NOS Nieuws Politiek Aangepast

Kuipers: geen coronaminister, maar minister van VWS • Rutte: wantrouwen ongetwijfeld ook door mij

 • Koning Willem-Alexander heeft de nieuwe bewindslieden van het kabinet-Rutte IV beëdigd en de eerste ministerraad is achter de rug.
 • De nieuwe ministersploeg is op de foto gezet tijdens de traditionele bordesscène op paleis Noordeinde.
 • Kijk hier wie de nieuwe bewindspersonen zijn.
Liveblog gesloten
 • Dit was de dag van Rutte IV in (iets meer dan) 2 minuten

  Van "dat verklaar en beloof ik" en "zo waarlijk helpe mij God almachtig" tot aan de bordesfoto en de overdracht op verschillende ministeries: zo zag de dag van het aantreden van het nieuwe kabinet eruit.

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Dit was de dag van Rutte IV in (iets meer dan) 2 minuten

  Liever teruglezen? Dat kan hier:

 • Rutte: afnemend vertrouwen door corona en formatie, maar ongetwijfeld ook door mij

  Premier Rutte reageerde in het kennismakingsgesprek opnieuw op het afgenomen vertrouwen in de politiek. Vandaag bleek uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS dat zelfs mensen die op de coalitiepartijen hebben gestemd er maar weinig vertrouwen in hebben. Net als eerder wijt Rutte dat in gesprek met politiek verslaggever Ron Fresen en presentator Saïda Maggé deels aan corona en aan de lange kabinetsformatie.

  Ernaar gevraagd denkt hij echter ook dat hijzelf mede een oorzaak is van dat afnemende vertrouwen. "Ongetwijfeld, ik ben natuurlijk ruim 11 jaar minister- president. Dan is het natuurlijk onvermijdelijk. Als het goed gaat - zeg ik altijd - is dat het team, en als het niet goed gaat moet je bij mij zijn", aldus Rutte.

  Verder ging hij nog even in op het feit dat hij de langstzittende premier van Nederland wordt als zijn kabinet niet voortijdig valt. Dat noemt hij "een voetnoot in de geschiedenis".

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  'Het wantrouwen in de politiek kleeft heel erg aan u, meneer Rutte'
 • Bruins Slot: bedreigingen bijl aan de wortel van de democratie

  Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken vindt het belangrijk dat er de komende jaren wordt gewerkt aan de vitaliteit van de democratie. Politieke ambtsdragers moeten volgens haar hun werk kunnen doen zonder dat ze onder druk staan van bedreigingen. "Dat is echt de bijl aan de wortel van de democratie en dat mogen we niet normaal vinden", zegt ze. "Wat heel belangrijk is dat mensen eerst uitspreken dat dit niet normaal is. Ondertussen zijn we als Binnenlandse Zaken ook bezig met kijken wat we hieraan kunnen doen."

 • Van Gennip en Dijkgraaf willen 'mismatch' vacatures en werklozen aanpakken

  Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) denkt dat haar belangrijkste uitdaging het aanpakken is van de onbalans is tussen de tekorten aan medewerkers in specifieke sectoren en "aan de andere kant meer dan een miljoen mensen die thuiszitten". Ze noemt dat een "mismatch".

  "Het probleem is vaak: de mensen zijn er niet", vult minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aan. "Daar kan enorm veel gedaan worden, om studenten beter te oriënteren: betere stages, grotere kansen. Als we het talent - de mensen - niet hebben, dan gaan al onze grote plannen ook niet lukken." Dijkgraaf zegt daarom trots te zijn dat het mbo in zijn portefeuille zit, omdat hij dan mee kan beslissen over het opleiden van vakmensen.

  Verder zegt Dijkgraaf dat hij zich hard gaat maken voor de heropening van het onderwijs. "Als we een ding hebben geleerd is het hoe belangrijk het onderwijs is", vindt hij. "En hoe groot de schade is voor heel veel studenten." Wel tempert hij de verwachtingen wat: het virus is volgens hem "een geduchte tegenstander, die ook steeds weer de regels wijzigt".

 • Jetten staat stil bij verharding in politiek

  Minister Jetten voor Klimaat en Energie zegt dat hij de geuzennaam "klimaatdrammer", die hij eerder opgeplakt kreeg door de VVD, niet meer nodig heeft. "Het was even nodig om het thema hoog op de agenda te krijgen. Gelukkig heeft het vorige kabinet het al hoog op de agenda gekregen", zegt hij.

  Gevraagd of dit soort geuzennamen niet een symptoom zijn van de polarisering in de politiek, antwoordt hij bevestigend. Hij denkt dan ook dat politici gewend zijn geraakt aan verharding in het debat. "Daar doen we zelf ook aan mee, maar je ziet het ook online en op straat, met protesten die aan het verharden zijn."

  Daarbij verwijst Jetten ook naar de mensen die de laatste maanden onder meer ministers De Jonge en Kaag en hemzelf thuis hebben opgezocht, in het geval van Kaag vorige week nog met een brandende fakkel. "Een idioot met een fakkel", noemt Jetten die man. De nieuwe minister denkt dat politici zich zelf redelijk hebben gewapend tegen dit soort verharding, maar dat niet vergeten moet worden dat sommigen ook kinderen hebben en dat het voor hen ook zeer intimiderend is.

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Jetten noemt bedreiger van Kaag 'een idioot met een fakkel'
 • Harbers gezicht van rekeningrijden

  "Wie had dat ooit gedacht", reageerde minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat op de constatering dat hij als VVD'er het gezicht wordt van rekeningrijden. Voor de VVD was rekeningrijden lang onbespreekbaar, maar de partij is om en rekeningrijden staat in het coalitieakkoord. "Ik denk dat dit een eerlijke variant is", zegt Harbers. "En de automobilist krijgt er als het goed is ook wat voor terug."

 • Kuipers: geen coronaminister, maar minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Minister Kuipers (VWS) wil nadrukkelijk geen coronaminister zijn, maar minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarmee hij bedoelt dat er nu breder moet worden gekeken dan naar alleen het coronavirus. "Corona gaat niet meer weg, dat weten we wel na de afgelopen periode van twee jaar. Het moet wel anders. Dat was het ook met dezelfde minister ongetwijfeld geworden, want je kom terecht in een andere fase", aldus de nieuwkomer op het Binnenhof.

  In de komende dagen overlegt het nieuwe kabinet volgens Kuipers over een lange termijnaanpak. Daar zal ook worden besproken of er nog persconferenties worden georganiseerd zoals die sinds het begin van de coronacrisis worden gehouden, met ministers die het land bijpraten en wijzigingen in het coronabeleid aankondigen. "Er wordt goed nagedacht over wat de beste koers is voor de komende periode."

  Minister Adriaansens, die als minister van Economische Zaken tegenover 'witte jas' Kuipers stond, zei dat ze graag zou willen dat dit de laatste corona-lockdown is. Eerder zei ze al over Kuipers dat ze blij was dat hij welzijn breder benadert dan de volksgezondheid, en dat ze daar enthousiast over was.

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Kuipers: 'Ik wil helemaal geen coronaminister worden'
 • Weerwind en Yesilgöz: geen jurist, geen probleem

  De ministers Weerwind en Yesilgöz vinden het geen probleem dat ze voor hun nieuwe functie op het ministerie van Justitie en Veiligheid geen achtergrond hebben als jurist. "We zijn omringd door topjuristen. Dat heb ik vandaag mogen ondervinden bij de gevangenis De Schie in Rotterdam", zei Weerwind, verwijzend naar de onrust in de Rotterdamse gevangenis van vanmiddag.

  Ook Yesilgöz zegt dat het niet veel uitmaakt: "Ik denk het niet. Zoals de heer Weerwind zegt: er werken al topjuristen en ondertussen laten we ons adviseren door mensen die zich in het land inzetten voor onze veiligheid."

  Volgens Yesilgöz komt de grootste dreiging voor Nederland nu vanuit de georganiseerde misdaad. "Vanuit de drugscriminaliteit. Daarom moeten we investeren in preventie, hoe voorkom je dat kleine jongens grote criminelen worden, en repressie: als ze eenmaal die grote criminelen zijn - die inhakken op alles wat we koesteren van de rechtsstaat - dan moet je daar ook tegen optreden."

 • Wie zijn de nieuwe ministers?

  Om 20.30 uur is er een speciale uitzending op NPO 1, NPO Radio 1 en NOS.nl met kennismakingsgesprekken met de leden van het nieuwe kabinet. De gesprekken zijn ook te volgen via NPO Politiek en Nieuws en NPO Start.

 • Met de bordesfoto op de waterbus: 'Ik heb er niet veel vertrouwen in'

  Het vertrouwen in het vandaag aangetreden kabinet is beperkt, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. En ook op de waterbus in Rotterdam is dat de tendens.

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Met de bordesfoto op de waterbus: 'Ik heb er niet veel vertrouwen in'
 • De Minister Filter

  Wie zagen we al eens eerder in een kabinet, wie woont buiten de Randstad en wie heeft een diploma? Gebruik de Minister Filter van NOSop3 om de bewindspersonen uit het nieuwe kabinet te leren kennen, individueel en als groep:

  De Minister Filter
 • Rutte wil vertrouwen terugwinnen, ziet veel passie in nieuwe ploeg

  Premier Rutte denkt dat corona en de lange formatie er mede toe hebben geleid dat het vertrouwen in zijn kabinet zo laag ligt. Vanmiddag bleek uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS dat zelfs kiezers van de coalitiepartijen er maar weinig vertrouwen in hebben.

  "Ik vermoed dat een paar dingen een rol spelen: we zijn klaar met corona, dat legt een grauwsluier over ons allemaal. En het record in de formatie, dat heeft ook niet geholpen", zegt Rutte. Hij zegt er hard aan te gaan werken om het vertrouwen van kiezers terug te winnen.

  Eerder zei hij al dat Rutte IV nieuw elan moet bieden. Dat deed hij vandaag opnieuw. "Ik denk dat het team dat er nu staat een heel sterk team is, maar ik denk ook dat mensen zullen zeggen: laat het nu maar zien."

  Na afloop van de eerste ministerraad van zijn nieuwe kabinet zei Rutte verder dat hij een "ongelofelijke hoop energie en passie voor de opdracht die er ligt" bespeurt in de nieuwe ploeg.

 • De Jonge: "ik kan niet toveren, maar wel heel hard werken"

  Minister De Jonge, die tot voor kort minister van Volksgezondheid was en nu aan de slag gaat als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, ziet zekerheid bieden en de volkshuisvesting als zijn belangrijkste opgaven. "Het is een hele taaie opdracht, waar je echt je tanden op stuk kunt bijten. Ik kan niet toveren, maar ik kan wel heel hard werken en dat is ook wat ik ga doen."

  De Jonge noemt het afschaffen van de verhuurderheffing ook heel belangrijk, omdat er zo meer ruimte komt bij woningcorporaties. Die afschaffing wil hij in 2023 voor elkaar hebben, en dan zorgen dat de financiële ruimte bij corporaties wordt gebruikt om woningen te verwezenlijken.

 • Staghouwer en Van der Wal willen landbouwsector duidelijkheid bieden

  De ministers Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) stonden na afloop van de eerste ministerraad van Rutte IV stil bij de ingewikkeldheid van hun dossiers. Van der Wal vreest dat ze soms besluiten moet nemen die slecht vallen, gaf ze aan in reactie op de vraag of ze verwacht dat haar besluiten ertoe zullen leiden dat het Malieveld opnieuw vol komt te staan met protesterende boeren. "De kunst is om te kijken hoe natuur en stikstof samen kunnen. Ik denk dat het wel samen kan", aldus Van der Wal.

  Staghouwer denkt dat het vooral belangrijk is dat er duidelijkheid komt voor de landbouwsector, en dat die zal leiden tot meer rust. "Wat ik voor mij zie is een innovatieve sector die toch heel sterk gericht is op gesloten kringlopen", zei Staghouwer, waarmee hij bedoelt dat veel boeren bijvoorbeeld hun aanvoer van grondstoffen zelf op of in de buurt van hun bedrijf organiseren.

  Hij sluit een gedwongen opheffing van boerenbedrijven niet uit. "Dat moet ik natuurlijk samen met mijn collega Van der Wal oplossen, en dat doen we samen met de provincies." Hij spreekt van "een interessante en spannende zoektocht".

 • Jetten ziet grote opgave in opgeschroefde klimaatambities

  Minister Jetten voor Klimaat en Energie vindt dat het nieuwe kabinet de "klimaatambities enorm heeft opgeschroefd". Hij zegt dat dat ook nodig is, "want we hebben wel het een en ander in te halen", al vindt hij ook dat het afgelopen kabinet al een flinke inhaalslag heeft gemaakt wat betreft klimaatbeleid.

  Jetten zegt er zeer bewust van te zijn dat hij voor een grote opgave staat als klimaatminister. Hij hoopt op korte termijn maatregelen te nemen waarmee mensen makkelijker thuis kunnen vergroenen en wil ook werken aan beleid waarmee binnen tien jaar flinke resultaten geboekt kunnen worden op het gebied van klimaat.