur maakt excuses

Van der Steur heeft Brandpunt over Volkert die zondag niet gezien

Minister Van der Steur zegt dat hij de uitzending van Brandpunt over Volkert van der Graaf die bewuste zondagavond 20 september 2015 niet heeft gezien. Hij zegt dat hij niet wist dat die uitzending eraan kwam.

Overigens is er nog uren voor de uitzending een kort geding geweest over of de uitzending wel mocht doorgaan. Van der Graaf wilde de uitzending tegenhouden. De rechter gaf de KRO uiteindelijk gelijk.

Van der Steur zegt dat hij die zondag een tas werk mee naar huis had genomen en daar mee bezig was. Over de maandag daarop kan Van der Steur niet veel zeggen.

Van der Steur heeft Brandpunt niet gezien

Van der Steur had afgelopen half jaar geen overleg over Van der Graaf

Sinds zijn aantreden als minister is Van der Steur nooit bijgepraat over Volkert van der Graaf. Ook niet toen het ministerie in juli 2015 was benaderd door Brandpunt met vragen over de foto in de Telegraaf.

Van der Steur geeft toe dat hij eerder had gehoord dat de voormalige advocaat van Van der Graaf boos was over de onjuiste berichtgeving. Ook hierover geeft Van der Steur toe dat hij daar niet op heeft gereageerd omdat hij niet wist dat dat belangrijk was.

Van der Steur: ik ben summier geïnformeerd

Van der Steur houdt vol dat hij summier is geïnformeerd via het ambtsbericht. Het OM, de NCTV en een medewerker van zijn ministerie hebben hem over de foto verteld.

Hij vindt het "hoogstpersoonlijk onvoorstelbaar vervelend" dat hij vorige week dinsdag in het vragenuur niet heeft gezegd dat hij meer tijd nodig had om de Kamervragen over Brandpunt te beantwoorden. Hij geeft toe dat hij wel heeft gehoord dat er in het voortraject door zijn ministerie is gesproken over de foto. Hij geeft ook toe dat hij daar niet adequaat op heeft gereageerd.

Van der Steur: onvoorstelbaar vervelend

Nogmaals: ambtsbericht OM niet naar de Kamer

CDA-Kamerlid Oskam en Kamerlid Bontes vragen nogmaals of Van der Steur het ambtsbericht wil laten lezen. Van der Steur wil dat niet omdat het OM dan voortaan voorzichtiger wordt met het opschrijven van informatie. Die informatie is dan immers voortaan niet meer vertrouwelijk.

Van der Steur: ambtsbericht niet openbaar

Van Miltenburg schorst de vergadering omdat de Kamer "wil babbelen"

De Tweede Kamer is het niet eens over het verloop van het debat. Minister Van der Steur wilde apart afhandelen dat hij het ambtsbericht van het OM niet openbaar gaat maken. Dat zorgt voor beroering in de Kamer want sommigen willen het ambtsbericht mogen inzien. Een aantal Kamerleden wil dit eerst bediscussiëren voordat Van der Steur verder gaat. Het lukt Kamervoorzitter Van Miltenburg niet om een afgesproken orde in het debat aan te brengen. De Kamer wil daarom schorsen.

Van Miltenburg: "Als u even wilt babbelen zal ik de vergadering schorsen." Druk overleg nu over hoe het verder moet.

Van der Steur: ambtsbericht OM niet naar Kamer

Van der Steur wil het ambtsbericht van het OM aan hem van vorige week dinsdag, waarin het OM hem informeert over de Volkert-foto, niet openbaar maken.

In het ambtsbericht staat dat het OM op de hoogte was op 16 en 17 juni 2014 dat er een fotoshoot met Van der Graaf zou komen. Ook staat erin dat de fotoshoot door het OM niet als overtreding van de voorwaarden voor vervroegde invrijheidstelling wordt gezien. Meer wil Van der Steur er niet over zeggen, en hij wil het ambtsbericht ook niet geven. "Dat gebeurt nooit, het OM moet op vertrouwelijkheid kunnen rekenen", zegt Van der Steur.

De Kamer vindt het bericht juist cruciaal. Omdat Van der Steur voor een deel de schuld van zijn onjuiste informatie legt bij hoe dat ambtsbericht is opgesteld.

Van der Steur: ambtsbericht niet openbaar

Minister Van der Steur komt de zaal weer in

De Regeling van werkzaamheden is afgelopen. Minister Van der Steur pakt zijn stukken uit zijn tas en gaat zo dan echt beginnen aan de beantwoording van de vragen.

Kamer wil opheldering vertrek korpschef Bouman

En de Tweede Kamer wil ook opheldering van minister Van der Steur over de verschillende uitspraken over het opstappen van korpschef Bouman. Volgens Van der Steur gaat Bouman met pensioen. Bouman ontkent dat zelf met kracht.

Oppositie wil debat over aftreden Bouman

Kamer wil opheldering vernietigen verkeersovertredingen

De Regeling van werkzaamheden duurt nog voort. De volgende kwestie voor minister Van der Steur dient zich aan. De Tweede Kamer wil een brief van de minister over de vernietiging door het ministerie van Veiligheid en Justitie van de gegevens van Oost-Europese snelheidsovertreders. RTL Nieuws berichtte daar gisteren over.

Minister Van der Steur was in de zaal maar gaat weer naar buiten

Minister Van der Steur was klaar voor de beantwoording van alle vragen maar de Regeling van werkzaamheden duurt langer dan gepland. Van der Steur loopt met zijn armen over elkaar weer naar buiten, gevolgd door fotografen.

Het debat gaat zo weer verder

Eerst nog even de Regeling van werkzaamheden, het bepalen van de agenda door Kamervoorzitter Van Miltenburg.

Van der Steur: besluit Bouman moedig en wijs

Voor aanvang van het debat reageerde minister Van der Steur op het vertrek van de hoogste baas van de politie. Volgens Van der Steur gaat Bouman met pensioen. Volgens Bouman is dat niet zo. Het is nog niet duidelijk waarom de twee hier allebei iets anders over zeggen.

Debat geschorst tot 13.15 uur

Minister Van der Steur gaat zijn antwoorden op alle Kamervragen voorbereiden. Om 13.15 uur begint hij met de beantwoording.

50Plus wil schoon schip op ministerie

50Plus wil dat minister Van der steur schoon schip maakt op het ministerie.

Kamervoorzitter Van Miltenburg noemt tijdstippen op

Kamervoorzitter Van Miltenburg noemt naar aanleiding van de discussie over het vragenuur de tijdstippen op waarop de verschillende Kamerleden hun vragen over Brandpunt hadden aangemeld. VVD-Kamerlid Van Oosten was de eerste: zondagavond om 18.59 uur "in een mailtje met een link naar het artikel".

VVD vindt personele maatregelen op ministerie misschien wel nodig

VVD-Kamerlid Van Oosten vindt dat minister Van der Steur te snel is geweest met zijn uitspraak van afgelopen dinsdag dat de hele kwestie rond de foto van Volkert van der Graaf geen personele consequenties zou hebben, met andere woorden dat er niemand ontslagen of overgeplaatst zal worden. De VVD legt de schuld van de chaos grotendeels bij de ambtenaren en vindt dat er misschien juist wel ingegrepen moet worden. Van Oosten wel daarop een reactie van de minister horen.

CDA en PVV zetten vraagtekens bij contact tussen VVD-fractie en de minister

CDA-Kamerlid Oskam wil weten of er op de avond van de uitzending van Brandpunt Reporter een één-tweetje is geweest tussen VVD-Kamerlid Van Oosten en VVD-minister Van der Steur.

Oskam: "Op 18.00 uur stond op internet dat de uitzending van Brandpunt eraan kwam en om 18.01 uur diende de heer Van Oosten zijn vragen in voor het vragenuur". PVV-Kamerlid Helder heeft hetzelfde wantrouwen als haar CDA-collega. Van Oosten ontkent dat er sprake is van een opzetje. Wel heeft hij de politiek medewerker van minister Van der Steur laten weten dat hij zich had aangemeld voor het vragenuur om vragen te stellen over de Brandpunt-uitzending, en dat hij "goede antwoorden" wilde hebben van de minister.

Was er een opzetje tussen VVD en Van der Steur?

VVD: "Van der Steur moet uit deze ellendebak iets moois laten bloeien"

De VVD heeft er vertrouwen in dat minister Van der Steur de communicatie op het ministerie van Veiligheid en Justitie kan verbeteren. Kamerlid Van Oosten: "De minister moet uit deze ellendebak iets moois laten bloeien".

SP: voelt de VVD zich niet voor de gek gehouden door de minister?

SP-Kamerlid Van Nispen wil weten of VVD-Kamerlid Van Oosten zich niet voor de gek gehouden voelt door zijn eigen minister. Het was op de vragen van Van Oosten dat minister Van der Steur zijn onjuiste antwoorden gaf.

Van Oosten: "Ik denkt dat de minister even snel op weg naar het vragenuur bzz bzz bzz is bijgepraat." Hij zegt dat hij zeker weet dat Van der Steur hier flinke lessen van heeft geleerd. Maar hij blijft erbij dat de grootste fout van de onjuiste informatie bij de ambtenaren ligt.

SP: voelt de VVD zich niet voor de gek gehouden?

VVD vindt het "treurig" dat Volkert van der Graaf beveiligd wordt

VVD-Kamerlid Van Oosten noemt het treurig dat Volkert van der Graaf wordt beveiligd, maar hij staat er wel achter omdat het hoort bij de rechtsstaat. "De moordenaar van Pim Fortuyn zit thuis op de bank en trekt een lange neus". Kamerlid Bontes vraagt de VVD om steun om de beveiliging te stoppen, maar krijgt die niet. Bontes: "Zo kennen we de VVD weer, grote woorden maar geen daden".

Van Oosten wil weten of Van der Graaf zich wel heeft gehouden aan de voorwaarden voor zijn vervroegde invrijheidstelling. "Laat al die juristen op het ministerie en de landsadvocaat maar eens toetsen of wel gehandeld is in de geest van die voorwaarden". PvdA-Kamerlid Recourt vindt dat principieel onjuist, omdat dat een zelfstandige taak van het Openbaar Ministerie is waar de politiek zich niet mee moet bemoeien.

VVD: treurig dat Van der Graaf beveiligd wordt

SP wil splitsing taken ministerie

Ook de SP denkt dat het ministerie teveel taken heeft en wil weten of minister Van der Steur het ermee eens is dat de politie moet worden ondergebracht bij een ander ministerie.

Hoe bestaat het? vraagt SP zich af

"Hoe bestaat het dat de minister niet op de hoogte was?"vraagt SP-Kamerlid Van Nispen zich af. "Maar wat is nou de verklaring van de minister hiervoor? Was het een houding van 'ik klets me er wel uit'?"

De SP maakt zich zorgen over het ministerie: "Het beschermen van de bewindspersoon lijkt belangrijker dan het beschermen van de veiligheid". Van Nispen vraagt zich af wie de baas is op het ministerie: de persvoorlichters of de minister.

SP: hoe bestaat het dat de minister niet op de hoogte was

"Hier doet zich echt een probleem voor", zegt SGP

SGP-Kamerlid Dijkgraaf vraagt zich af waarom "in zo'n belangrijke kwestie niet alle alarmbellen afgingen". Hij vindt het vanzelfsprekend dat Van der Steur zegt dat het beter moet, maar vraagt zich af of dat wel gaat lukken.

"Wij zijn zeer benieuwd naar de antwoorden van de minister. Op basis daarvan zullen wij onze conclusies trekken".

