liveblog
NOS NieuwsAangepast

Hoe verliep de tweede dag van de Algemene Beschouwingen? Lees het hier

In dit liveblog volgen we de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen

  • De oppositie wil een onderzoek naar alternatieven d-belasting
  • Rutte verdedigt kabinetsplannen 2019

Het debat is voorbij, het liveblog is afgesloten

Traditiegetrouw schudden de ministers, staatssecretarissen en de premier nog handjes van de Kamerleden en dan zijn de Algemene Beschouwingen voorbij. Het liveblog wordt ook afgesloten.

De stemming van de moties is voorbij

De meeste moties haalden geen meerderheid, maar haalde het wel? Het voorstel om:

- de bezuiniging van 19,5 miljoen euro op leerwerkplekken voor mbo's en vmbo's ongedaan te maken; - de tegenvallende STER-inkomsten voor de publieke omroep onder voorwaarden te compenseren met 40 miljoen euro; - de kennis en ervaring van sociale werkplaatsen te gebruiken om mensen met een beperking aan werk te helpen; - burgers meer ruimte te geven om zelf initiatieven te nemen en taken van de overheid over te nemen; - belangrijke documenten, zoals de begroting, uit te brengen in begrijpelijke taal; - eremedailles te geven aan moedige politieagenten; - alle schikkingen en transacties in de financiële sector te onderzoeken; 8 miljoen euro extra uit te geven aan de bestrijding van de armoede.

Rutte plaagt Baudet met gebrekkig Kamerkennis

Baudet denkt dat hij het bewijs heeft gevonden dat het kabinet eigenlijk alle moties naast zich neerlegt en dat het twee dagen debatteren zinloos is geweest. Hij baseert zich op Rutte's uitspraken door bij allerlei moties 'oordeel Kamer' te zeggen. Baudet: "Het bewijs is geleverd, u doet niets met de voorstellen uit de Kamer". Rutte lacht een beetje en vraagt of hij de camera's misschien uit mogen, omdat hij de heer Baudet wat pijnlijks moet uitleggen. "Ik ga u iets vertellen wat u had geweten als u hier vaker was geweest."
"Oordeel Kamer, zegt Rutte op fluisterende stem, "Betekent dat de regering met het voorstel eens is." Baudet wijst de uitleg af en zegt dat hij schriftelijke vragen gaat stellen.

Rutte neemt de moties door en ontraadt voorstel d-belasting

Met hoog tempo neemt de premier de 37 ingediende moties door. Het verzoek van de oppositie om een onderzoek te doen naar de alternatieven voor de afschaffing van de dividendbelasting wordt door de premier ontraden. De motie is getekend door de voltallige oppositie, ook de SGP die tot deze week nog twijfelde.

Rutte zei zoals verwacht dat er geen alternatieven zijn om het vestigingsklimaat te verbeteren voor bedrijven. "Het kan alleen op deze manier", aldus Rutte.

Pauze tot half tien

De premier kan zich even buigen over de ingediende moties.

Baudet vindt meedoen aan debat beneden mijn waardigheid

De leider van Forum voor Democratie vindt het beneden zijn waardigheid om mee te doen aan het debat over de Algemene Politieke Beschouwingen. De afgelopen dagen heeft hij geen enkele keer vragen gesteld in het debat. Hij zegt dat hij er niet was omdat hij beter buiten de Tweede Kamer zijn partij kon opbouwen. "Ik ga hier niet meespelen. Er wordt toch niet geluisterd. Het is hier een aaneenschakeling van ingestudeerde riedeltjes." Hij zegt dat er toch niets verandert door mee te debatteren.

GroenLinks, Buma en Pechtold reageren furieus op de woorden van Baudet. "U staat hier om de regering te controleren namens het volk. Anders moet u zich niet laten betalen als Kamerlid", zegt CDA-leider Buma. GroenLinks-leider Klaver complimenteerde PVV-leider Wilders, die wel intensief meedeed aan het debat om zaken te veranderen. D66-leider Pechtold is furieus dat Baudet met zoveel dedain over het parlementaire werk praat. Dijkhoff vindt het jammer dat Baudet niets doet om de kwaliteit van het parlementaire debat te verbeteren. "Ik gun u uw wijntje in de wandelgangen, maar had u uw tijd niet beter kunnen besteden?" vraagt de VVD-fractievoorzitter. Ook Segers van de ChristenUnie is boos. "Hier vechten we onze gevechten uit, niet met een wijntje in de gang. Als je het systeem wilt veranderen, doe je dat hier."

Baudet: 'Meedoen aan debat is beneden mijn waardigheid'

SGP: repareer het dak als de zon schijnt

De SGP-leider vindt dat er te weinig aandacht is voor de kritiek van de Raad van State die vindt dat het kabinet te veel geld uitgeeft nu het beter gaat met de economie. "Het dak moet gerepareerd worden, als de zon schijnt."

