liveblog
NOS NieuwsAangepast

Dit was de dag dat het regeerakkoord werd gepresenteerd

liveblog gesloten

Einde van het liveblog, maar genoeg om terug te lezen

Na 208 dagen was het vandaag zover: Rutte, Buma, Pechtold en Segers presenteerden hun akkoord. Volgens huidig (en aanstaand) premier Rutte is het een "ambitieus en evenwichtig" plan. "Het was geen liefde op het eerste gezicht en we kondigen geen partijfusie aan", zei Segers. "Maar we hebben elkaar gevonden in ambitieuze plannen." Drie belangrijke punten: het klimaat, de aflosboete en embryo-selectie.

De oppositie was minder positief (hoe ze dat verwoordden, kan je hier lezen), maar het CPB berekende dat alle groepen erop vooruit gaan door het akkoord. Reacties van belangengroepen, verenigingen en bonden lijken vaker negatief dan positief. Ze zien wel vooruitgang, maar hadden meer verwacht (wat de verschillende clubs precies vinden, lees je hier).

Als je het akkoord wat preciezer wil bestuderen kan je hier het hele document downloaden, hier onze handzame samenvatting lezen, hier lezen waar het zuur zit of gewoon de video hieronder bekijken:

Een dagje regeerakkoord in 2 minuten

En hier kan je lezen wat er nog moet gebeuren voordat er een kabinet op het bordes staat.

'Kabinet zet in op lastenverlichting'

Het belastingstelsel gaat flink op de schop in nieuwe regeerakkoord en dat is waarschijnlijk vooral gunstig voor de middeninkomens. Dat zegt belastingdeskundige Arjo van Eijsden tegen persbureau ANP.

"Het nieuwe kabinet zet duidelijk in op lastenverlichting. De uitgaven van het kabinet zijn verhoogd en de ontvangsten nemen af", zegt Van Eijsden. "Maar het bedrijfsleven zal ook een deel van de lastenverlichting voor zijn rekening nemen. Dat betekent dat bedrijven er mogelijk per saldo iets op achteruit zullen gaan."

Rutte III zet deur open voor grote sporttoernooien

Als het aan het nieuwe kabinet ligt, wordt het Nederlandse sportpubliek de komende vijf jaar weer getrakteerd op EK's, WK's en andere sportevenementen dicht bij huis. Hiervoor wordt namelijk 5 miljoen euro extra vrijgemaakt. Lees hier meer.

De hele dag in 2 minuten

Geen nood als je alle berichtgeving over het akkoord hebt gemist vandaag. In de video hieronder word je in 2 minuten bijgepraat (op muziek).

Een dagje regeerakkoord in 2 minuten

'Negatieve effecten voor asielzoekers en de overheid'

Asielzoekers krijgen voortaan geen rechtshulp meer als ze de procedure beginnen, maar pas als ze mogelijk worden afgewezen. De Vereniging van asieladvocaten is daar niet gelukkig mee. "De beperking van gefinancierde rechtshulp in de asielprocedure is ondoordacht en heeft negatieve effecten voor zowel asielzoekers als voor de overheid", zegt voorzitter Wil Eikelboom.

"De maatregel zal geen tijd of kosten besparen, omdat het aantal beroepszaken en herhaalde aanvragen zal toenemen. Tegelijk stijgt het risico dat vluchtelingen ten onrechte worden afgewezen. Asielzoekers krijgen in het plan pas een advocaat als hun asielaanvraag mogelijk wordt afgewezen. Dat is veel te laat. Er is dan maar één dag beschikbaar voor een gedegen reactie en dat is volstrekt onmogelijk."

VluchtelingenWerk Nederland noemt de plannen rond migratie en integratie als spijkerhard. "Het ademt één en al afweren en uitsluiten", zegt directeur Dorine Manson. "Dat blijkt ook uit de aanpak van integratie. Van de doorgeschoten eigen verantwoordelijkheid van vluchtelingen slaan de plannen nu door naar volledige afhankelijkheid van gemeenten. Vluchtelingen kunnen hierdoor pas na twee jaar echt beginnen met het opbouwen van een zelfstandig bestaan."

Jeugdjournaal betrapt Rutte op een foutje

Kinderen moeten het Wilhelmus leren op school, vindt het nieuwe kabinet, maar het Jeugdjournaal ontdekte dat Rutte zelf ook nog wel een lesje kan gebruiken. Kijk hier wat Rutte verkeerd deed.

NS vreest duurdere treinkaartjes

NS reageert op het akkoord: "Het kabinet verhoogt het btw-tarief van 6 procent naar 9 procent. Ook de treinkaartjes vallen onder dit tarief. Als deze verhoging wordt doorgevoerd op het OV, terwijl de autokosten grofweg gelijk blijven, wordt de trein als duurzaam alternatief minder aantrekkelijk. NS brengt de gevolgen hiervan in kaart. De verwachting is dat door de btw-verhoging elke dag duizenden reizigers minder de trein nemen."

Humanistisch Verbond is niet blij

"Het Humanistisch Verbond wil dat een aantal niet-economische thema's uit de ijskast blijven."

'Klip en klaar: twee dagen staken in november'

"Het vertrouwen van PO in actie in de onderwijstoekomst zit nog niet geramd", is de reactie van de beweging die actie voert voor meer geld voor het basisonderwijs. "PO in actie sprak vorige week al uit slechts genoegen te nemen met de volledige claim van 1,4 miljard. Dat is uiteraard nog steeds zo. We kondigen daarbij dan ook af dat we in november twee dagen het werk zullen neerleggen, mocht dit nodig zijn."

Rutte live op Facebook

De NOS zond eerder vandaag live uit op Facebook (hier terug te kijken) en vanavond doet de VVD het nog eens dunnetjes over.

Vanaf 19.00 kan je hier vragen stellen aan premier Rutte.

Organisaties reageren ook: goede basis, onrust, tegenvaller, ambities

VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland: "Het nieuwe regeerakkoord legt een goede basis en vraagt op punten de juiste uitwerking om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen. De plannen voor het verbeteren van het ondernemersklimaat, de extra investeringen en de lastenverlichting maken ons land sterker. Een flink aantal sectoren krijgt echter te maken met de negatieve effecten van het verhogen van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Dat had beter achterwege kunnen blijven."

FNV: "Door de keuzes die deze regering maakt, wordt het dagelijkse leven van mensen duurder, terwijl de aandeelhouders in de watten worden gelegd. De vennootschapsbelasting gaat omlaag, de btw voor eten en drinken, water, boeken, kunst en horeca gaat omhoog. Als de nieuwe regering deze maatregelen zo doorzet volgt er onrust."

CNV: "Het motto van dit kabinet is vertrouwen in de toekomst, maar de onzekerheid voor middengroepen dreigt de komende jaren verder toe te nemen. We zien weliswaar ook een aantal plussen voor werknemers, maar de trend van de groeiende onzekerheid op de arbeidsmarkt wordt niet gekeerd met dit regeerakkoord. Dat moet en kan anders."

Greenpeace: "Wij zijn uiteraard blij met de sluiting van elke kolencentrale. Echter, om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, is het ondenkbaar dat de vier overgebleven kolencentrales nog dertien jaar door kunnen roken. Dit was de kans om geschiedenis te schrijven, maar die wordt niet gepakt."

Milieudefensie: "De ambities zijn er met deze klimaatwet. Het is nu de vraag of de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden, tussen bedrijven en burgers en tussen burgers onderling. Daar ligt wat Milieudefensie betreft de grootste opdracht van dit kabinet: de rekening eerlijk verdelen en zorgen dat alle burgers mee kunnen doen."

ANWB: "De ANWB ziet met genoegen dat er zoveel belang wordt gehecht aan verkeersveiligheid en er meer wordt geïnvesteerd in (fiets)infrastructuur. De ANWB is verheugd dat het kabinet de ambitie heeft uitgesproken om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen. 2 miljard euro extra voor de infrastructuur is volgens de bond een goed begin, maar de verhoging voor de lange termijn (100 miljoen euro per jaar) is nog onvoldoende."

De vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, VO-raad: "Afgezien van een investering in het techniekonderwijs, zijn de plannen van het kabinet voor het voortgezet onderwijs een grote tegenvaller. De meeste scholen dreigen er onder de streep op achteruit te gaan. Onbegrijpelijk en onverteerbaar."