PvdA: splitsing ministerie van Veiligheid en Justitie

De PvdA vindt dat de politie ondergebracht moet worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De partij vindt het takenpakket van het ministerie van Veiligheid en Justitie te groot. "De brede span of control is vragen om fouten". Dat moet dan in de volgende kabinetsperiode geregeld worden. "Want nu moet de minister eerst de nationale politie reorganiseren, want dat gaat niet goed".

Recourt vindt dat het niet goed is voor de geloofwaardigheid als nu ineens het ministerie gesplitst zou worden terwijl de problemen bij de politie nog verre van opgelost zijn. "De volgende regering gaat erover".

Vertrouwen in ministerie heeft deuk opgelopen vindt PvdA

PvdA-Kamerlid Recourt trekt de conclusie dat minister Van der Steur de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. "De minister heeft zelf niet de nodige voorzichtigheid in acht genomen". Recourt zegt dat zo'n fout niet nog een keer kan. Wel laat hij merken dat de PvdA het op zich steunt dat Van der Steur zelf de problemen op het ministerie gaat oplossen. Recourt spreekt van "een erfenis van zijn voorgangers".

PvdA: vertrouwen heeft deuk opgelopen

GroenLinks: politiek geblunder

GroenLinks-Kamerlid Voortman spreekt van "politiek geblunder". Voortman zet vraagtekens bij het feit dat de gesprekken met toenmalig minister Opstelten en staatssecretaris Teeven niet zijn geregistreerd zodat nu niet meer is te achterhalen wat zij wel en niet hebben gehoord over de fotoshoot van Van der Graaf.

Groen Links: politiek geblunder

Kamerlid Bontes: hou op met Van der Graaf beveiligen

Kamerlid Bontes wil excuses van minister Van der Steur voor het feit dat hij de Kamer op het verkeerde been gezet.

Bontes vindt het ook onbegrijpelijk dat Van der Graaf wordt beveiligd door de overheid. "Stop onmiddellijk met die beveiliging". CU-Kamerlid Segers wijst erop dat in de Nederlandse rechtsstaat de rechten voor iedereen gelden, dus ook voor Van der Graaf. "Wij kennen geen vergelding in onze rechtsstaat". D66 is het daarmee eens.

Bontes: stop beveiliging Van der Graaf

D66 wil de taken van het ministerie van Veiligheid en Justitie splitsen

D66-Kamerlid Berndsen wil dat Van der Steur met zijn ambtelijke top gaat kijken of het ministerie niet te groot is en of het nog wel bestuurbaar is op deze manier.

D66: waar is de bezem gebleven?

D66: hoe kan het dat Van der Steur zich niet liet informeren?

D66-Kamerlid Berndsen begrijpt niet dat minister Van der Steur zich in zo'n gevoelige kwestie "niet bewust is van de waarde van informatie". Ze vindt het laakbaar dat Van der Steur in de Tweede Kamer heeft gezegd dat hij niets wist van de foto terwijl achteraf bleek dat heel veel mensen op zijn ministerie er al heel lang mee bezig waren. Berndsen vindt dat Van der Steur ook in dit geval te snel reageerde, net als het geval was bij zijn onterechte veroordeling van MH17-patholoog Maat.

Berndsen vraagt zich ook af of Van der Steur wel vat heeft op zijn ministerie. "Hij kan zich geen fout meer veroorloven."

ChristenUnie vindt dat er veel teveel misgaat op het ministerie

CU-Kamerlid Segers stelt hardop de vraag of minister Van der Steur wel in staat is de chaos op het ministerie in bedwang te krijgen. "Zijn er werkelijk alleen maar inschattingsfouten gemaakt? Hoe geloofwaardig is het dat oud-minister Opstelten zich de fotoscène wel kon herinneren en oud-staatssecretaris Teeven niet?"

Segers zoekt de schuld van de toestanden bij het ministerie van Veiligheid en Justitie bij de VVD die al jaren het beleid van het ministerie bepaald. "We oogsten wat we gezaaid hebben. Veiligheid is het stuwende beginsel geweest, niet justitie." Hij vindt dat de VVD teveel stoere praat heeft gebruikt en te weinig heeft gedaan aan de echte taken van het ministerie.