Kleine partijen dienen nog moties in

Zo wil de Partij voor de Dieren een btw-verhoging op vlees en zuivel en een btw-verlaging op groente en fruit. Krol van 50Plus wil dat er meer geld vrij komt voor de belastingdienst, en dat wil de linkse oppositie ook.

Kijktip: het nieuwste Prinsjesweekvlog

Segers: meer geld voor omroep en hulp vluchtelingen Lesbos

De kleinste coalitiepartij sluit zich aan bij de motie van D66 voor extra geld voor de publieke omroep. "De publieke omroep is een plein waar mensen samenkomen," zei partijleider Segers. Hij diende ook een motie in om meer burgerinitiatieven te stimuleren.

Asscher en Pechtold kibbelen over "uitgestoken hand"

D66-leider Pechtold laat zijn irritatie doorschemeren over de woorden van Asscher, die zegt dat er te weinig gebeurt voor het onderwijs. Asscher: "Hoeveel complimenten wilt u hebben?". Pechtold vindt dat de PvdA-leider de coalitie niet de maat moet nemen. "Dat is hartstikke goed", sluit Asscher de discussie af.

Kamer wil extra geld voor leerwerkplekken

De oppositie en de vier oppositiepartijen willen dat de bezuiniging van 19 miljoen euro op zogenoemde BBL-plaatsen wordt teruggedraaid. Het gaat om leerbanen voor mbo'ers en vmbo's. De kans is zeer groot dat deze motie wordt aangenomen, zo liet Rutte al doorschemeren.

De tekst luidt als volgt: De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat leerbanen momenteel plek bieden aan ruim 100.000 MBO-leerlingen; overwegende, dat leerbanen een leven lang verschil kunnen maken in het leven van jongeren die kunnen leren én werken als bijvoorbeeld monteur, verpleegkundige of lasser; overwegende, dat werkgevers, MBO'ers en de samenleving hard geraakt worden als er leerbanen verdwijnen; verzoekt de regering, af te zien van de korting op leerbanen van 19,5 miljoen die tienduizenden banen kan kosten; verzoekt de regering daartoe, de begroting van OCW met 19,5 miljoen te verhogen en daarvoor dekking te zoeken en daarop terug te komen, En gaat over tot de orde van de dag.

Asscher: teleurgesteld door routineuze Rutte

Asscher spreekt zijn grote teleurstelling uit over de reactie van het kabinet op de plannen van de oppositie, niet alleen van zijn partij, maar ook van GroenLinks, de SP en de PVV. "Dit kabinet marcheert door op de maat van de aandeelhouders." De PvdA-leider hoopte op meer toezeggingen. "De routineuze premier scheert langs de randen van de arrogantie."
Hij wil dat de salarissen in het primair onderwijs op termijn rechtgetrokken wordt met die van leraren in het voortgezet onderwijs, verder moet de korting op de huurtoeslag worden aangepast en moet de bezuiniging op arbeidsongeschikten worden geschrapt.

Pechtold: extra geld voor publieke omroep

D66 wil extra geld voor de publieke omroep als compensatie voor de tegenvallende reclame-inkomsten. Het gaat om een bedrag tot 40 miljoen euro voor 2019, voor het geval de NPO zelf op de korte termijn geen oplossing weet te vinden. Door de tegenvallende reclame-inkomsten kampt de omroep met een gat van naar schatting 62 miljoen euro in 2019.

D66 draagt graag bij aan een stevige publieke omroep", zegt D66-leider Pechtold. "Zij informeren dagelijks een breed publiek van miljoenen Nederlanders."

Marijnissen getroffen door ongeval in haar geboorteplaats Oss

Alle fractievoorzitters beginnen hun inbreng met het uitspreken van hun medeleven aan de slachtoffers in Oss. Marijnissen stond er extra lang bij stil. Het is haar geboortestad.. "Oss huilt." Verder vraagt met een groot deel van de oppositie naar een plan van aanpak voor een nieuwe sociale werkvoorziening.

Coalitie: ervaring sociale werkplaats inzetten

De coalitiepartijen willen de kennis en infrastructuur van de sociale werkvoorzieningen benutten om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, zo blijkt uit ene motie die CDA-leider Buma indiende. CDA, D66, ChristenUnie en VVD willen dat de kennis en ervaring van sociale werkplaatsen blijvend worden ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen en te houden. "De kennis daar, is van groot belang", aldus Buma.

GroenLinks en VVD: onderzoek transacties financiële sector

De Tweede Kamer heeft nog steeds geen goed gevoel bij de schikking die het Openbaar Ministerie trof met ING na het witwasschandaal. De Kamer vindt dat het rechtsgevoel van burgers kan worden geschaad als door dergelijke schikkingen bepaalde personen die mogelijk strafbare feiten hebben gepleegd de dans ontspringen. Ze willen daarom dat het kabinet alle schikkingen, of wel transacties, in de financiële sector onderzoekt en kijkt of het beter kan in dit soort schikkingszaken.

De volledige tekst van de motie

Complete oppositie wil alternatieven d-belasting

GroenLinks-leider Klaver vindt het ongehoord dat Rutte niet bereid is om na te denken over plannen om het Nederlandse vestigingsklimaat te vergroten. Met de complete oppositie dient hij een motie in om het kabinet te dwingen om met alternatieven te komen.

Dijkhoff: we hebben gebotst over integratie

De VVD-fractievoorzitter begint zijn betoog, net als PVV-leider Wilders, met het uitspreken van medeleven met de slachtoffers in Oss. Daarna begint hij over zijn omstreden probleemwijkenplan en erkent dat er binnen de coalitie een stevig meningsverschil over was. "We hebben gebotst, maar het mag ook schuren". Hij zegt blij te zijn met het plan van het kabinet om een onderzoek te doen naar de aanpak van integratieproblemen in omringende landen. Hij wil een onderzoek naar de gevolgen van de bevolkingsgroei in Nederland en daar is een meerderheid voor.

Wilders blijft kritisch, land van patsers

Het antwoord van Rutte heeft weinig indruk gemaakt op PVV-leider Wilders. Hij zegt dat er twee landen zijn; Rutte-land van multinationals en Nederland van de gewone burgers, die betaald hebben voor de crisis. "Het land wordt bestuurd door patsers". Hij wil dat de BTW-verhoging ongedaan wordt, dat de huren en de zorgpremie worden verlaagd. Hij dient geen motie van wantrouwen in, zoals hij vaker deed bij de Algemene Beschouwingen

Voor in de avondpauze: terugkijken deel 3 van het debat

Terugkijken: vier uur Algemene Beschouwingen in acht minuten

Schorsing voor de dinerpauze

De eerste termijn is klaar. Tot kwart voor zeven kan gegeten worden, daarna is de Tweede Kamer weer aan het woord.

Rutte vraagt hulp aan Mona Keijzer

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen beantwoordt de premier de vragen over de beleidsterreinen van alle bewindslieden. De ministers en staatssecretarissen luisteren vooral of knippen instemmend als het over hun onderwerp gaat. Af en toe vraagt Rutte even hulp. Bij het onderwerp over de winkelsluitingswet mocht staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken vanaf de achterste rij vertellen of het mogelijk is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor winkeliers op op zondag te sluiten of te openen. "Ja, dat kan!', herhaalde Rutte enthousiast de woorden van zijn staatssecretaris.

"Er zijn accentverschillen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie"

"Maar die verschillen zijn overigens niet zo groot", voegde de premier er aan toe. Hij is toegekomen aan het blokje medisch-ethische kwesties en begint over de abortuspil. In het regeerakkoord is afgesproken dat die niet via de huisarts te krijgen is, zoals VVD-minister Schippers wel wilde. Het CDA en de ChristenUnie zijn er tegen. "We proberen elkaar heel te laten", zei Rutte.

Abortuspil bij de huisarts: moeilijk onderwerp voor de coalitie

Rutte sprak Orbán over anti-Sargentini-campagne

Rutte heeft in de marge van de Europese top in Salzburg de Hongaarse premier Orbán aangesproken op de mediacampagne tegen de Nederlandse GroenLinks-Europarlementariër Sargentini. Het Europees Parlement stemde vorige week in ruime meerderheid in met strafmaatregelen tegen Hongarije, waarvoor Sargentini had gepleit. Rutte zei bij de Algemene Politieke Beschouwingen dat Orbán hem heeft toegezegd nog eens naar de tegencampagne te kijken.

Weet niet of een Brexit-toespraak op Piccadilly Circus helpt

Rutte uit wederom zijn zorgen over de Brexit en zegt dat hij nog een kleine kans is dat er een akkoord komt.

D66-leider vroeg woensdag Rutte om naar Londen te gaan om de Britten te vertellen dat ze in de EU moeten blijven. De premier ziet daar niet zoveel in. "Ik denk niet dat een toespraak van mij op Piccadilly Circus zal helpen." Piccadilly Circus is een van de bekendste pleinen in Londen.

Asscher vraagt uitgestoken hand bij huurtoeslag

PvdA-leider Asscher vraagt om toenadering van premier Rutte en dat het kabinet kijkt of er iets gedaan kan worden aan een korting op de huurtoeslag. "Het wordt wel erg mager", constateert Asscher, die niet wil dat een groep huurders straks 100 euro per jaar meer moet betalen. Maar Rutte biedt niet de gevraagde 'uitgestoken hand'. Het is te duur. "Ik wil geen hoop wekken", aldus Rutte.

Wilders zegt dat veel sociale huurwoningen aan asielzoekers wordt toegewezen. Rutte ging er niet inhoudelijk op in.