Oxfam Novib: "Het nieuwe kabinet breekt met een lange reeks van bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, maar laat ondanks de oplevende economie na om voldoende geld uit te trekken om de internationale problemen van armoede en instabiliteit structureel aan te pakken."

Seniorenorganisatie ANBO: "Soep zonder ballen. We hebben ruim 200 dagen moeten wachten op een som van plussen en minnen, die uiteindelijk slecht uitpakt voor de AOW'ers, mensen met een afbetaald huis en mensen met veel zorgkosten. De hardste klap valt bij de laagste inkomens. Het is heel goed dat de middeninkomens profiteren van economische groei, maar niet ten koste van de lage inkomens."

Vereniging Eigen Huis: "Uit het regeerakkoord spreekt geen grote maatschappelijke en economische betekenis van het eigen woningbezit. We zien vooral een gecontroleerde afbouw van bestaande regelingen waarbij eerder gedane beloftes worden geschonden. Dat wringt, omdat het eigen huis maatschappelijk wordt beschouwd als een belangrijke pijler voor de oude dag, voor het pensioen."

250 dagen nadenken

Uit het regeerakkoord: een bedenktijd van 250 dagen voor bedrijven om ze beter te beschermen tegen aandeelhouders die grote veranderingen willen doorvoeren.

Een bedrijf wordt nu soms verrast door buitenlandse kopers of aandeelhouders die het willen opsplitsen of op een andere manier hervormen. Ondernemingen als Akzo en Unilever wisten de afgelopen tijd maar ternauwernood dat soort 'aanvallen' af te slaan.

Boetes omhoog (en omlaag)

Uit het regeerakkoord: notoire verkeersovertreders worden harder aangepakt. Het boetesysteem wordt gewijzigd, zodat voor gevaarlijke of herhaalde overtredingen de boetes worden verhoogd en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd.

Toch weer in dienst?

Uit het regeerakkoord: er komt een vrijwillige maatschappelijke diensttijd van maximaal 6 maanden. Het budget daarvoor is maximaal 100 miljoen euro per jaar. Bij een sollicitatie naar een functie bij de overheid geldt de maatschappelijke diensttijd als een pré.

Thierry Baudet (FvD): schrappen referendum is schandalig, app D66!

Thierry Baudet (FvD): schrappen referendum is schandalig

DENK: gemiste kans in tijden van economische groei

Kuzu: karige oplossing voor tweedeling in de samenleving

Had Rutte de onderhandelaars in zijn kabinet willen hebben?

De drie mannen met wie Rutte de afgelopen maanden heeft onderhandeld, worden geen minister, hebben ze aangegeven. Rutte: "Aanvankelijk had ik in mijn hoofd zitten: het zou goed zijn als ze het kabinet in gaan. Dat leek mij logisch. Klassiek is natuurlijk dat je als premier de partijleiders in je kabinet wil, maar ik denk dat ze een goede keuze maken."

SGP is 'voorzichtig positief', maar merkt wel 'de D66-geur'

Van der Staaij is 'voorzichtig positief', maar merkt wel 'de D66-geur'

'De ambities liggen in de toekomst'

Thieme: dit is een ambitieloos klimaatverhaal

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren heeft kritiek op het nieuwe regeerakkoord: "Het is toekomstmuziek, waarbij de ambities in de toekomst liggen".

Hoe zit het nou met de koopkracht?

We schreven het eerder al: volgens het CPB gaan alle groepen erop vooruit. Bijna iedereen met een baan zal meer koopkracht krijgen. Wie bijvoorbeeld bruto minder dan circa 2800 euro verdient, gaat er de komende vier jaar gemiddeld 0,8 procent op vooruit. Ongeveer 0,6 procent daarvan is een effect van de nieuwe kabinetsplannen.

