anp

D66 blijft bij standpunt halvering veestapel en wil meer actie van minister

Ook na de massale boerenprotesten van vandaag blijft D66 bij het standpunt dat de veestapel in Nederland moet halveren om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. "Dit is een pijnlijke keuze, maar de problemen rond het houden van varkens en kippen zijn anders niet op te lossen", zegt Kamerlid Tjeerd de Groot in Nieuwsuur.

"Afhankelijk van hoe je rekent komt 50 of 70 procent van de stikstofuitstoot van de landbouw. Dat terwijl de bijdrage van landbouw aan de economie niet heel erg groot is."

'Minister Schouten moet stappen zetten'

De actievoerende boeren protesteerden onder meer tegen het idee van D66. Ze zeggen dat ze zich in een hoek gedrukt voelen door politiek Den Haag. Landbouwminister Carola Schouten probeerde de demonstranten gerust te stellen door te beloven dat zolang zij minister is, er geen halvering van de veestapel komt. Ze noemde het D66-plan eerder al onrealistisch.

De Groot noemt zijn plan juist een logische vervolgstap op de landbouwvisie van het kabinet. Schouten kondigde onlangs plannen aan om de omslag te maken naar kringlooplandbouw, een duurzame vorm van landbouw. "Het kabinet wil een andere manier van voedsel produceren, maar de minister moet dan ook maatregelen nemen en niet alleen een mooi verhaal houden. Ze moet echt stappen zetten."

De Groot: "We geven nu nog heel veel voer aan dieren dat mensen ook kunnen eten, bij varkens en kippen is dat ongeveer de helft. Dat moet anders. We hebben gezegd 'zorg voor een alternatief, het huidige model is niet houdbaar', daar staan CDA en VVD ook achter. Dan moet je ook doorpakken en duidelijkheid bieden."

Net als minister Schouten benadrukt De Groot dat boeren niet financieel de dupe moeten worden van eventuele maatregelen. "De boeren hebben niks verkeerd gedaan. Als samenleving moeten we de mensen die willen stoppen, helpen. Naast het uitkopen van boeren, moeten we boeren helpen investeren in kringlooplandbouw, daaraan moeten ze kunnen verdienen."

Stikstofbeleid te schadelijk

Het plan van D66 om de veestapel te halveren volgde op een uitspraak van de Raad van State, die afgelopen voorjaar een streep haalde door het Nederlandse stikstofbeleid. Dat was volgens de raad te vrijblijvend en schadelijk voor natuurgebieden. De coalitie wil daarom een nieuwe aanpak van de stikstofuitstoot.

Vorige week adviseerde een speciale commissie om de maximumsnelheid op wegen te verlagen en gericht boerenbedrijven uit te kopen. Een coalitie-akkoord over een nieuwe aanpak lijkt echter nog ver weg.

In Nieuwsuur ging De Groot in discussie met boerin Eline Vedder, die weinig ziet in het D66-idee:

'De minister moet niet alleen een mooi verhaal houden'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl