NOS Nieuws Politiek Aangepast

Dit was de dag dat het regeerakkoord werd gepresenteerd

Bijna 7 maanden na de verkiezingen presenteren VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie de plannen voor de komende vier jaar.

Liveblog gesloten
 • Einde van het liveblog, maar genoeg om terug te lezen

  Na 208 dagen was het vandaag zover: Rutte, Buma, Pechtold en Segers presenteerden hun akkoord. Volgens huidig (en aanstaand) premier Rutte is het een "ambitieus en evenwichtig" plan. "Het was geen liefde op het eerste gezicht en we kondigen geen partijfusie aan", zei Segers. "Maar we hebben elkaar gevonden in ambitieuze plannen." Drie belangrijke punten: het klimaat, de aflosboete en embryo-selectie.

  De oppositie was minder positief (hoe ze dat verwoordden, kan je hier lezen), maar het CPB berekende dat alle groepen erop vooruit gaan door het akkoord. Reacties van belangengroepen, verenigingen en bonden lijken vaker negatief dan positief. Ze zien wel vooruitgang, maar hadden meer verwacht (wat de verschillende clubs precies vinden, lees je hier).

  Als je het akkoord wat preciezer wil bestuderen kan je hier het hele document downloaden, hier onze handzame samenvatting lezen, hier lezen waar het zuur zit of gewoon de video hieronder bekijken:

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Een dagje regeerakkoord in 2 minuten

  En hier kan je lezen wat er nog moet gebeuren voordat er een kabinet op het bordes staat.

 • GroenLinks is aan het tekenen geslagen

 • 'Kabinet zet in op lastenverlichting'

  Het belastingstelsel gaat flink op de schop in nieuwe regeerakkoord en dat is waarschijnlijk vooral gunstig voor de middeninkomens. Dat zegt belastingdeskundige Arjo van Eijsden tegen persbureau ANP.

  "Het nieuwe kabinet zet duidelijk in op lastenverlichting. De uitgaven van het kabinet zijn verhoogd en de ontvangsten nemen af", zegt Van Eijsden. "Maar het bedrijfsleven zal ook een deel van de lastenverlichting voor zijn rekening nemen. Dat betekent dat bedrijven er mogelijk per saldo iets op achteruit zullen gaan."

 • PvdA en D66 beantwoorden vragen op Facebook

 • Rutte III zet deur open voor grote sporttoernooien

  Als het aan het nieuwe kabinet ligt, wordt het Nederlandse sportpubliek de komende vijf jaar weer getrakteerd op EK's, WK's en andere sportevenementen dicht bij huis. Hiervoor wordt namelijk 5 miljoen euro extra vrijgemaakt. Lees hier meer.

 • De hele dag in 2 minuten

  Geen nood als je alle berichtgeving over het akkoord hebt gemist vandaag. In de video hieronder word je in 2 minuten bijgepraat (op muziek).

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Een dagje regeerakkoord in 2 minuten
 • 'Negatieve effecten voor asielzoekers en de overheid'

  Asielzoekers krijgen voortaan geen rechtshulp meer als ze de procedure beginnen, maar pas als ze mogelijk worden afgewezen. De Vereniging van asieladvocaten is daar niet gelukkig mee. "De beperking van gefinancierde rechtshulp in de asielprocedure is ondoordacht en heeft negatieve effecten voor zowel asielzoekers als voor de overheid", zegt voorzitter Wil Eikelboom.

  "De maatregel zal geen tijd of kosten besparen, omdat het aantal beroepszaken en herhaalde aanvragen zal toenemen. Tegelijk stijgt het risico dat vluchtelingen ten onrechte worden afgewezen. Asielzoekers krijgen in het plan pas een advocaat als hun asielaanvraag mogelijk wordt afgewezen. Dat is veel te laat. Er is dan maar één dag beschikbaar voor een gedegen reactie en dat is volstrekt onmogelijk."

  VluchtelingenWerk Nederland noemt de plannen rond migratie en integratie als spijkerhard. "Het ademt één en al afweren en uitsluiten", zegt directeur Dorine Manson. "Dat blijkt ook uit de aanpak van integratie. Van de doorgeschoten eigen verantwoordelijkheid van vluchtelingen slaan de plannen nu door naar volledige afhankelijkheid van gemeenten. Vluchtelingen kunnen hierdoor pas na twee jaar echt beginnen met het opbouwen van een zelfstandig bestaan."

 • Jeugdjournaal betrapt Rutte op een foutje

  Kinderen moeten het Wilhelmus leren op school, vindt het nieuwe kabinet, maar het Jeugdjournaal ontdekte dat Rutte zelf ook nog wel een lesje kan gebruiken. Kijk hier wat Rutte verkeerd deed.

 • NS vreest duurdere treinkaartjes

  NS reageert op het akkoord: "Het kabinet verhoogt het btw-tarief van 6 procent naar 9 procent. Ook de treinkaartjes vallen onder dit tarief. Als deze verhoging wordt doorgevoerd op het OV, terwijl de autokosten grofweg gelijk blijven, wordt de trein als duurzaam alternatief minder aantrekkelijk. NS brengt de gevolgen hiervan in kaart. De verwachting is dat door de btw-verhoging elke dag duizenden reizigers minder de trein nemen."