ChristenUnie: is er zicht op verbeteringen?

Voor het CDA hoeven de taken van het ministerie niet gesplitst te worden

Het CDA is er niet in eerste instantie voor om 'Veiligheid' weg te halen bij het ministerie van Justitie en onder te brengen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij andere partijen zoals PvdA en D66 bestaat het idee dat het ministerie van Veiligheid en Justitie te groot is geworden en teveel taken heeft. Zij willen wel een splitsing. CDA-Kamerlid Oskam denkt dat het eerder aan de mensen en de cultuur ligt dat er veel misgaat dan aan de manier waarop het ministerie is ingedeeld.

CDA-Kamerlid Oskam: was de minister er zelf niet op gebrand?

Het CDA begrijpt niet waarom Van der Steur pas zes maanden na zijn aantreden wist dat vijf van de instanties van zijn eigen ministerie met de foto van Volkert van der Graaf bezig waren geweest. "Was de minister er zelf niet op gebrand het naadje van de kous te weten?" Kamerlid Oskam vraagt zich af hoe de Kamer er nu op kan vertrouwen dat de informatie van Van der Steur voortaan wel betrouwbaar is.

Ook wat er na de uitzending van Brandpunt Reporter op 20 september 2015 gebeurde vindt Oskam onduidelijk. In die uitzending vertelde Van der Graaf voor een verborgen camera over de in scene gezette foto. De uitzending bracht de hele zaak aan het rollen. Oskam: "Is het daarna op maandag wel met de minister en zijn staf besproken? Hoe kan het dat hij dinsdag nog steeds niet goed op de hoogte was?"

CDA: Een minister slaat toch met de vuist op tafel

PVV-Kamerlid Helder vindt dat Van der Graaf naar de gevangenis terug moet

De PVV vindt dat Volkert van der Graaf het mediaverbod heeft overtreden dat een voorwaarde is van zijn vervroegde invrijheidstelling. Kamerlid Helder vindt de foto in De Telegraaf van 17 juni 2014 een overtreding.

Ook op het optreden van minister Van der Steur heeft zij kritiek. "Is de minister politiek levensmoe?" Zij neemt hem kwalijk dat hij onjuiste informatie heeft gegeven. Ook vindt ze de uitleg van Van der Steur over hoe de Volkert-foto tot stand is gekomen, volstrekt onvoldoende. "De suggestie wordt gewekt dat het allemaal op medewerkersniveau is gesloten. Totaal ongeloofwaardig." Ze wil alsnog gedetailleerd antwoord op alle vragen.

PVV: is de minister levensmoe?

Minister Van der Steur komt de plenaire zaal van de Tweede Kamer binnen

De voorzitter opent de vergadering. De sprekerslijst en de spreektijden:

1. L.M.J.S. Helder PVV 6 min

2. P. Oskam CDA 6 min

3. G.J.M. Segers ChristenUnie 6 min

4. M.A. Berndsen-Jansen D66 6 min

5. L. Bontes GrBvK 3 min

6. L.G.J. Voortman GroenLinks 6 min

7. J. Recourt PvdA 6 min

8. E. Dijkgraaf SGP 6 min

9. M. van Nispen SP 6 min

10. F. van Oosten VVD 6 min

11. H.C.M. Krol 50PLUS 6 min

Van der Steur: wijs en moedig besluit

Nieuws, vlak voor aanvang van het debat

Zojuist heeft de korpschef van de nationale politie, Gerard Bouman, bekendgemaakt dat hij opstapt.

Debat start om 10.15 uur

Hoe kon het gebeuren dat een kersverse minister een half jaar na zijn aantreden al op de nationale televisie moet zeggen dat hij fouten heeft gemaakt en dat hij beterschap belooft? Lees hier een voorbeschouwing.