Hoogwater
NOS NieuwsAangepast

Hoogwaterpiek Markermeer achter de rug, waterstand IJsselmeer daalt

In dit blog houden we je op de hoogte over de wateroverlast in Nederland en de buurlanden.

liveblog gesloten

Hoogwaterpiek Markermeer achter de rug, waterstand IJsselmeer daalt

De hoogwaterpiek in het Markermeer is achter de rug. Ook de waterstand in het IJsselmeer daalt, meldt Rijkswaterstaat. Omdat er sprake is van een gunstige windrichting kan veel water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee gespuid worden. Daardoor zal het waterpeil nog verder kunnen dalen en is het ook mogelijk om weer water van het Markermeer naar het IJsselmeer af te voeren.

Defensie zet weer Chinook-helikopters in bij doorgebroken dam Maastricht

Net als gisteren zet defensie Chinook-helikopters in om het gat in de dam in Maastricht te dichten met stenen. De helikopters vliegen met zakken stenen die ieder 4000 kilo wegen.

Chinook-helikopters hervatten aanvoer stenen voor dam bij Maastricht

Waterstand IJsselmeer daalt

De waterstand in het IJsselmeer daalt, meldt Rijkswaterstaat. Om 11.00 uur stond het waterpeil in het IJsselmeer 1 meter hoger dan dat van de Waddenzee. Door een gunstige windrichting kan er voorlopig veel gespuid worden, waardoor het waterpeil van het IJsselmeer nog verder zal dalen.

In beeld: extreem hoge waterstand Markermeer

De waterstand in het Markermeer is extreem verhoogd, wat op verschillende plekken leidt tot overstroomde kades. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier spreekt over een piek van 45 centimeter boven NAP bij Durgerdam. De dijken houden het goed, volgens het waterschap, maar er is wel overlast ontstaan op sommige plekken. In de gemeente Edam-Volendam wordt daarom een pomp ingezet om de wateroverlast te beperken.

In Monnickendam is de kade ondergelopen:

 • VLN Nieuws
  Op de kade liggen zandzakken om de huizen en restaurants op de kade te beschermen
 • VLN Nieuws
  Een kade loopt onder water door de extreem hoge waterstand in het Markermeer
 • VLN Nieuws
  Een auto rijdt over een ondergelopen kade in Monnickendam

Opnieuw defensie-Chinooks ingezet bij Maastricht

In Maastricht zijn opnieuw twee Chinookhelikopters van defensie ingezet om te helpen met het dichten van de doorgebroken dam aan de Stuwweg in Maastricht. De helikopters zullen minstens 35 netten met breukstenen in het gat bij de dam latten zakken. Er zijn nog meer netten met stenen onderweg vanuit andere plekken in Nederland en België.

Gisteren brachten de helikopters in totaal 57 netten, die elk 4000 kilo aan zware stenen bevatten, naar de dam. Aan het eind van de dag waren de eerste netten zichtbaar boven het wateroppervlak.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg meldt dat de uitgebreide noodverordening van kracht blijft tot de helikopters niet meer ingezet worden. Naar verwachting zal dat vanmiddag zijn.

Een chinook van defensie met een net met breukstenen

Klimaatdilemma voor Nederland: hoe lozen we de rivieren in een steeds hogere zee?

Op verschillende plekken in Nederland is momenteel sprake van wateroverlast. Met de zeespiegelstijging in het achterhoofd staat Nederland ook voor een dilemma voor rivierenbeheer in de toekomst: hoe lozen we het water uit de rivieren in een steeds hoger wordende zee?

Een van de mogelijke keuzes is het afdammen van rivieren en het pompen van water naar zee met reusachtige gemalen. Ook het ondieper maken van riviermondingen is een optie. Welke keuzes er ook gemaakt worden, ze zijn niet zonder gevolgen.

Voor de vierde keer hoogwater in Rijn bij Lobith

De Rijn bij Lobith bereikt vandaag voor de vierde keer sinds 22 november vorig jaar een zeer hoge stand. Rijkswaterstaat verwacht dat de hoogste stand nu ongeveer 14,35 meter boven NAP zal zijn, ongeveer 15 centimeter lager dan de waterpiek kort voor de jaarwisseling.

De hoogwatergolf trekt de komende dagen nog door Nederland heen via de Waal, Linge, Lek, Merwede en de IJssel. Langs de grote rivieren zal daarom ook komende week nog sprake zijn van wateroverlast, mede omdat de bodem helemaal verzadigd is door de regen en geen water meer kan opnemen.

Langs deze rivieren zijn weer diverse maatregelen genomen, zoals de afsluiting van de kades en enkele straten in Nijmegen, Tiel en Arnhem. Spullen zoals bankjes en borden in de uiterwaarden waren bij een vorige hoogwatergolf al verwijderd. Vee is na kerstmis voor zover nodig al op het droge gebracht.

Ook blijven de waterschappen en Rijkswaterstaat doorweekte dijken scherp controleren op schades, die de dijk instabiel zouden kunnen maken. De dijken zijn berekend op veel hogere waterstanden dan 14,35 meter boven NAP.

Schade aan kelders vaak niet verzekerd

Verzekeraars vergoeden waterschade niet: 'Ik krijg nul op het rekest'

'Niet schaatsen op ondergelopen uiterwaarden'

Het gaat de komende dagen vriezen en door het hoge water zijn er extra veel plekken die kunnen bevriezen. Maar er wordt wel gewaarschuwd voor gevaren. Zo zegt het Waterschap Rivierenland bij Omroep Gelderland: "We raden af om te schaatsen op het ijs op de volgelopen uiterwaarden. Dit omdat de waterstanden in de rivieren dalen na het weekend. De uiterwaarden en buitenpolders stromen leeg. Dit maakt het ijs daar onbetrouwbaar, doordat er ruimte komt onder het ijs, wat het ijs verzwakt."