De koopkrachtberekening volgens het Centraal Planbureau (CPB)

Maatregelen over immigratie en asiel

- Een asielvergunning wordt voortaan voor drie jaar verleend en niet langer voor vijf jaar. Het kan na die drie jaar nog wel worden verlengd met twee jaar. Pas na deze twee tijdelijke verblijfsvergunning kan de vluchteling een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen;

-Er komt een nieuwe manier van opvang van asielzoekers: op een beperkt aantal plaatsen komen middelgrote opvangcentra waar COA en IND onder één dak samenwerken. Daar wordt geselecteerd: asielzoekers met grote kans op asiel gaan naar kleinere opvangcentra in buurt van gemeente waar ze worden gehuisvest. Asielzoekers met weinig kans komen in een snelle procedure;

-Dienst Terugkeer en Vertrek wordt uitgebreid om meer uitgewezen asielzoekers te laten vertrekken. Afgewezen asielzoekers mogen nog wel in de reguliere gemeentelijke daklozenopvang als dat nodig is voor openbare orde, maar er komt geen bed-bad-broodvoorziening

Wilders: bijna erger dan het vorige akkoord

"Het is een verschrikkelijk gedrocht van een akkoord", zegt PVV-leider Wilders als reactie op het akkoord. "Terreur is de grootste bedreiging voor ons land en het woord islam komt niet een keer voor in het akkoord." Verder hekelt hij het feit dat er niets over lagere huren en het afschaffen van het eigen risico in de zorg in het document staat. "En er gaat wel meer geld naar Afrika. Het is pure volksverlakkerij, bijna nog erger dan het vorige akkoord."

Wilders: ik vind het een verschrikkelijk gedrocht van een regeerakkoord

SP: mensen met laagste inkomens gaan rekening betalen

Roemer: mensen met laagste inkomens gaan rekening betalen

GroenLinks is blij met met groene maatregelen, maar het mag nog groener

Reactie Jesse Klaver: hiermee gaan we klimaatakkoord Parijs niet halen

Jesse Klaver van GroenLinks reageert op het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Hij is blij met "groene" maatregelen maar vindt het niet ver genoeg gaan. Ook noemt hij het een "kabinet voor de rijken".

'Multinationals boven mensen'

Lodewijk Asscher (PvdA): "Dit kabinet plaatst multinationals boven mensen. Miljardencadeaus aan grote bedrijven, buitenlandse beleggers en grote vermogens en tegelijkertijd worden de boodschappen duurder, wordt de zorg duurder en betalen arbeidsgehandicapten de rekening. Natuurlijk zijn er ook zaken waar ik positief over ben, maar met vertrouwen de toekomst tegemoet treden kan alleen als er zaken zijn waar je van op aan kunt. Fijn wonen, aandacht in de zorg, goed onderwijs en een baan waarmee je vooruit kunt kijken: dat zijn de zekerheden waar Nederland op moet kunnen bouwen."

Asscher: dit is geen vertrouwen in de toekomst

'Anti-ouderenkabinet'

Henk Krol (50PLUS): "Ik ben meer dan boos. Dit is een anti-ouderenkabinet. Ouderen lopen aan het eind van de kabinetsperiode 40 procent achter." Verslaggever Ron Fresen reageert op de beweringen van Krol: "Waar hij het op baseert, geen idee."

Boze Henk Krol: ik ben woest

Minder gas uit de grond

De gaswinning wordt met 1,5 miljard kuub naar beneden bijgesteld, ten opzichte van 2017. Het is nu 21,6 en wordt dus 20,1. Dat moet deels mogelijk worden gemaakt door de vraag naar gas met 3 miljard kuub te verminderen. Het verschil van 1,5 is voor noodgevallen en om een stabiele gasvoorziening te waarborgen.

Omstreden 'aflosboete' aangepast

De nieuwe coalitie heeft toch nog de plannen met het eigenwoning-forfait aangepast. De zogeheten wet-Hillen, waardoor mensen met een afgelost huis vrijgesteld waren van het forfait, wordt niet in twintig, maar in dertig jaar afgebouwd. Toen de maatregel vorige week uitlekte, kwam er veel kritiek op. Het werd een boete op aflossen genoemd, terwijl de politiek er juist al jaren op aandringt dat mensen hun schuld aflossen.

Rutte over extra belasting op aflossen: pijnlijke maatregel

CPB: Veel mensen gaan erop vooruit

Uit de doorrekening van de nieuwe plannen door het Centraal Planbureau blijkt dat zo ongeveer alle groepen in de samenleving erop vooruit gaan. Bijna iedereen met een baan zal meer koopkracht krijgen. Maar niet iedereen profiteert van de nieuwe plannen. Een deel van de gepensioneerden en mensen met een uitkering zal juist iets minder te besteden hebben.

