Nieuwsuur

Na de presentatie van de Nota Mobiele Communicatie is het nog altijd niet duidelijk in hoeverre Huawei mag meewerken aan de aanleg van 5G in Nederland. Ook is er nog geen uitsluitsel over de toekomst van de afluisterschotels in het Friese Burum.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken presenteerde de nota vandaag. Daarin worden de plannen voor de komende jaren uiteengezet. Besluiten over Huawei en Burum, kwesties die als hete hangijzers voor het kabinet worden gezien, zijn niet genomen.

5G is de opvolger van ons huidige mobiele internet, 4G, en moet een stuk sneller en stabieler worden. De eerste telefoons voor het snellere internet zijn er al, maar daar hebben Nederlandse consumenten voorlopig weinig aan.

Binnenkort duidelijkheid

Keijzer zegt dat er vanuit de ingestelde Taskforce (geleid door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) binnen twee tot drie weken duidelijkheid komt over veiligheidskwesties rond 5G. Vervolgens is het de bedoeling dat het kabinet waar nodig maatregelen neemt en hierover de Tweede Kamer informeert. Eigenlijk had er eind mei al duidelijkheid moeten zijn.

Op de vraag of het frustrerend is dat het proces langer duurt dan verwacht, antwoordde de staatssecretaris dat het kabinet "op een hele verantwoordelijke manier kijkt wat nodig is" en dat het "heel goed is dat we de tijd nemen". Eerder meldden betrokkenen aan de NOS dat er binnen het kabinet onenigheid is over de China-strategie, waar de kwestie Huawei onderdeel van is.

Eerder maakte NOS op 3 deze uitlegvideo over de situatie omtrent Huawei:

Huawei levert relatief goedkope en goede netwerk-apparatuur, waar Nederlandse telecomproviders graag gebruik van maken. Zo maakte KPN onlangs bekend van plan te zijn deels gebruik te maken van Huawei bij de aanleg van 5G.

Tegelijkertijd ligt het Chinese bedrijf al maanden onder vuur, de vrees bestaat dat de Chinese overheid via het bedrijf netwerken in het Westen kan afluisteren of saboteren. Met name de VS is hier bang voor. Bewijs daarvoor is er niet en de fabrikant ontkent in alle toonaarden.

Internationale oplossing

Later dit jaar moet er ook duidelijkheid komen over de situatie in Burum. Daar staan afluisterschotels waarmee inlichtingendiensten AIVD en MIVD satellietverkeer onderscheppen. Het plan is om de schotels te verplaatsen naar een plek elders in Europa. Over een mogelijke bestemming wilde de staatssecretaris niks zeggen.

Er is zoveel aandacht voor het internationale afluisterstation in Burum omdat deze gebruikmaakt van de 3,5 Ghz-frequentie, die internationaal is aangemerkt als een belangrijke standaard. Van deze frequentie mag boven de denkbeeldige lijn Amsterdam-Zwolle geen gebruik worden gemaakt. Wie 5G echt goed wil laten werken, heeft deze frequentie nodig.

De staatssecretaris erkende dat op het moment dat in Duitsland 5G op die frequentie wordt aangezet dat ook in Nederland problemen zal veroorzaken: "Dat geeft aan hoe belangrijk het is om een oplossing te vinden."

De frequenties voor 5G (700 MHz, 1400, 2100 en 3,5 GHz) worden in twee stappen geveild. Begin volgend jaar komt het eerste deel onder de hamer, het gaat dan om de eerste drie 'blokken'. Het laatste blok volgt eind 2021 of begin 2022. De staatssecretaris wilde nog niks zeggen over de mogelijke opbrengst. Het gaat waarschijnlijk om miljarden euro's. In Duitsland staat de teller op 6 miljard euro. De veiling van 4G leverde in 2012 in Nederland 3,8 miljard euro op.

Minimumsnelheid

Ook is het de bedoeling dat er minimumeisen komen voor mobiele snelheden. In 2022 moet die snelheid 8 megabit per seconde zijn en vier jaar later 10 megabit per seconde. De gemiddelde snelheid moet uitkomen op 100 megabit, zo is de verwachting.

Die gemiddelde snelheid is nu 40 megabit. Dichter bij de antenne moet die snelheid weer fors hoger liggen: rond de 2 gigabit. Ook moet 98 procent van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente dekking hebben.

STER reclame