Ook op weilanden die blank staan kan het gevaarlijk zijn. Want ook daar zakt het water en dan kunnen er holtes onder het ijs komen. En "je ziet niet waar de sloten zitten. En dat zijn holtes onder het ijs. Dus loop je het risico dat je erdoorheen zakt", zegt een woordvoerder van boerenorganisatie LTO.

Reddingsstation KNRM in Warder buiten gebruik vanwege overstroming

Een aan de KNRM gelieerd reddingsstation in het Noord-Hollandse dorp Warder kan vanwege overstromingen op de locatie de komende dag niet meer gebruikt worden, meldt NH Nieuws.

De taken worden overgenomen door stations in de buurt (Marken, Wijdenes en Lelystad). Sinds donderdag hebben medewerkers geprobeerd om met zandzaken het water tegen te houden, maar dat is niet gelukt. Ook de toegangswegen staan onder water.

 • Reddingstation Warder
  Met zandzakken probeerden medewerkers het water bij het reddingsstation tegen te houden
 • Reddingstation Warder
  Een deel van de zandzakken spoelde weg
 • Reddingstation Warder
  Ook de steiger voor het station kwam onder water te staan

Verkeershinder op A73 vanwege ondergelopen oprit bij Grubbenvorst

Op de A73 van Maasbracht richting Nijmegen is verkeershinder vanwege een ondergelopen oprit bij Grubbenvorst, meldt Rijkswaterstaat. Hierdoor is er tussen knooppunt Zaarderheiken en Horst een file.

Rijkswaterstaat verwacht nog tot zondag bezig te zijn met het wegpompen van het water bij de oprit.

Leger bouwt morgen verder aan dam in Maastricht

Het herstelwerk bij een dam in Maastricht is voor vandaag klaar. Morgen gaan ze verder, meldt 1Limburg. Twee Chinookhelikopters van defensie hebben vandaag geholpen met het repareren van de overlaatdam in Maastricht. Ze dropten netten vol zware stenen in het gat. In totaal laten ze dit weekend 100 netten met ieder zo'n 4000 kilo aan stenen zakken bij de dam.

N345 weer eerder open dan gedacht

De N345 van Zutphen naar Apeldoorn is weer open, meldt de ANWB aan persbureau ANP. De weg was in één richting dicht omdat er te veel water op het wegdek stond, maar dat is nu weg.

Vrijdag dacht de ANWB dat de weg tot dinsdag dicht zou blijven, maar doordat er minder regen is gevallen is het water deels weggezakt. Ook is er wat gegraven, waardoor water makkelijker weg kon lopen.

Friese polders worden weer leeggepompt

De waterstand in Friesland is gedaald en dus kunnen polders waar water werd vastgehouden weer leeggepompt worden, meldt Omrop Fryslân . Door water in die polders te laten stromen werd het peil in de Friese meren, vaarten en kanalen verlaagd. Het Woudagemaal in Lemmer, dat sinds dinsdag weer draait om te helpen met pompen, gaat morgen weer uit.

Water uit de IJssel sluit bewoners Fortmond in: veerpont vaart weer

De gemeente Olst-Wijhe heeft opnieuw een veerpont beschikbaar gesteld voor bewoners van Fortmond. Door de hoge waterstand van de IJssel is de toegangsweg naar de buurtschap in Overijssel onder water gelopen. De weg is voor de veiligheid afgesloten met een slagboom. Sinds 14.00 uur kunnen bewoners gebruikmaken van de veerdienst om bij hun huis te komen of dat juist te verlaten. Het pontje wordt wel weer uit de vaart gehaald bij mist en windkracht 6 of hoger, schrijft RTV Oost.

Van eerste kerstdag tot en met nieuwjaarsdag voer de pont ook. Ook toen was de buurtschap veranderd in een eiland door het hoge waterpeil.

Buurtbewoners beschermen strandpaviljoen Muiderberg

Restaurant de Zeemeeuw op het strand in Muiderberg dreigde onder water te komen staan. Het water in IJmeer staat erg hoog. Tientallen buurtbewoners, de brandweer en een wethouder hielpen vanmorgen zandzakken te vullen om zo een zandwal rond het paviljoen te maken, zo meldt een lokale krant.

Foto's uit het land

 • Henk Straatman
  Veerpont in Cuijk gestremd
 • Gelein Jansen
  Natte akkers in Hulst
 • René Wolf
  Een nat pand in Hengelo
 • Henk Straatman
  Hoogwater in Mook
 • Ben Saanen
  Brede sloot in Budel
 • Arco Visser
  Langs de Waal bij Woudrichem

Chinooks helpen mee in Maastricht

Twee Chinookhelikopters van Defensie zijn begonnen met het dichtstorten van de doorgebroken dam aan de Stuwweg in Maastricht.

Helikopters herstellen dam in Maastricht

Werk voor aanleg nooddam Maastricht van start

Een aannemer is vanochtend samen met Defensie begonnen met de opbouw van een nooddam bij de Stuwweg in Maastricht. Daarvoor wordt groot materieel ingezet, meldt Rijkswaterstaat.

De aannemer is begonnen met het storten van steen vanaf één oever. De nooddam wordt aangelegd om de instroom van water vanaf de Maas tegen te houden en het herstel van de kapotte dam een eind verderop mogelijk te maken.

Nu de voorbereidingen voor de bouw van de nooddam afgerond zijn, kunnen twee Chinookhelikopters van Defensie beginnen met het dichtstorten van de doorgebroken dam aan de Stuwweg. De helikopters laten zestig netten met daarin 4000 kilo breuksteen in het water zakken om het gat in de dam te dichten. Als dat lukt zal de stroomsnelheid van de waterloop afnemen. Dat maakt de aanleg van een nooddam, een stuk stroomopwaarts van de kapotgeslagen dam, minder riskant.

Deventer binnenstad overspoeld met hoogwatertoeristen

Het is dezer dagen ongekend druk in Deventer, zegt binnenstadmanager Peter Brouwer. "Het lijkt wel alsof heel Nederland naar onze stad is gekomen", zegt hij bij RTV Oost. Het was voor de jaarwisseling spannend in de Hanzestad vanwege het hoge water in de IJssel. De kademuur werd uit voorzorg deels afgesloten om er een waterkering van zandzakken te plaatsen om de oude binnenstad te beschermen.

"Door de landelijke media-aandacht voor het hoge rivierwater rond kerst zijn veel mensen naar Deventer gekomen. En die hebben ook allemaal gedacht: we gaan ook die mooie, oude binnenstad bezoeken. We zien dat de hele binnenstad profiteert van de hoogwatertoeristen. Winkels, horeca, musea. Duizenden mensen weten Deventer, de IJssel en de binnenstad te vinden. En ondanks dat er uiteindelijk geen druppel IJsselwater de binnenstad in is gelopen, is het wel een toeristische trekpleister van de bovenste plank."

Vandaag hulp van legerhelikopters bij herstel dam Maastricht

Twee helikopters van Defensie gaan vandaag helpen bij het herstel van de overlaatdam in Maastricht. De twee chinooks laten netten met daarin zware stenen in het water zakken. In totaal worden er zestig netten neergelaten. In elk net zit 4000 kilo aan stenen.

Met de netten wordt geprobeerd de beschadiging in de dam deels te dichten. Ook moet zo voorkomen worden dat het gat groter wordt. Het is nog niet bekend hoe lang de werkzaamheden gaan duren. De werkzaamheden begonnen gisteren, ook met hulp van het leger.

Vanwege de veiligheid zijn twee wegen in de omgeving vandaag dicht, meldt de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het gaat om de Bosscherweg en de Pasenweg, de verbindingsweg tussen Itteren en Borgharen. Alleen bestemmingsverkeer wordt doorgelaten.

Hulp van het leger in Maastricht

Zo zag het hoogwater er vandaag uit:

 • John Oomen
  Brug in het Utrechtse Leerdam staat onder water
 • Corinne de Kroon
  Hoogwater bij Enkhuizen aan het IJsselmeer
 • Ben van Mierlo
  De waterstand van de Maas vrijdagmiddag in Den Bosch
 • Karin Klein
  In Eibergen in de Achterhoek is het geitenverblijf omgeven door water
 • Annemarie Dijkstra
  In het Friese Burgum is natuurgebied de Soestpolder onder water gelopen

Bouw van nooddam in Maastricht begonnen

In Maastricht is een aannemer samen met 25 bouwspecialisten van Defensie begonnen met de aanleg van een nooddam in het water aan de Stuwweg. Ze bouwen de dam met zware stenen in enorme netten en betonblokken van 600 ton om te voorkomen dat het water de stenen meesleurt. Zondagavond moet de constructie klaar zijn.

Volgens burgemeester Wim Hillenaar van Maastricht duurt het daarna naar verwachting nog twee dagen voordat al het water ten noorden van de dam is weggelopen en de woonboten op het droge liggen.

Enkele dagen geleden brak in het water een stuk van de overlaatdam af. Daardoor stroomt nu water versneld de Maas in. De nooddam moet dat stoppen. Tussen de nooddam en kapotte dam liggen nog wel woonboten. Die komen dan droog te liggen.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg meldt dat de aannemer vandaag ook stenen aanvoerde voor het herstel van de defecte overlaatdam. De werkzaamheden gaan in de nacht van vrijdag op zaterdag door.

De nooddam wordt ten zuiden van de woonboten aangelegd:

De situatie van bovenaf in Maastricht

Hoogwater in beeld: 'Zo nat, dat kaplaarzen nodig zijn'

In Nederland blijft de waterstand in het IJsselmeer en het Markermeer voorlopig heel hoog. Op verschillende plekken proberen mensen het water te ontlopen, maar dit lukt niet altijd.

Hoogwater in beeld: 'Zo nat, dat kaplaarzen nodig zijn'

Oranjesluizen Amsterdam blijven nog zeker tot en met woensdag gesloten

De Oranjesluizen in het IJ bij Amsterdam blijven nog zeker tot volgende week dicht. Vanwege het hoge waterpeil in het Markermeer kunnen de sluisdeuren niet veilig open, meldt Rijkswaterstaat.

De sluizen zijn sinds eergisteren gesloten. Het leek erop dat de stremming maar een paar dagen zou duren. Nu is de verwachting dat de sluizen tot en met 10 januari gesloten blijven, schrijft AT5. Volgens Rijkswaterstaat is het nu niet veilig om de sluizen en sluisdeuren, die onderdeel uitmaken van de primaire waterkering, te openen. Dat komt doordat het waterpeil bij het sluizencomplex hoger is dan 0,30 NAP.

Het sluiten van het Oranjesluizencomplex heeft vooral gevolgen voor de binnenvaart en dan vooral de beroepsvaart. Deze schepen kunnen niet meer via deze route Amsterdam in of uit. Inmiddels liggen er volgens Rijkswaterstaat zo'n zestig binnenvaartschepen bij het sluizencomplex te wachten.

Beroepsschippers kunnen omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal en de Neder-Rijn, maar deze route is alleen geschikt voor schepen tot 110 meter en niet breder dan 11,45 meter.

Leger helpt bij bouw tijdelijke nooddam Maastricht

Defensie stelt zo'n 25 militairen beschikbaar voor het bouwen van een tijdelijke nooddam in Maastricht. Dat is nodig omdat eerder deze week een overlaatdam wegspoelde. De leden van de genie leggen een veerverbinding aan tussen de oost- en westoever van de Maas. Zo kan een aannemer oversteken naar een gebied dat nu ontoegankelijk is door de sterke stroming. De aannemer zal daarna vanaf twee kanten een tijdelijke dam aanleggen, waardoor het waterpeil kan worden gereguleerd. De militairen worden tot en met maandag ingezet.

Door het wegspoelen van de overlaatdam aan de Stuwweg stroomt water nu versneld de Maas in. Een woonboot sloeg een dag later los van de oever en raakte een brug. Zowel de brug als de woonboot raakte beschadigd.

'Waterbeheer gaat voor ijs'

Komend weekend gaat het vriezen in Nederland, en zoiets leidt al heel snel tot ijskoorts onder schaatsliefhebbers. Maar voorlopig gaat het wegpompen- en malen van het regenwater in de Friese vaarten, sloten en meren gewoon door. Wetterskip Fryslân laat het vorstprotocol voor nu in de kast, meldt ANP.

Het Friese waterschap heeft een draaiboek voor wanneer er voor een langere periode strenge vorst wordt verwacht. Poldergemalen worden dan uitgezet en sluizen gesloten. Er volgt daarna een vaarverbod op water dat niet gebruikt door de beroepsvaart. Dat alles moet ijsgroei stimuleren zodat er kan worden geschaatst.

"Maar we kunnen nu geen rekening houden met de vorstperiode die vanaf zondag wordt verwacht. Het peil in alle wateren die samen de Friese boezem vormen staat zeer hoog en moet afgevoerd worden", zegt een woordvoerster van het schap. Ook waarschuwt Wetterskip Fryslân schaatsers die naar de provincie willen komen. "Er kan een dun ijslaagje komen te liggen met heel veel ruimte eronder. Schaatsen op dieper water raden we daarom dringend af, ook na een paar dagen vorst."

Rijn bereikt zondag vierde hoogwaterpiek, daalt daarna snel

De Rijn bij Lobith aan de Duitse grens bereikt zondag de vierde hoogwaterpiek sinds 22 november. Rijkswaterstaat verwacht een stand van ongeveer 14,5 meter boven NAP, net zo hoog als bij de vorige hoogwaterstand kort voor de jaarwisseling. Na zaterdag wordt het weer gunstiger en zal de hoge waterstand snel dalen. Volgende week donderdag is de verwachting dat de waterstand weer normaal is voor de tijd van het jaar.

Volgens Rijkswaterstaat gaat de nieuwe golf op de grote rivieren wel wateroverlast veroorzaken, maar geen ernstige problemen. "De dijken zijn berekend op een veel hogere waterstand en kunnen dat aan. Natuurlijk zitten wij en de waterschappen erbovenop, maar de situatie is stabiel. Het hoge water in de Maas neemt bovendien alweer af", zegt een woordvoerder tegen het ANP.

Waterstand IJsselmeer en Markermeer blijft voorlopig hoog

De waterstand in het IJsselmeer en het Markermeer blijft voorlopig zeer hoog, meldt Rijkswaterstaat. Dat komt doordat de meren al heel vol zitten, terwijl vanuit de grote rivieren de vierde hoogwatergolf in aantocht is. Dat water komt ook gedeeltelijk in het IJsselmeer terecht. Harde windvlagen laten het hoge water richting de kust opstuwen. Volgens Rijkswaterstaat zijn op dit moment geen extra maatregelen nodig rond het Markermeer.

Gisteren kon water vanuit het IJsselmeer worden geloosd in de Waddenzee. Dat kan vandaag ook, maar het Markermeer zal daar nog niet van profiteren. Dat komt doordat de waterstand van het noordelijk gelegen IJsselmeer hoger is dan die van het zuidelijke Markermeer. Er kan dus geen water van het Markermeer naar het IJsselmeer worden afgevoerd.

Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstanden op de meren over enkele dagen gelijk zullen zijn.

Kaart hoogwater vrijdag 5 januari

125 Oekraïense vluchtelingen geëvacueerd uit hotel Monnickendam

Een groep van 125 Oekraïense vluchtelingen is gisteravond uit hotel Lake Land in het Noord-Hollandse Monnickendam geëvacueerd en naar een ander hotel in De Rijp, ongeveer 20 km verderop, gebracht. Dat meldt de regionale omroep NH. Door het hoge water in het Markermeer zijn alle wegen naar het hotel ondergelopen.

"Ik was in shock dat ik opeens mijn huis moest verlaten", zegt de Oekraïense Dana tegen NH. De inwoners van het hotel mochten gisteravond geen spullen meenemen, dus de meesten komen vandaag hun spullen ophalen.

De vluchtelingen zullen in ieder geval tot na het weekend in De Rijp verblijven.