Veel minder uitstoot

Het nieuwe kabinet heeft het klimaat naar eigen zeggen tot speerpunt gemaakt. In totaal wordt er vier miljard euro voor vrijgemaakt:

- Het kabinet zet in op een halvering van de CO2-uitstoot (-49 procent). Daarmee gaat het akkoord verder dan de huidige Europese doelstelling van 40 procent;

- Er komen meer kavels voor windparken op zee;

- Niet alleen zullen nieuwbouwhuizen gasloos worden gemaakt, ook bestaande woningen worden duurzaam gemaakt;

- De wettelijke aansluitplicht op aardgas wordt vervangen door een warmterecht;

- Alle kolencentrales moeten dicht voor 2030;

- Nederland wil bij EU voorstellen doen om belasting op luchtvaart in te voeren, vanwege klimaatdoelen van Parijs;

- Ook komt er een onderzoek of heffing mogelijk is op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen;

- Als de twee bovenstaande punten niet lukken, wordt per 2021 vliegbelasting ingevoerd

En de zorg?

- In totaal wordt er in 2021 1,6 miljard euro bespaard. Dat wordt geregeld met hoofdlijnakkoorden met de zorg sector (1,9 miljard) en door maatregelen die de aankoop van geneesmiddelen en hulpmiddelen goedkoper maken (460 miljoen)

- Daarnaast verwachten de partijen dat door de hoofdlijnakkoorden de zorgpremie minder hard stijgt en daardoor ook het overheidsdeel lager wordt. Dat moet 2 miljard opleveren

- Een bezuiniging van 188 miljoen euro op langdurige zorg teruggedraaid

Pechtold, Buma, Rutte en Segers presenteren hun akkoord

Buma: niet alles was makkelijk, maar wij doen wat nu nodig is
Rutte: een akkoord waarbij gewone Nederlanders er echt op vooruit gaan
Segers: je gaat merken dat de ChristenUnie aan tafel heeft gezeten
Pechtold: regeerakkoord is uitgestoken hand naar iedereen in Nederland

Wraakporno en privacy

- Het verspreiden van wraakporno (bijvoorbeeld naaktfoto's van je ex ) wordt een strafbaar vergrijp.

- De bewaarplicht, het opslaan van gegevens over communicatie van alle Nederlanders, wordt heroverwogen. Op dit moment is die wet er niet, omdat de rechter hem van tafel heeft geveegd. Het kabinet gaat kijken in hoeverre dit te rijmen is met Europese regelgeving en de privacy

- Kerken krijgen niet meer automatisch gegevens van burgers. Voor burgers die al zijn geregistreerd, geldt een overgangsregeling. Daarnaast kunnen burgers in de toekomst beter zelf bepalen met welke instellingen de overheid persoonsgegevens mag delen

- Autoriteit Consument en Markt krijgt een team dat zich gaat richten op misbruik van marktmacht door dominante spelers in de interneteconomie

Vier mannen zeggen ja tegen elkaar

Gewone Nederlanders gaan erop vooruit met dit akkoord, zegt Rutte. Hij noemt het regeerakkoord "ambitieus en evenwichtig".

Pechtold: "Vier mannen zeggen tegelijk ja tegen elkaar. Dit kabinet grijpt in en verkleint de inkomensverschillen. Dit kabinet doet zijn grootste investering in het onderwijs zodat ieder kind dezelfde kansen krijgt. Dit kabinet maakt een vaste baan weer bereikbaar, óók voor jongeren en lager opgeleiden."

Buma: "Wij doen met vier partijen wat nodig is."

Segers: "We kondigen geen partijfusie aan, maar we hebben vertrouwen in elkaar. Het wordt geen kabinet dat op de winkel gaat passen, het is een akkoord met urgentie."

Embryoselectie

Embryoselectie op geslacht wordt voortaan toegestaan. Dat staat in het regeerakkoord. Het gaat om ouders die het risico lopen een ernstige erfelijke ziekte door te geven aan hun kinderen. Als zo'n aandoening geslachtsspecifiek is (bijvoorbeeld borstkanker) krijgen ouders de mogelijkheid te kiezen of ze een jongen of meisje geboren laten worden.

