Nieuwsuur
ANP

In de Tweede Kamer wordt vandaag een van de belangrijkste politieke debatten van het jaar gehouden: de Algemene Politieke Beschouwingen. Tijdens de beschouwingen wordt gedebatteerd over de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid van het komend jaar. 

De fractievoorzitters van de partijen zijn met elkaar in debat over de gisteren gepresenteerde Miljoenennota. In moties kunnen de voorzitters bezwaren indienen tegen de voorstellen van de regering. 

In Nieuwsuur een verslag van de Algemene Beschouwingen met politiek verslaggevers Dominique van der Heyde en Nynke de Zoeten.

Algemene Politieke Beschouwingen: vooral over vluchtelingen

Justitiebegroting rammelt

Vandaag mag alles aan bod komen, maar het debat wordt tot dusver gedomineerd door de bezuinigingen op justitie en de aanpak van de vluchtelingencrisis. 

Op Prinsjesdag reageerden de meeste oppositiepartijen kritisch op de plannen. Die vinden dat de justitiebegroting zo rammelt dat ze er misschien tegenstemmen in de Eerste Kamer, waardoor het kabinet daar waarschijnlijk geen meerderheid voor de plannen heeft. 

'Dit is een deplorabele begroting'

De VVD erkent dat de begroting van het kabinet voor Veiligheid en Justitie "niet de meest geweldige is in de geschiedenis". Maar fractievoorzitter Zijlstra zei dat hij niet van plan is om nu al veranderingen aan te brengen in de begroting. Hij staat open voor aanpassingen, maar volgens hem heeft het kabinet de problemen voor het komende jaar opgelost. Voor de jaren erna is misschien meer nodig, zei hij.

De justitiebegroting is niet de meest geweldige in de geschiedenis.

Halbe Zijlstra, VVD-fractieleider

Vluchtelingen

Ook vinden de oppositiepartijen dat het kabinet meer werk moet maken van de vluchtelingenproblematiek. PVV-leider Geert Wilders trapte daar vanmorgen meteen mee af. Hij diende een verzoek in om de beschouwingen uit te stellen. Hij vindt dat de Kamer deze week over de asielproblematiek moet debatteren en niet over de kabinetsplannen, maar zijn plan kreeg onvoldoende steun.

PvdA-leider Samsom zei wel dat hij de vluchtelingencrisis in Europa erger vindt dan de bankencrisis van 2008. "Toen vielen banken om, nu verdrinken er mensen", zei hij. Volgens Samsom heeft het heel lang geduurd voordat de EU een goede oplossing had voor de bankencrisis en dreigt nu hetzelfde te gebeuren met de vluchtelingen

Wilders benadrukte vanavond opnieuw dat hij vindt dat het kabinet de belangen van Nederland verkwanselt "door de asieltsunami niet te stoppen en de grenzen niet te sluiten". Hij noemde de komt van de huidige vluchtelingen het begin van "  "een islamitische volksverhuizing". 

Oorzaken 

Zijlstra wordt verder bekritiseerd door de oppositiepartijen over de terreurdreiging van IS en de oorzaken van de vluchtelingenstroom.

Roemer: "De VVD geeft niet thuis om de oorzaken aan te pakken. Als we na 15 jaar bombarderen in het Midden-Oosten zien dat het alleen maar contraproductief werkt en de VVD dat weigert te erkennen, dan ben ik bang dat de vluchtelingen zullen blijven komen."

GroenLinks-leider Klaver vindt het moeilijk te rijmen dat er minder geld naar opvang van vluchtelingen in de regio gaat in de begroting van volgend jaar. 

CDA-leider Buma wil van de VVD weten of de partij nu wel of niet voorstander is van het sluiten van de Nederlandse grenzen.

Buma: zijn grenzen nu open of dicht?

STER reclame