Hotel Lake Land in Monnickendam

Britse kroeg "The Boat Inn" overstroomt voor derde keer in een jaar

In het Engelse dorpje Jackfield, vlakbij Birmingham, is de kroeg "The Boat Inn" voor de derde keer in een jaar tijd overstroomd. Eigenaar Mario Thomas zegt tegen de Britse nieuwssite The Independent dat deze laatste overstroming "de ergste van de drie" is. "We zijn er compleet door verrast."

De kroegeigenaar vertelt dat een nabijgelegen beek buiten zijn oevers is getreden, waardoor de pub en naastgelegen panden zijn ondergelopen. "Ik moest huilen toen ik gisteren de schade zag. Het is ongelofelijk."

De Britse kroeg The Boat Inn

Overstromingen in Groot-Brittanië door vele regenval

Flinke overlast in delen van Groot-Brittannië, zoals bij Nottinghamshire en in de buurt van Londen, door zware regenval. Honderden mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De problemen zijn het gevolg van storm Henk, die eerder over het land raasde.

Overstromingen in Groot-Brittannië door regen

Natuur Veluwe profiteert van vele regenval

Terwijl waterschappen met man en macht proberen wateroverlast door de vele regenval te voorkomen, profiteren natuurgebieden juist van het natte weer. Maarten Veldhuis van waterschap Vallei en Veluwe liet gisteren op X zien hoe beken in de Veluwe, waarvan delen lang droog hebben gestaan, weer vollopen. "Prachtig om te zien hoeveel water hier in de Gravinnebeek staat, hoe die weer stroomt."

Onder de Veluwe ligt het grootste zoetwaterreservoir van Nederland, een grote bel met tien keer zoveel water als in het IJsselmeer. Het waterpeil in het reservoir laat volgens Veldhuis al ongeveer 50 jaar een licht dalende trend zien.

Veldhuis zegt dat hij nog nooit zo veel water heeft gezien in de Gravinnebeek in het noorden van het natuurgebied. Voor het eerst in minimaal dertig jaar mondt het water in die beek weer uit in de naastgelegen Eerbeeksebeek, zegt hij. "Of misschien langer zelfs. De landgoedeigenaar kan het zich niet meer herinneren, dus dit is echt heel bijzonder. Wauw."

Ook in Overijssel is het hoogwater een zegen voor de natuur:

Brabant vangt Maaswater op in bergingen om overlast te voorkomen

De drie waterschappen in Noord-Brabant zetten waterbergingen in hun gebied in om overstromingen te voorkomen. Waterbergingen zijn gebieden die tijdelijk onder water gezet kunnen worden om andere plekken, zoals woonwijken, te ontzien bij hoogwater.

Het waterpeil van de Maas bereikt in Brabant tussen vandaag en morgen de piek. Alle watergangen in Brabant zitten overvol door de vele regenval.

Voor het eerst is het nieuwe waterbergingsgebied de Kleine Dommel bij Heeze ingezet om Eindhoven en Geldrop te beschermen. Hiervoor is een stuw vlak bij Heeze omhoog gezet zodat het water het bergingsgebied in kan stromen. In die waterberging is plaats voor ruim 1,5 miljoen kubieke meter water.

Wateropvanggebied Diesdonk bij Helmond en Asten is ingezet om de waterstand op de Zuid-Willemsvaart te verlagen. Het kanaal tussen Maastricht en Den Bosch stond donderdag zo vol dat de sluizen niet meer bediend konden worden. Daardoor lag de binnenvaart stil. Die kan hervat worden volgens waterschap Aa en Maas.

Ook de berging bij Veghel is klaar om ingezet te worden.

 • Waterschap De Dommel
  Waterbergingsgebied Kleine Dommel
 • Waterschap De Dommel
  Stuw bij waterbergingsgebied Kleine Dommel

Waterstand Tsjechische rivieren bereikt hoogste waarschuwingsniveau

In verschillende rivieren in Tsjechië is de overstromingssituatie gespannen. In het noorden van het land, vlak bij de Duitse grens, heeft de waterstand van de Elbe het hoogste waarschuwingsniveau voor overstromingen bereikt. Dat betekent dat de waterstand hoger dan 560 cm is. Verschillende wegen rondom de kritieke punten zijn overstroomd.

Het hoogste waarschuwingsniveau geldt ook voor de Moldau in de zuidelijk gelegen Unesco-werelderfgoedstad Cesky Krumlov. In Praag registreerden de meetstations van de Moldau normale waterstanden.

De Tsjechische autoriteiten verwachten dat de waterstanden morgen hun hoogtepunt zullen bereiken en daarna langzaam zullen zakken.

Wegen dicht vanwege plassen water op de weg

Op de N345 van Zutphen naar Apeldoorn leidt het water tot problemen op de weg bij Voorst. De weg is sinds gisterenmiddag afgesloten voor verkeer. "We krijgen het water op dit moment niet weg. De sloten staan vol en de dijken zijn verzadigd, maar de situatie wordt twee keer per dag gemonitord", legt een woordvoerder van de provincie Gelderland uit. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tot dinsdag afgesloten blijft.

Ook de N36 tussen Almelo en Ommen is ter hoogte van Westerhaar afgesloten vanwege water op het wegdek, meldt de ANWB. De weg is in beide richtingen afgesloten. Automobilisten worden nog tot zeker 13.00 uur omgeleid.

Op het wegdek van de N345 staan grote hoeveelheden water

Defensie verkent omgeving weggespoelde dam Maastricht

Defensie is vanochtend begonnen met verkenningen in het gebied rondom de weggespoelde dam in Maastricht. Er wordt gekeken welke herstelmaatregelen uitgevoerd moeten worden, meldt Rijkswaterstaat.

Woensdag spoelde een deel van de zogenoemde overlaatdam weg, waardoor het water van een afvoerkanaal versneld de Maas instroomde. Een woonboot raakte vervolgens los en dreef tegen een nabijgelegen brug aan. De boot is inmiddels vastgebonden aan palen, maar voor de brug geldt nog altijd een instortingsgevaar.

Defensie onderzoekt onder meer de optie een tijdelijke dam aan te leggen om de overlaatdam te kunnen herstellen.

Bekijk hier de beelden van na de aanvaring:

Brug in Maastricht dreigt in te storten door losgeslagen woonboot

Waterstand Markermeer gestegen

De waterstand in het Markermeer is afgelopen nacht opnieuw gestegen. Gisteren stond het peil bij Edam op 33 cm boven het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Nu staat het op 37 cm boven NAP, schrijft regionale omroep NH.

Ondanks de extreem hoge waterstand hebben bewoners rondom het Markermeer het vannacht droog gehouden. In Monnickendam zijn zandzakken neergelegd en diverse kades afgesloten. Bewoners hebben daarnaast ook nog hun eigen voorzorgsmaatregelen genomen. Op een enkele plek komt het water wel door de zandzakken heen, zoals in de haven.

Zandzakken aan de haven in Monnickendam

Waterstand Maas daalt

De Maas bij Maastricht is de afgelopen nacht flink gezakt. Na de piek van 1700 kuub water per seconde die de rivier afvoerde, is dat nu ruim 1500 kuub. De verwachting van Rijkswaterstaat is dat die stand vandaag nog iets kan oplopen, maar daarna geleidelijk zal zakken.

Zandzakken Hoorn doen hun werk

Bij het Visserseiland in Hoorn, waar bewoners de afgelopen dagen last hadden van het hoge water, heeft het water de afgelopen nacht de hoogste stand tot nu toe bereikt. Dat meldt de regionale omroep NH. Dankzij honderden grote en kleine zandzakken bleef grote overlast voor de bewoners dit keer uit.

De hele straat is door de zandzakken hermetisch afgesloten, schrijft NH, en dat had effect. Het water bleef weg bij de huizen.

Zandzakken doen hun werk in Hoorn

Dijk Marken veilig genoeg, wel dijkbewaking

Rijkswaterstaat zet vannacht uit voorzorg dijkwachten in op Marken. Dat meldt de gemeente Waterland na een inspectie van de omringdijk van het schiereiland in het Markermeer.

Door de hoge waterstand is er ongerustheid op Marken, ook omdat de zuidzijde van de dijk eerder werd afgekeurd. Toch staat de dijk niet op breken. "Op dit moment zijn de waarschuwingswaarden niet bereikt, wat betekent dat we momenteel niet verwachten dat het water over of door het zuidelijke dijkvak zal breken", schrijft de gemeente na de inspectie.

Dijkbewaking bij Marken vanwege hoogwater

Rijkswaterstaat inspecteert vanavond nog dijk bij Markermeer

De dijk van het schiereiland Marken in Noord-Holland wordt vanavond extra goed in de gaten gehouden. Rijkswaterstaat doet daar vanavond nog inspecties, omdat een deel van de dijk aan de zuidzijde is afgekeurd. Dat meldt regionale omroep NH.

Het water in het Markermeer staat op dit moment al hoog en de piek wordt nog verwacht. De uitkomsten van de inspectie wordt voor middernacht gedeeld met bewoners, heeft de burgemeester in een brief laten weten.

Zandzakken op de kade van Monnickendam, dat aan het Markermeer ligt

Losgeslagen woonboot verankerd aan palen

De woonboot die los was geraakt in Maastricht en vannacht tegen een brug was gebotst, is vastgezet. Dat zegt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg tegen de regionale omroep 1Limburg.

De boot is vastgebonden aan palen die de oever in zijn geslagen. Daardoor kan het schip niet op drift raken en geen schade meer aanrichten, als de brug alsnog instort. Eerder vanavond meldde de Veiligheidsregio dat de situatie onder controle is, maar dat er nog wel gevaar voor instorting is. De politie blijft de brug in de gaten houden.

Bewoners Utrecht, Noord-Holland en Brabant maken zich op voor meer water

Door heel Nederland zijn mensen met zandzakken in de weer, of ze nemen andere maatregelen om het water buiten de deur te houden. In het Utrechtse Leerdam staat het water van de buitendijkse woningen tot in de tuinen, is te lezen bij RTV Utrecht. De schatting is dat het water daar tot 1,70 meter boven NAP komt.

In het Noord-Hollandse Monnickendam staat De Gouwzee hoger dan normaal, zo'n 30 centimeter. De burgemeester denkt dat daar nog 20 centimeter bij komt, aldus regionale omroep NH. Bewoners hebben stapels zandzakken neergelegd.

Miriam van Esch moet in Den Bosch roeiend naar haar voordeur, meldt Omroep Brabant. De tuin van haar woonboot is niet meer lopend te bereiken.

In beeld: hoogwater in Nederland

 • ANP
  Roermond, Limburg
 • Devin Hanegraaf
  Vlodrop, Limburg
 • Vivian Kramer
  Kortegene, Zeeland
 • Michelle Gerits
  Roermond, Limburg
 • Francien Tax
  Roosendaal, Brabant
 • Rob Beckers
  Venray, Limburg
 • Francien Tax
  Roosendaal, Brabant
 • Esther Heemskerk
  Amerongen, Utrecht
 • Conny Sportel
  Leek, Groningen

Nog instortingsgevaar bij brug Maastricht, maar situatie wel stabiel

De situatie met de brug in Maastricht is stabiel, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Er is nog wel sprake van instortingsgevaar, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brug stond de hele dag onder streng toezicht, omdat die leek in te storten na een aanvaring met een woonboot.

Die was losgeraakt langs de oever aan de Stuwweg. Dat is op de plek waar gisteren een deel van de zogeheten overlaatdam weg was gespoeld, waardoor het water versneld de Maas instroomde. De woonboot was losgeraakt en meegevoerd naar de nabijgelegen brug. Zowel de brug als de woonboot raakte beschadigd.

Bewoners van de woonboten waren eerder al in veiligheid gebracht. De politie houdt de brug nog de hele avond in de gaten, tot een noodverordening is ingetrokken. Defensie gaat een noodbrug aanleggen.

Sluizen Zuid-Willemsvaart gesloten door hoogwater

Door de hoge waterstanden in de Maas is een aantal sluizen in de Zuid-Willemsvaart, een kanaal tussen Den Bosch en Maastricht, gesloten. Onder meer de sluizen bij Den Bosch, Veghel en Schijndel zijn dicht. Schepen moeten daar wachten.

Het kanaal wordt vaak door de binnenvaart gebruikt om vanuit België sneller op locaties in Nederland te komen.

Rijkswaterstaat probeert water weg te laten lopen in omliggende gebieden. Zo wordt bijvoorbeeld het waterbergingsgebied Diesdonk bij Helmond en Asten gebruikt.

Zandzakken op dijk bij Durgerdam

In het dorpje Durgerdam aan het Markermeer, vlak bij Amsterdam, worden zandzakken op de dijk geplaatst. Volgens het waterschap is er geen gevaar voor de veiligheid, maar kan er de komende dagen wel water over de dijk slaan door windvlagen. Door het plaatsen van zandzakken over een lengte van 300 meter moet dat worden voorkomen.

Er is een kans dat de wind de komende dagen naar het noordoosten gaat draaien. Het water in het Markermeer wordt dan richting Durgerdam opgestuwd. Doordat het water toch al heel hoog staat, kan het over de dijk slaan. Het plaatsen van de zandzakken wordt waarschijnlijk vanavond afgerond.

Water in Linge stijgt, Vijfheerenlanden deelt zandzakken uit

De gemeente Vijfheerenlanden deelt zandzakken uit aan bewoners van Leerdam, omdat het water in de Linge snel stijgt. Mogelijk dringt het water huizen binnen die buitendijks liggen, schrijft RTV Utrecht.

Burgemeester Fröhlich raadt bewoners van bedreigde huizen aan om waardevolle zaken naar een bovenverdieping te brengen. De brandweer bellen heeft geen zin. Die kan weinig voor ze doen.

Leerdam

Waterschap verwijdert dassenburcht

Het Waterschap Aa en Maas heeft in verband met het hoge water in de Maas bij Cuijk een dassenburcht weggehaald. Plannen daarvoor waren er al, maar in verband met het hoge water is dit versneld gebeurd.

"Een dassenburcht maakt de dijk kwetsbaar, met kans op een dijkdoorbraak en overstroming", schrijft het waterschap. "Daarom hebben we acuut de dassenburcht moeten verwijderen. Het ontmantelen hiervan moest gebeuren voordat de verwachte hoogwatergolf bij de dijk is." Die hoogwatergolf wordt zaterdag verwacht.

De das is een beschermd dier. In de burcht werden twee dassen aangetroffen. De medewerkers hebben ze bewust laten ontsnappen. De verwachting is dat ze in hun territorium blijven. Het waterschap heeft een noodburcht van stro aangelegd, in afwachting van een structurele oplossing, zegt een woordvoerder.

Het waterschap gaf opdracht de burcht te slopen

Podcast De Dag zoomt in op een straat waar het hoge water al dagen tot kopzorgen leidt

Podcast De Dag sprak met bewoners van het Visserseiland in Hoorn. Ze moesten op oudjaarsdag in alle vroegte hun auto's uit de garages halen, omdat het water in het Markermeer aan het stijgen was. Daarna zakte het weer, maar de echte piek komt vermoedelijk dit weekend.

Bewoners van het Visserseiland stuurden hun ervaringen op in voicememo's. Het resultaat vindt u hier.

Waterafvoer Maas in korte tijd gestegen, Rijkswaterstaat haalt stuwwanden weg

De afgelopen dagen steeg het waterpeil in de Maas fors door langdurige regen in Frankrijk en de Belgische Ardennen. Afgelopen dinsdag bedroeg de waterafvoer bij het meetpunt Sint Pieter bij Maastricht zo'n 500 kubieke meter per seconde. Vandaag steeg de afvoer tot meer dan 1700 kubieke meter per seconde.

Mogelijk stijgt dat niveau vandaag of morgen door naar 1800 kubieke meter per seconde. Daarna zal de afvoer vermoedelijk enige tijd stabiel zijn, zegt Rijkswaterstaat.

In de afgelopen dagen en uren zijn er door Rijkswaterstaat, waterschap en gemeenten maatregelen genomen om het hoge water in de Maas en zijrivieren zo snel mogelijk af te voeren. Zo haalde Rijkswaterstaat stuwwanden weg, zodat het water sneller kan wegstromen.

Regen verdwijnt, zonnig weer op komst

Vannacht en morgen trekt er nog regen over Nederland, maar zaterdag begint de overgang naar kouder en zonniger weer. Of dat verlichting geeft wat betreft de wateroverlast moet worden afgewacht.

Vanaf woensdag lijkt er voorzichtig een einde te komen aan het koude en zonnige weer. De temperatuur gaat stapsgewijs omhoog en de bewolking neemt toe. Voor de waterstanden in de rivieren is de neerslag in Duitsland (Rijn, Overijsselse Vecht) en België en Frankrijk (Maas) belangrijk.

Rijkswaterstaat werkt met drie scenario's voor herstel dam bij Maastricht

Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de overlaatdam bij Maastricht die gisteren wegspoelde snel kan worden gerepareerd. Een van de mogelijke scenario's is het plaatsen van zogenoemde breukstenen op een daarvoor geschikte plek. "Het effect hiervan is dat de sterke stroomsnelheid en daarmee ook de druk op de overlaatdam vermindert en we zo de dam kunnen repareren."

De breukstenen zijn op dit moment vanuit de Ardennen op weg naar Nederland. Of Rijkswaterstaat echt voor dit scenario kiest, wordt vanmiddag besloten. Andere opties zijn de aanleg van een noodkering om de ingang van het kanaal af te sluiten of containers gevuld met stenen in het water te laten zakken, laat Rijkswaterstaat weten.

De situatie van bovenaf in Maastricht

Frankrijk wil bestuderen hoe Nederland wateroverlast aanpakt

De Franse minister Béchu voor Klimaat heeft bij een bezoek aan Noord-Frankrijk gezegd dat hij wil laten uitzoeken hoe Nederland en België de wateroverlast aanpakken. Het departement Pas de Calais heeft voor de tweede keer in twee maanden te maken met extreme regenval en grote overstromingen. Zo'n 1300 huizen kwamen de afgelopen dagen onder water te staan.

"We moeten lessen trekken uit wat er is gebeurd", zei Béchu. Hij laat onderzoeken hoe het waterbeheer in Frankrijk kan worden verbeterd. "We gaan kijken hoe onze Hollandse en Belgische buren dat aanpakken.''

De markt in Arques in het Franse departement Pas de Calais

Hoge waterstanden en vorst geen probleem voor de binnenvaart

De hoge waterstanden levert voor de binnenvaart geen grote problemen op, ook niet nu er een vorstperiode aankomt. "Het gros van het transport gaat gewoon door", zegt Geert Snoeij van de Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) tegen persbureau ANP.

Het hoge waterpeil levert wel wat kleine, lokale problemen op. Dat komt doordat "sommige infrastructuur niet meer goed werkt", zoals de Prins Willem-Alexandersluis bij Schellingwoude, zegt Snoeij. "Daardoor liggen sommige schepen een aantal dagen daar stil."

Ook Rijkswaterstaat verwacht geen problemen voor de binnenvaart. De watertemperatuur is momenteel rond de 8 graden en het water is "nog volop in beweging", waardoor de kans op bevriezing klein is, zegt een woordvoerder. "Pas bij een langere periode van ijzige temperaturen is ijs aannemelijk."

Een binnenschip op de IJssel vorige week in Deventer

Brug dreigt in te storten bij Maastricht

In Maastricht dreigt een brug in te storten, nadat hij beschadigd was geraakt door een losgeslagen woonboot. De boot raakte op drift nadat een zogenoemde overlaatdam was weggespoeld. Daardoor stroomt het water versneld de Maas in. De losgeraakte woonboot werd met de stroming meegevoerd en raakte en beschadigde de brug.

De brug ligt in vrijwel onbewoond gebied. Sinds vanmorgen 11.00 uur mag er niemand meer in. Dat moet er voor zorgen dat mensen die daar aan het werk gaan geen last hebben van ramptoeristen. Rijkswaterstaat zegt "alles op alles" te zetten om de weggeslagen dam zo snel mogelijk te repareren. De bewoners van de woonboten die daar in de buurt liggen, waren gisteren al geëvacueerd.

De veiligheidsregio en de eigenaresse van de woonboot over wat er gebeurde:

Brug in Maastricht dreigt in te storten door losgeslagen woonboot

De situatie in Frankrijk, Duitsland en België

Nederland stuurt opnieuw noodpompen naar Frankrijk om de wateroverlast te bestrijden. In het noordwesten van Frankrijk is veel wateroverlast doordat de afgelopen tijd weer een enorme hoeveelheid regen is gevallen en het water niet goed kan worden afgevoerd. De Nederlandse noodpompen kunnen elk 5 miljoen liter water per uur verwerken.

De Duitse bondskanselier Scholz bezoekt vandaag de deelstaat Saksen-Anhalt, waar in de regio Mansfeld-Südharz dijkdoorbraken dreigen. Het regiobestuur heeft de hulp van het leger ingeroepen. In de deelstaat Nedersaksen staat het water in veel rivieren ver boven het peil waarbij de hoogste alarmfase wordt afgekondigd. De omroep NRD schrijft dat straten, dijken en woningen schade hebben opgelopen.

In België zijn zowel in Wallonië als Vlaanderen waterlopen buiten hun oevers getreden. De situatie lijkt inmiddels onder controle.

De markt in Arques in het Franse departement Pas-de-Calais

Extra maatregelen in Friesland, Noord-Holland en Noord-Brabant

Op verschillende plekken in het land worden extra maatregelen genomen tegen hoogwater. In Aldeboarn (Friesland), Volendam en Hoorn zijn zandzakken neergelegd om huizen te beschermen. Verschillende molens en gemalen draaien op volle toeren om water weg te pompen.