Enkele nieuwtjes uit het akkoord

- Bijna 4 miljard wordt bezuinigd tot het eind van de regeerperiode;

- De nationale politie krijgt er 267 miljoen structureel bij per jaar bij. Het geld gaat vooral naar wijkagenten;

- Roken wordt duurder;

- Het storten van afval wordt ook duurder

- Structureel gaat er 95 miljoen naar ict-beveiliging

Journalisten lezen het net overhandigde akkoord

Video's: Zalm overhandigt regeerakkoord aan Kamervoorzitter Arib

Zalm overhandigt regeerakkoord aan kamervoorzitter Arib
Arib tijdens ontvangst regeerakkoord: nog nooit zoveel gelekt

En nu beschikbaar voor iedereen

Met deze link kan je het regeerakkoord downloaden en zelf bestuderen. Het zijn 54 pagina's, maar wees gewaarschuwd, volgens verslaggever Ron Fresen zijn het lettertype en de regelafstand heel klein.

Arib neemt het akkoord in ontvangst

Kamervoorzitter Arib reageert op Zalms opmerkingen over het vele lekken: "De Kamer had graag geïnformeerd willen worden, maar helaas hebben we veel via de media moeten vernemen. Iemand zei eerder: alles is gelekt, behalve de paginanummers."

"Het wordt tijd dat de Kamer controlerende taak kan uitvoeren", voegde ze er nog aan toe. Ze stelde voor om donderdag te debatteren over regeerakkoord.

Eerste zin van het akkoord

"In Nederland gaan individuele vrijheden en een hecht collectief hand in hand."

'Sproeien is een beter woord dan lekken'

Informateur Zalm zegt dat hij alle lekken van de afgelopen maanden betreurt. "Sproeien is misschien een beter woord dan lekken." Hij legt verder uit aan Kamervoorzitter Arib waarom het zolang heeft geduurd. "De verkiezingsuitslag leidde tot een versplinterde Kamer. De vier partijen hebben nogal verschillende achtergronden. Dat maakte het complex."

Over de toekomstige samenwerking tussen de vier partijen zei hij vertrouwen te hebben in de toekomst. Dat is ook het motto van het nieuwe kabinet.

'Groenste kabinet ooit'

ChristenUnie-leider Segers spreekt van het "groenste kabinet ooit". Eerder vandaag lekte uit dat er minimaal één van de vijf kolencentrales dichtgaat en dat ze voor 2030 allemaal gesloten moeten zijn.

De presentatie begint

Volg de presentatie van het regeerakkoord op NPO 1 of hier op de livestream.

Hoeveel bladzijden?

Naar verluidt telt het regeerakkoord 54 bladzijden. Dat is minder dan het vorige regeerakkoord. Dat was namelijk 82 pagina's.

Video: 'We zijn er nu helemaal uit'

Rutte: we zijn er nu helemaal uit

Die dt-fout.. hoe zit dat nu?

In het concept-regeerakkoord werd gisteren nog een dt-fout gevonden. Het verhaal gaat dat er 'wordt beheersd' stond. Haagse bronnen zeggen dat D66-Kamerlid Kees Verhoeven de fout ontdekte. Het is: wordt beheerst......

D66, VVD, CDA zijn klaar

Bij de fracties van D66, VVD en CDA zijn ze al klaar. De ChristenUnie nog niet. Daar werd ook taart naar binnen gebracht, maar dat is vanwege de recente verjaardag van Carola Schouten.

Presentatie waarschijnlijk half uurtje later

De presentatie van het regeerakkoord stond gepland rond 13.00, maar wordt waarschijnlijk een half uurtje verschoven naar 13.30 uur. Het wordt live uitgezonden op NPO1.

Het regeerakkoord is rond 13.00 uur voor iedereen te lezen www.kabinetsformatie2017.nl.

De extra televisie-uitzending op NPO 1 begint om 12.55 uur. De uitzending op NPO Radio 1 begint om 12.30 uur.

Applaus bij bij alle partijen

Pechtold is met applaus ontvangen bij zijn fractie. En een paar minuten later wordt ook Rutte luid gewaardeerd voor zijn werk. Even later volgden het CDA en de ChristenUnie.

De onderhandelaars zijn eruit

Ze gaan nu naar de fracties. Rutte: "We zijn er nu helemaal uit. We gaan terug naar de fractie." Ze kwamen weer niet met zijn vieren naar buiten. Buma: "We gaan weer naar de fractie om aanpassingen door te nemen. De presentatie gaat door."

Nog meer stappen tot Rutte III

Het regeerakkoord wordt zo dadelijk gepresenteerd, maar dan is het nieuwe kabinet er nog niet. Na de presentatie volgen nog zeven stappen. Lees hier welke dat zijn.

Nog even... wat is er allemaal al gelekt

Over een paar uur is het complete regeerakkoord te lezen en dan zal duidelijk worden of er nog meer nieuws bekend wordt. Er is ongekend veel gelekt de afgelopen dagen. Hier een overzicht.

Rutte morgenavond in gesprek met 'geïnteresseerden'

Alle "geïnteresseerden" kunnen morgen vanaf 19.00 uur in Etten-Leur de premier vragen stellen over het regeerakkoord. De VVD organiseert de bijeenkomst op de middelbare school Munninkenheide.

"Er is de afgelopen dagen al veel geschreven over het akkoord. Maar hoe zit het nu allemaal precies in elkaar? Rutte geeft hierover uitleg en beantwoordt vooral vragen van de aanwezigen," staat in de uitnodiging.

Video: de dt-fout er nog uit en andere aanpassingen

Segers: 'We gaan wat punten op de i zetten'

Kleine wijziging in het programma

De onderhandelaars zitten nog wel een half uurtje binnen, is de verwachting. Daarna gaan ze naar de fracties.

Gisteren was het plan dat Rutte, Buma, Pechtold en Segers daarna weer naar Zalm zouden gaan om weer verslag uit te brengen. Dat onderdeel is van de agenda geschrapt. Zalm krijgt van de vier onderhandelaars een telefoontje en dan wordt de uitnodiging voor de overhandiging aan Kamervoorzitter Arib de deur uitgedaan.

Nieuws over klimaat

De klimaatplannen waren nog niet uitgelekt, maar het kabinet wil:

- een CO2-heffing voor bedrijven;

- geen gasaansluiting in nieuwbouwhuizen;

- deze kabinetsperiode gaat er een kolencentrale dicht, de andere vier voor 2030

- CO2-reductie minstens 49 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Kabinet wil samen met andere landen een 'koplopersgroep' vormen om broeikasgassen nog verder te verminderen.

Ook de Duitse pers is erbij

Interview met CDA-leider Buma, ook de Duitse omroep ZDF is gekomen

GroenLinks organiseert 'meetup' over akkoord

GroenLinks stapte al maanden geleden uit de formatiegesprekken en koos voor de oppositie, maar gaat wel met de achterban praten over het regeerakkoord. De uitnodiging is net de deur uit. Ze zien niets in de verhoging van de BTW en de lagere winstbelasting voor grote bedrijven. "De eerste berichten over het regeerakkoord stemmen niet vrolijk."

Met bloed, zweet en tranen

NOS-verslaggever Joost Vullings zegt dat de totstandkoming zeer zwaar is geweest, met bloed, zweet en tranen. "Er was veel gezucht en gesteun, vooral bij D66-leider Pechtold."

Video: de afloop van het avondoverleg

Afloop avondoverleg: zijn fracties akkoord?

BNR heeft de eerste pagina's

BNR-radio heeft de inleiding van het regeerakkoord. Daarin staat "Nog te veel mensen denken: prachtig, al die goede economische cijfers, maar ze gelden niet voor mij. Als veel mensen achterblijven, is uiteindelijk de hele samenleving de dupe."

Schatting: anderhalf uur binnen

NOS-verslaggever Xander van der Wulp denkt dat het gesprek tussen Zalm en de onderhandelaars zo'n anderhalf uur duurt. Daarna gaat de uiteindelijke tekst weer naar de fracties. Rond 12.30 uur krijgt Kamervoorzitter Arib het eerste exemplaar van Zalm en is het regeerakkoord openbaar. Iedereen krijgt een leespauze van een half uur en rond 13.00 uur is de persconferentie in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

Onderhandelaars weer bij Zalm

De onderhandelaars zijn weer bij informateur Zalm aangekomen om wijzigingen van hun fracties te bespreken. "De puntjes op de i", zegt Segers van de ChristenUnie. Er is ook een dt-fout in de tekst geslopen en die moet er natuurlijk uit.