 • Humanistisch Verbond is niet blij

 • 'Klip en klaar: twee dagen staken in november'

  "Het vertrouwen van PO in actie in de onderwijstoekomst zit nog niet geramd", is de reactie van de beweging die actie voert voor meer geld voor het basisonderwijs. "PO in actie sprak vorige week al uit slechts genoegen te nemen met de volledige claim van 1,4 miljard. Dat is uiteraard nog steeds zo. We kondigen daarbij dan ook af dat we in november twee dagen het werk zullen neerleggen, mocht dit nodig zijn."

 • Rutte live op Facebook

  De NOS zond eerder vandaag live uit op Facebook (hier terug te kijken) en vanavond doet de VVD het nog eens dunnetjes over.

  Vanaf 19.00 kan je hier vragen stellen aan premier Rutte.

 • Organisaties reageren ook: goede basis, onrust, tegenvaller, ambities

  VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland: "Het nieuwe regeerakkoord legt een goede basis en vraagt op punten de juiste uitwerking om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen. De plannen voor het verbeteren van het ondernemersklimaat, de extra investeringen en de lastenverlichting maken ons land sterker. Een flink aantal sectoren krijgt echter te maken met de negatieve effecten van het verhogen van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Dat had beter achterwege kunnen blijven."

  FNV: "Door de keuzes die deze regering maakt, wordt het dagelijkse leven van mensen duurder, terwijl de aandeelhouders in de watten worden gelegd. De vennootschapsbelasting gaat omlaag, de btw voor eten en drinken, water, boeken, kunst en horeca gaat omhoog. Als de nieuwe regering deze maatregelen zo doorzet volgt er onrust."

  CNV: "Het motto van dit kabinet is vertrouwen in de toekomst, maar de onzekerheid voor middengroepen dreigt de komende jaren verder toe te nemen. We zien weliswaar ook een aantal plussen voor werknemers, maar de trend van de groeiende onzekerheid op de arbeidsmarkt wordt niet gekeerd met dit regeerakkoord. Dat moet en kan anders."

  Greenpeace: "Wij zijn uiteraard blij met de sluiting van elke kolencentrale. Echter, om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, is het ondenkbaar dat de vier overgebleven kolencentrales nog dertien jaar door kunnen roken. Dit was de kans om geschiedenis te schrijven, maar die wordt niet gepakt."

  Milieudefensie: "De ambities zijn er met deze klimaatwet. Het is nu de vraag of de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden, tussen bedrijven en burgers en tussen burgers onderling. Daar ligt wat Milieudefensie betreft de grootste opdracht van dit kabinet: de rekening eerlijk verdelen en zorgen dat alle burgers mee kunnen doen."

  ANWB: "De ANWB ziet met genoegen dat er zoveel belang wordt gehecht aan verkeersveiligheid en er meer wordt geïnvesteerd in (fiets)infrastructuur. De ANWB is verheugd dat het kabinet de ambitie heeft uitgesproken om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen. 2 miljard euro extra voor de infrastructuur is volgens de bond een goed begin, maar de verhoging voor de lange termijn (100 miljoen euro per jaar) is nog onvoldoende."

  De vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, VO-raad: "Afgezien van een investering in het techniekonderwijs, zijn de plannen van het kabinet voor het voortgezet onderwijs een grote tegenvaller. De meeste scholen dreigen er onder de streep op achteruit te gaan. Onbegrijpelijk en onverteerbaar."

  Oxfam Novib: "Het nieuwe kabinet breekt met een lange reeks van bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, maar laat ondanks de oplevende economie na om voldoende geld uit te trekken om de internationale problemen van armoede en instabiliteit structureel aan te pakken."

  Seniorenorganisatie ANBO: "Soep zonder ballen. We hebben ruim 200 dagen moeten wachten op een som van plussen en minnen, die uiteindelijk slecht uitpakt voor de AOW'ers, mensen met een afbetaald huis en mensen met veel zorgkosten. De hardste klap valt bij de laagste inkomens. Het is heel goed dat de middeninkomens profiteren van economische groei, maar niet ten koste van de lage inkomens."

  Vereniging Eigen Huis: "Uit het regeerakkoord spreekt geen grote maatschappelijke en economische betekenis van het eigen woningbezit. We zien vooral een gecontroleerde afbouw van bestaande regelingen waarbij eerder gedane beloftes worden geschonden. Dat wringt, omdat het eigen huis maatschappelijk wordt beschouwd als een belangrijke pijler voor de oude dag, voor het pensioen."

 • 250 dagen nadenken

  Uit het regeerakkoord: een bedenktijd van 250 dagen voor bedrijven om ze beter te beschermen tegen aandeelhouders die grote veranderingen willen doorvoeren.

  Een bedrijf wordt nu soms verrast door buitenlandse kopers of aandeelhouders die het willen opsplitsen of op een andere manier hervormen. Ondernemingen als Akzo en Unilever wisten de afgelopen tijd maar ternauwernood dat soort 'aanvallen' af te slaan.

 • Boetes omhoog (en omlaag)

  Uit het regeerakkoord: notoire verkeersovertreders worden harder aangepakt. Het boetesysteem wordt gewijzigd, zodat voor gevaarlijke of herhaalde overtredingen de boetes worden verhoogd en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd.