Aangepast

Ongewenste financiering moskeeën: burgemeester Den Haag wil nieuwe wet

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag noemt het "zeer ernstig en zeer zorgwekkend" dat de Haagse As Soennah-moskee wordt gefinancierd door een omstreden Koeweitse investeerder. Ze pleit voor een nieuwe wet: de Wet Integrale Aanpak Ongewenste Financiering.

"Het gaat hier om ondermijning van de democratische rechtsstaat op basis van religie, ideologie of levensovertuiging", zegt Krikke. "En daar ontbreekt ieder instrumentarium om te kunnen handelen."

Democratische rechtsstaat

Om te voorkomen dat de goeden onder de kwaden gaan lijden, ziet Krikke weinig heil in een algemeen verbod op buitenlandse financiering of financiering uit bepaalde landen.

"Buitenlands financiering is als zodanig niet perse problematisch. Dat wordt het pas als met het geld ook boodschappen, standpunten, gedragsregels of wat dan ook meekomen die onze manier van leven en onze democratische rechtsstaat ondermijnen. Gemeenten zijn de eersten die dergelijke signalen opvangen."

Als voorbeeld noemt Krikke de aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals witwassen of belastingontduiking. "Daarbij delen betrokken overheden informatie en trekken samen op in de aanpak ervan. Daarbij hebben we wel een wettelijke grondslag om te handelen: namelijk de wet Bibob."

De Haagse burgemeester wil een heldere verbinding tussen lokale signalen van ondermijning van de rechtsstaat en de informatie die het Rijk heeft over buitenlandse financiering. "Gemeenten melden signalen van ondermijning door een lokale organisatie - dat kan een een religieuze instelling zijn, maar ook een motorclub die met buitenlandse financiering een parallelle samenleving opzet - dan bij een nieuw op te richten (of wellicht al bestaand) landelijk expertisepunt", zegt Krikke.

Het Rijk moet informatie delen als er vraagtekens zijn bij een financieringsstroom. "Het expertisepunt kan ook pro-actief info vragen bij gemeenten over ongewenste activiteiten van een instelling/organisatie."

Strafbare feiten

Alle informatie moet volgens Krikke dan gebundeld worden en leiden tot een advies aan de verantwoordelijke minister om maatregelen te treffen. "Met name dit is voor ons belangrijk, omdat nu dus zo'n handelingsperspectief ontbreekt", zegt Krikke.

Een maatregel zou volgens Krikke het bevriezen of terugstorten van gelden kunnen zijn. "Als geld ontvangen is van een overheid, kunnen ook diplomatieke maatregelen worden overwogen. Als strafbare feiten worden geconstateerd, worden die vanzelfsprekend overgedragen aan het OM."

De Tweede Kamer maakt zich ook zorgen over de banden die de As Soennah-moskee in Den Haag onderhoudt met de omstreden geldschieter uit Koeweit. Onder anderen PVV-leider Geert Wilders wil snel een debat met premier Mark Rutte over de zaak.

AIVD waarschuwde Den Haag voor omstreden geldschieter As Soennah-moskee

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl