Meeste Nederlanders willen boeren ontzien bij terugdringen stikstof

Als boeren hun veestapel moeten inkrimpen om de uitstoot van stikstof terug te dringen, moeten ze daarvoor gecompenseerd worden. Dat vindt twee derde van de Nederlanders. Dat blijkt uit een Ipsos-enquête (.pdf) die is uitgevoerd in opdracht van Nieuwsuur.

Boeren die zelf al hebben geïnvesteerd in maatregelen om hun stikstofuitstoot te verminderen moeten worden ontzien, vindt 80 procent van de ondervraagden. En 85 procent wil dat de overheid boeren ondersteunt die willen overstappen op duurzame landbouw.

De ruim duizend mensen die meededen aan de enquête vinden in meerderheid (63 procent) dat de uitstoot van stikstof moet worden beperkt. Van de mogelijke maatregelen die worden genoemd zien de ondervraagden het meest in het verlagen van de maximumsnelheid en het terugdringen van de luchtvaart. Over het inkrimpen van de veestapel of veel minder nieuwe woningen zijn ze veel minder enthousiast.

Nederlanders zijn verdeeld over een mogelijke prijsstijging van vlees als gevolg van een krimpende veestapel. 44 procent heeft er begrip voor, 32 procent niet. Wel zegt ongeveer de helft van de burgers bereid te zijn minder vlees te eten.

Draagvlak voor maatregelen tegen uitstoot stikstof (bron: Ipsos)

Maatregel Eens Oneens
Maximum snelheid omlaag 57 % 25 %
Minder luchtvaart 54 % 21 %
Minder industrie 42 % 25 %
Inkrimpen veestapel 36 % 36 %
Minder nieuwbouw 14 % 63 %

Bij de enquête werd ook gekeken naar de politieke voorkeur van de ondervraagden. Over het algemeen zijn aanhangers van linkse partijen (GroenLinks, PvdA en SP) enthousiaster over maatregelen om stikstof terug te dringen dan aanhangers van andere partijen.

Opmerkelijk is dat er ook veel steun onder VVD-kiezers is om de snelheid op snelwegen te verlagen, terwijl die partij het initiatief nam voor de snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur. Ongeveer de helft van de ondervraagde VVD-stemmers is nu voor verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen als dat de natuur ten goede komt. Aanhangers van PVV en Forum voor Democratie zijn sceptisch over veel maatregelen.

Vorige week adviseerde de commissie Remkes om op korte termijn verschillende maatregelen te nemen. De commissie stelt onder andere voor om de maximumsnelheid te verlagen en verouderde, vervuilende boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden te saneren.

De commissie komt volgend jaar met een tweede advies, onder andere over de luchtvaart. Het kabinet beraadt zich nu op maatregelen, waarschijnlijk komt er komende vrijdag een eerste reactie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl