liveblog
NOS NieuwsAangepast

Zwaar debat over Michael P., Dekker mag van Kamer door met beleid

 • De Kamer geeft nu haar oordeel over het optreden van minister Dekker
 • Het debat gaat over het rapport Michael P.
 • Tijdens een verlof in 2017 bracht hij Anne Faber om het leven
 • Er zijn grote fouten gemaakt rond Michael P., zeggen onderzoekers
 • Vanmorgen bleek dat de vrijheden van 24 mensen ipv 21 zijn ingetrokken
liveblog gesloten

Het debat is afgelopen

Na een korte pauze is er nog over de PVV-motie van wantrouwen gestemd. Alleen Denk steunde de motie en daarmee is hij verworpen. En daarmee sluiten we dit liveblog. Een samenvatting teruglezen kan hier.

Arib en Dekker bedanken de nabestaanden

Na afloop van het debat bedankt Kamervoorzitter Arib de nabestaanden voor hun aanwezigheid. "Het moet voor u niet makkelijk zijn geweest om dit debat zo te volgen. Maar weet dat heel Nederland mee heeft gekeken." Na afloop maakten minister Dekker en de Kamervoorzitter nog een praatje met de nabestaanden van Anne Faber en Joost Wolters, die is doodgestoken in een Amsterdamse metro.

Dekker en Arib spreken na afloop met nabestaanden

Dekker vindt debat "goed en grondig"

De minister is nu weer aan het woord en hij reageert op de moties, de voorstellen van allerlei Kamerfracties. Aan het slot van het debat zegt de minister dat hij vertrouwen heeft dat de goede weg is ingeslagen.

"Steun en ook twijfel"

NOS-verslaggever Ron Fresen benadrukt dat Dekker wel de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer heeft, maar dat een deel van de Kamer toch wel twijfels heeft over het gevoel van urgentie van de minister. "De inhoud is op zich in orde, maar het was vaak ook technocratisch, of te afhoudend en hij laat te weinig zien dat hij de man is die de bezem erdoor gaat halen", aldus Fresen. Hij krijgt dus het voordeel van de twijfel.

Forum voor Democratie niet meer bij 2e termijn

Kamerlid Hiddema is niet meer aanwezig voor de tweede termijn, dat is het onderdeel van het debat waar de partijen weer kunnen reageren op het antwoord van de minister. De reden van zijn afwezigheid is niet bekend.

GroenLinks: steun, maar minister kijkt niet graag terug

Ook oppositiepartij GroenLinks steunt minister Dekker, omdat de partij ziet dat hij maatregelen wil uitvoeren. "De minister had ook kunnen opstappen maar hij kwam met maatregelen. Ik hoop dat hij al die beloftes ook waarmaakt," zei Kamerlid Buitenweg. Ze zegt wel kritisch te zijn. "De minister kijkt liever voor dan achteruit."

D66: we moeten het goed in de gaten houden

Coalitiepartij D66 spreekt over een "goed en waardig debat" op een paar uitzonderingen na. Wel benadrukt Kamerlid Groothuizen dat er goed in de gaten gehouden moet worden of de maatregelen ook gaan werken.

Denk: conclusies zijn knagend

Denk zal de motie van wantrouwen van de PVV steunen. De partij vindt de conclusies van het onderzoeksrapport te ernstig. Kamerlid Azarkan: Azarkan: "De minister is diep door het stof gegaan en daar waardeer ik hem voor. Maar de overheid heeft fors gefaald en de minister heeft zelf erkend dat er een structurele fout in het systeem zit. Dat komt door politieke keuzes. Door zijn ministeriële verantwoordelijkheid steunen wij de motie van wantrouwen."

CDA houdt vertrouwen in minister

Regeringspartij CDA houdt vertrouwen in het beleid van minister Dekker. Kamerlid Van Toorenburg: "Het is een beladen debat maar bittere noodzaak dat we het voeren."

50Plus kritisch

50Plus was kritisch over minister Dekker, maar partijleider Krol dient niet zelf een motie van wantrouwen in. Of 50Plus ook geen motie van wantrouwen van een andere partij zal steunen is nog niet bekend.

PVV: minister moet weg

De PVV vindt dat de minister veel te weinig heeft gedaan. Hij heeft de betrokken functionarissen niet ontslagen. Hij heeft de Kamer laat geïnformeerd. Hij heeft niet snel genoeg ingegrepen bij andere delinquenten die onterecht verlof hadden. De partij zegt het vertrouwen in de minister op. Kamerlid Markuszower: "Er is een rechtstreeks verband tussen het beleid van de minister en de moord op Anne Faber. Deze had voorkomen kunnen worden. De minister weigert de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Ik betreur te moeten concluderen dat Sander Dekker niet de minister is om Nederland te beschermen."

Motie van wantrouwen door PVV

'Alsnog tbs'

De VVD, de partij van minister Dekker, wil dat Dekker nog wel onderzoekt of delinquenten die geen tbs kregen van de rechter, dat alsnog opgelegd kunnen krijgen als daar aanleiding voor is.

SGP wil nog dit jaar evaluatie van minister

Ook de SGP houdt vertrouwen in minister Dekker en wil dat hij doorgaat met zijn beleid. De partij wil wel nog dit jaar informatie terughoren over hoe de maatregelen van Dekker uitpakken.

SP wil dat minister doorgaat

De SP zegt dat er al eerder toezeggingen zijn gedaan dat het systeem voor de opvang van zware delinquenten. Nu moet er echt iets gebeuren, zegt Kamerlid Van Nispen. "De minister geeft aan dat hij scherp gehouden wil worden en daar zullen wij zeker gehoor aan geven." De SP wil ook een onderzoek naar de werkdruk in de klinieken en gevangenissen.

PvdA geeft vertrouwen aan minister Dekker

De PvdA wil dat er echt op korte termijn maatregelen worden genomen. De fouten moeten uit het systeem, zegt Kamerlid Kuiken. Daarvoor krijgt minister Dekker het vertrouwen van de PvdA om met zijn beleid door te gaan.

Minister Dekker is klaar

Minister Dekker heeft de vragen van de Tweede Kamer beantwoord. De PvdA wil een schorsing van tien minuten, dus het debat gaat om ongeveer 17.35 uur weer verder.

'Ik ga het echt niet goedpraten'

Minister Dekker verdedigt de mensen die werkzaam zijn in het gevangeniswezen en de klinieken die delinquenten opvangen. "Ik ga het niet goedpraten wat er fout is gegaan", zegt hij. "Er zijn hier echt wel fouten gemaakt en steken laten vallen. Daar voer ik ook echt wel gesprekken over met betrokkenen. Maar ik twijfel niet aan de goede intenties van deze mensen."

Dekker twijfelt niet aan de goede intenties van medewerkers

Dossiers mogen voortaan meegestuurd

Minister Dekker: "De kwalificatie dat Michael P. een modelpatiënt zou zijn vind ik onnavolgbaar. Dekker zegt dat het sinds 1 januari mogelijk is om volledige dossiers van zedendelinquenten mee te sturen als zij verplaatst worden van de gevangenis naar een kliniek. Michael P. had zelf bepaald dat zijn dossier niet meegestuurd hoefde te worden, zodat de kliniek die hem ontving niet wist welk ernstig misdrijf hij had gepleegd. "Ik begrijp dat we die mogelijkheid graag eerder hadden gehad maar ik kan nu in ieder geval toezeggen dat die maatregel er is", zegt Dekker.

Dekker geeft nogmaals falen toe

Minister Dekker herhaalt in het debat dat er fouten zijn gemaakt waardoor Michael P. op straat kon lopen. Dekker: "In het gevangeniswezen en de klinieken wordt gewerkt met gevaarlijke mensen, dat schept risico's. De weging van die risico's moet zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. In deze casus is daarin gefaald. Daar ben ik van geschrokken."

Geen interrupties

De VVD en Forum voor Democratie hebben tijdens het debat tot nu toe geen extra vragen gesteld aan minister Dekker. Waar andere partijen juist om verduidelijking van zijn antwoorden vragen.

Dekker: het probleem is structureel

Minister Dekker zegt op vragen van Denk-Kamerlid Azarkan dat het probleem structureel is en dat hij daarom structurele maatregelen neemt in de opvang van gewelds- en zedendelinquenten die geen tbs hebben gekregen. Azarkan vindt het onterecht dat de minister spreekt van "weeffouten". Hij vindt dat te makkelijk. "Hebben we niet gewoon een heel verkeerd systeem gebouwd?" Dekker verdedigt zijn maatregelen en zegt dat het systeem daardoor veilig kan worden.

'Waarom zo lang gewacht?'

PvdA-Kamerlid Kuiken wil weten waarom minister Dekker niet eerder heeft gecontroleerd of andere gedetineerden net als Michael P. ten onrechte op verlof mochten. Dekker zegt dat het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (ongeveer een maand geleden) pas aanleiding voor hem was om alle dossiers te laten doorlopen. Dekker kan niet zeggen of de samenleving daardoor risico's heeft gelopen. Maar volgens zijn informatie hebben de delinquenten niets misdaan in de periode dat zij onterecht op verlof waren.

Heeft het met geldgebrek te maken?

Kamerleden willen weten of er wel genoeg geld is voor de justitiële instellingen. De werkdruk is door bezuinigingen misschien wel te groot geworden. Dekker wijst erop dat het rapport de financiën niet als het hoofdthema noemt en zegt dat hij maatregelen heeft genomen om de werkdruk te verlichten.

Dekker: tot mijn tenen gemotiveerd

De minister probeert de Kamer te overtuigen dat het hem niet ontbreekt aan een gevoel van urgentie. "Ik ben tot mijn tenen gemotiveerd om hier tempo op te zetten, de urgentie is heel groot. Ik wil dit ook afmaken, het is mijn eer te na om het te laten verslappen."

Lees: Dekker erkent tekortschieten overheid

Dekker benadrukte dat hij als minister verantwoordelijk is voor de bescherming van de samenleving en dat hij politiek verantwoordelijk is voor alles wat zijn ambtenaren en zijn voorgangers hebben gedaan. Lees hier meer.

PVV wil dat Dekker mensen ontslaat, Dekker wil daar niets over zeggen

De PVV hamert erop dat Dekker de ambtenaren ontslaat die Michael P. onbegeleid op straat hebben laten gaan. Kamerlid Marcuszower zegt dat het nemen van maatregelen anders geen zin heeft. "U kunt honderden ogen er naar laten kijken, maar er gebeurt niets als u de verantwoordelijken niet keihard de laan uit schopt."

Dekker is niet van plan in het openbaar iets te zeggen over mogelijke personele maatregelen. "Ik ben ministerieel verantwoordelijk." Dekker zegt dat zijn aangekondigde maatregelen wel zullen zorgen voor een "correctie in de cultuur".

Dekker denkt aan stresstest voor de justitiële sector

"Ik ben geschrokken van de rapporten. We vegen de conclusies niet onder het tapijt", zegt de minister Hij wil ook "aan de voorkant" kijken hoe zaken als de zaak-Anne Faber kunnen worden voorkomen. "Is de samenwerking altijd de achilleshiel?", vraagt hij zich af.

Dekker zegt dat het uitgesloten is dat er niet nog eens incident gaat spelen. Bij Michael P. zijn er fouten op fouten gestapeld, is het risico uit het oog verloren en was de behandeling te zeer gericht op resocialisatie.

Dekker vraagt zich af: "Bij banken doen we stresstesten om te zorgen dat ze niet om kunnen vallen. Kunnen die stresstesten niet ook in deze sector?"

Dekker gaat Kamer regelmatig informeren over genomen maatregelen

"We moeten leren van gemaakte fouten", zegt Dekker. Hij vindt dat instanties beter moeten samenwerken en dat betekent ook: goed informatie overdragen aan elkaar. Hij wijst erop dat menselijke fouten niet kunnen worden uitgesloten en wil daar elke keer "een open debat over". Hij wil de Kamer periodiek informeren over de voortgang die geboekt is door genomen maatregelen. Hij hoopt dat zo boven tafel komt waar structurele fouten zitten. "Als er dingen fout zijn gegaan, of in de gezondheidszorg of bij justitiële instellingen, dan moeten we daar van leren."

'Lessen trekken uit wat er gebeurd is'

Minister Dekker zegt dat er alles aan moet worden gedaan om te voorkomen dat er nog eens zoiets gebeurt als in de zaak-Michael P. Hij vindt dat er lessen moeten worden getrokken.

"Ik zal alles doen om herhaling te voorkomen, laat dit een harde les zijn. Het is belangrijk dat je overal in Nederland veilig bent, ook als er een kliniek in je gemeente staat."

Dekker: ik ben verantwoordelijk

Dekker zegt dat de onderzoeksrapporten een pijnlijk beeld schetsen. Hij zegt dat meeleeft met de familie. "Daarom heb ik ook vorige week voor de rapporten verschenen, mijn verontschuldigingen aangeboden."

"Dit had niet mogen gebeuren", zegt hij. Hij zegt dat hij als minister verantwoordelijk is, ook voor dingen die zijn voorgangers hebben gedaan. "Ik voel die verantwoordelijkheid in iedere vezel."

De vraag op ieders lippen is volgens Dekker of Anne nog had geleefd als er geen fouten waren gemaakt. De minister zegt dat het zware vragen zijn, maar dat het naar het antwoorden gissen blijft:

Dekker: vraag of Anne Faber nog had kunnen leven niet te beantwoorden

Nabestaanden Faber terug in de zaal

De lunchpauze duurt iets langer. Om 14.15 uur gaat het debat verder. Dan is de beurt aan minister Dekker, die alle vragen uit de Tweede Kamer zal beantwoorden. De Kamer had vanmorgen zware kritiek op de gang van zaken in de zaak-Anne Faber.

De nabestaanden van Anne Faber zitten weer in de plenaire zaal. Zij vertrokken toen FvD-Kamerlid Hiddema het woord voerde. Hij las gruwelijke details voor uit een vonnis van Michael P. Het is onduidelijk of er een verband is.

Nabestaanden weer terug in de plenaire zaal voor Dekker

"Vraag aftreden zal vanmiddag voorbij komen"

De afloop van het debat is nog onduidelijk, zegt NOS-verslaggever Xander van der Wulp. Het is een beladen en ook emotioneel debat. "De aanwezigheid van de nabestaanden zet er ook extra druk op", aldus Van der Wulp. Dekker heeft gezegd dat hij niet wil aftreden. "Toch zal deze vraag vanmiddag langskomen. Want Kamerleden willen ook weten wat deze minister nu precies gedaan heeft." De familie van Anne Faber heeft vanochtend in een interview met De Telegraaf gezegd dat ze niets hebben aan een "Haagse stoelendans". Ze willen dat de problemen worden opgelost.

Lunchpauze, om 14.00 uur verder

De Tweede Kamer is geschorst voor de lunch en om 14.00 uur begint minister Dekker met zijn antwoord op de vele vragen die er zijn gesteld.

Forum voor Democratie: deze minister hoeft niet weg

Forum voor Democratie ziet geen enkele reden om minister Dekker weg te sturen. "We zijn heel content met deze minister, die niet wordt gepresenteerd als een crimefighter". Hij waardeert dat de minister duidelijk heeft gemaakt dat er iets ernstigs aan de hand is. "Zo'n minister moet je koesteren." Hiddema verwacht wel dat Dekker allerlei betrokkenen ontslaat.

Moeder van Anne Faber weg uit de loge

Tijdens de inbreng van Kamerlid Hiddema zijn enkele nabestaanden van Anne Faber niet meer in de loge. De reden van hun vertrek is niet bekend.

Arib en Kamer maken bezwaar 'gruwelijke' details van Hiddema

Forum voor Democratie-Kamerlid Hiddema begint zijn betoog met een gedetailleerd verslag van een verkrachting van twee minderjarige meisjes door Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Hij wil daarmee aantonen wat voor "beest" Michael P. is en wat voor fouten er zijn gemaakt. Enkele Kamerleden vragen te stoppen met het geven van deze gruwelijke details. "De nabestaanden zijn hier aanwezig, dus ik vraag om een beetje fatsoen door de details niet te noemen. Het is hier geen rechtszaal maar een plenair debat", zegt VVD-Kamerlid Van Wijngaarden.

Ook Kamervoorzitter Arib maant Hiddema de details achterwege te laten:

Arib en anderen maken bezwaar tegen 'gruwelijke details' Hiddema

Partij voor de Dieren: tanks horen niet op het fietspad

"De PvdD is voor strenge, rechtvaardige straffen die visie bieden op resocialisatie zonder dezelfde fouten te kunnen maken", zegt Van Kooten-Arissen. "Eigenlijk is er een vreselijk ongeluk gebeurd met een tank op een fietspad. De maatregelen van de minister gaan er nu om dat tanks veiliger op dat fietspad moeten kunnen. De vraag van de Partij voor de Dieren is: is de minister het eens dat tanks überhaupt niet op het fietspad horen?"

CU: nogmaals excuus van minister

De kleinste coalitiepartij ChristenUnie wil dat minister Dekker ook in de Tweede Kamer zijn excuus aanbiedt. Hij heeft persoonlijk al zijn excuus aangeboden aan de ouders van Anne Faber. Verder wil de partij zeker weten dat de maatregelen van de minister niet zorgen dat er nog meer administratieve rompslomp leiden. "Het moet niet zo zijn dat er nog meer vinkjes gezet moeten worden."

GroenLinks: Lopen er nog meer onbegeleid rond?

GroenLinks heeft heel veel vragen, maar begrijpt vooral niet dat delinquenten op verlof konden, zonder risico-analyse vooraf. "Hoe weten we dat er niet meer mensen zijn die teruggeroepen kunnen worden?", aldus Kamerlid Buitenweg. "Het is inderdaad zorgelijk dat mensen nu op onbegeleid verlof gaan waar geen goed toezicht op is."

D66: minister moet vertrouwen herstellen

Coalitiepartij D66 zegt dat het vertrouwen in de samenleving is beschadigd en dat de minister dat moet herstellen. "Hij moet alles op alles zetten", aldus D66-Kamerlid Groothuizen. Hij wil weten wat de onderliggende oorzaak is dat het zo is gegaan. "Is er niet meer aan de hand? Mijn gevoel zegt me dat er een onderliggend probleem is wat hem zit in teveel regeltjes en te hoge werkdruk in de forensische sector."

Denk: de minister moet aftreden

Ook oppositiepartij Denk vindt dat het vertrouwen in de overheid is aangetast. De rapporten noemt Kamerlid Azarkan onthutsend en schrijnend. "De vraag is: hoe moeten we dit duiden? Is dit een incident? Had het voorkomen kunnen worden?" Het kabinet-Rutte heeft Russische roulette met de Nederlandse samenleving gespeeld, zegt Kamerlid Azarkan. Hij ziet vergelijking met het aftreden van minister Donner wegens de Schiphol-brand. "Deze minister moet aftreden."

Kamerleden zetten vraagtekens bij positie Dekker

Verschillende Kamerleden vragen zich af of Dekker kan aanblijven

Kamer zeer kritisch

De Tweede Kamer heeft zware kritiek op de gang van zaken in de zaak-Anne Faber. Lees hier.

CDA: Hallo, dit kan zo niet!

Het CDA zegt dat er achter het bureau verkeerde beslissingen zijn genomen. "Ik blijf met de vraag zitten hoe het kan dat een risico-analyse zo tekort is geschoten. Er was sprake van een stuitende communicatie en informatie-uitwisseling. Volgens mij waren ze zo aan het mutsen tussen de PI Vught en Den Dolder want volgens mij wisten ze echt wel meer dan nu bleek. Bovendien bleek dat er geen intake is gedaan, want daar werden ze niet voor betaald: Hallo?! Dit kan zo niet", zegt CDA-Kamerlid Van Toorenbrug."

Hallo! Je wilt toch weten wie er in je kliniek komt?

'Waarom zijn nu de verloven van anderen pas ingetrokken?'

Partijleider Krol van 50Plus begrijpt niet waarom de verloven van gedetineerden vergelijkbaar met Michael P. pas een maand geleden zijn ingetrokken, en niet eerder na de arrestatie van Michael P.. 50Plus wil standaard bij elk verlof van een gedetineerde dat hij een enkelband met gps om krijgt. Krol: "Opmerkelijk dat minister Dekker heeft gezegd dat hij niet zal aftreden omdat hij ten tijde van de moord nog geen minister was. Maar er is zoiets als ministeriële verantwoordelijkheid." Dekker heeft op vragen over aftreden gezegd dat hij "de klus wil afmaken".

PVV: minister heeft nagelaten P. op te sluiten

De PVV zegt dat minister Dekker de samenleving in gevaar brengt door gevaarlijke delinquenten recht op verlof te geven. "Ze horen allemaal achter slot en grendel, totdat het systeem veilig is." Kamerlid Markuszower vindt dat Dekker de betrokken gevangenisdirecteuren, psychiaters en andere functionarissen moet ontslaan omdat zij fouten hebben gemaakt. "Een minister moet voor de veiligheid van onze dochters opkomen en niet voor de criminelen van Nederland." Hij vindt dat Michael P. na de gewelddadige verkrachting van twee meisjes meteen een levenslange gevangenisstraf had moeten krijgen.

PVV: wat vindt VVD van deze minister?

PVV-Kamerlid Markuszower wil van de VVD weten wat die partij vindt van de justitieministers van de VVD van de afgelopen jaren, gezien de moorden van gestoorde delinquenten op Anne Faber, Joost Wolters en oud-minister Els Borst. Van Wijngaarden van de VVD verdedigt het beleid en zegt dat minister Dekker goed heeft ingegrepen. De VVD vindt niet dat de bezuinigingen van de afgelopen jaren op de forensische zorg de oorzaak zijn van deze drama's. Van Wijngaarden: "Het is misgegaan toen P. geen tbs heeft gekregen." Ook zegt hij dat de regels in deze zaken niet goed zijn nageleefd.

GroenLinks zet vraagtekens bij handelen Dekker

GroenLinks-Kamerlid Buitenweg zet vraagtekens bij het handelen van minister Dekker, nu hij vanmorgen pas meldde dat er nog drie gevaarlijke delinquenten op verlof konden. Zij wil daar van de VVD een oordeel over. "Onze taak is het om te kijken naar de ministeriële verantwoordelijkheid. Was die wel in orde op het moment dat wij vanochtend nog een brief krijgen waaruit blijkt dat er van meer gedetineerden onterecht toekende vrijheden zijn afgenomen?"

VVD: Michael P. is addergebroed

De VVD, de partij van minister Dekker, vindt dat Michael P. addergebroed is en niet op straat thuishoorde. Kamerlid Van Wijngaarden zegt dat P. tbs met dwangverpleging had moeten krijgen en niet 'beloond' had moeten worden met een lichter gevangenisregime omdat hij weigerde mee te werken. "Het risico voor de samenleving van gestoorde delinquenten moet zwaarder wegen dan hun privacy."

SGP: er is iets grondig mis

Partijleider Van der Staaij van de SGP: "Deze zaak verplicht ons als volksvertegenwoordigers des te meer om de veiligheid te vergroten en de verantwoordelijken daarop aan te spreken." Hij vindt dat de overheid tekort is geschoten in het beschermen van de veiligheid van de samenleving. "Het kan niet dat een zedendelinquent gezien wordt als patiënt of zelfs als slachtoffer, en dat is hier wel gebeurd."

SP: fout op fout op fout

SP-Kamerlid Van Nispen: "De overheid is tekort geschoten in het beschermen van de samenleving en dat is heel erg zwaar. Het vertrouwen in de overheid heeft weer een deuk opgelopen." Hij vindt dat het systeem rond daders van ernstige delicten te vaak heeft gefaald. Hij vindt dat de aanbevelingen om het systeem te wijzigen eigenlijk open deuren zijn. "Waarom was de dood van een jonge vrouw nodig om deze fouten aan het licht te brengen?" Van Nispen wijst er op dat 'een systeem' eigenlijk niet bestaat. Het is mensenwerk zegt hij, en mensen hebben fouten gemaakt.

Kuiken vervolgt haar inbreng

PvdA-Kamerlid Kuiken wil weten of de behandelaars van Michael P. vanwege werkdruk en een te volle opvang informatie hebben achterhouden over de ernst van zijn veroordeling. En wil Kuiken weten, is er alsnog een tbs-veroordeling mogelijk van Michael P.? Ook wil Kuiken dat daders als Michael P. onder een soort tbs-regime vallen, ook al legde de rechter hen geen tbs op. "Dit debat valt mij zwaar omdat ik mij in kan denken dat het onverteerbaar is voor de familie dat hun dochter misschien nog had kunnen leven."

PvdA-Kamerlid Kuiken onwel

Het debat begon met de inbreng van PvdA-Kamerlid Kuiken. Zij stelde vorige week al dat Anne Faber nog had geleefd als de overheid geen fouten had gemaakt. Tijdens haar inbreng werd Kuiken onwel. Zij vroeg om een korte schorsing. "Ik merk dat ik duizelig word."

Nabestaanden Anne Faber in de zaal

De nabestaanden van Anne Faber zijn de plenaire zaal van de Tweede Kamer binnengekomen om het debat bij te wonen. Zij nemen plaats in de ereloge achter de Kamerleden. Kamervoorzitter Arib heet hen welkom. Ook de nabestaanden van Joost Wolters zijn aanwezig.Wolters werd in 2017 met een schilmesje vermoord in de Amsterdamse metro. De dader, de zwaar psychiatrische patiënt Philip O. was op onbegeleid verlof. Ook in deze zaak zijn fouten gemaakt.

De nabestaanden van Anne Faber zijn aanwezig bij het debat

Dekker vindt het vervelend dat hij drie personen vergat te melden

Kort voor aanvang van het debat zegt Dekker het vervelend te vinden dat hij vorige week is vergeten te melden dat drie personen zijn teruggeplaatst naar de gevangenis. Opmerkelijk zegt politiek verslaggever Albert Bos. Het ministerie was er al weken mee bezig.

Dekker voorafgaand aan het debat

Drie gedetineerden van kliniek naar gevangenis

Lees de brief die Dekker vanmorgen nog aan de Kamer stuurde. Hij schrijft dat hij abusievelijk niet eerder heeft gemeld dat drie personen die in een kliniek werden behandeld zijn teruggestuurd naar een penitentiaire inrichting. Deze drie komen bovenop de 21 personen waarvan de vrijheden zijn beperkt.

Vrouw Joost Wolters woont debat bij

De vrouw van Joost Wolters zit vandaag op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Wolters werd in 2017 met een schilmesje vermoord in de Amsterdamse metro. De dader, de zwaar psyschiatrische patiënt Philip O. was op onbegeleid verlof. Ook in deze zaak zijn fouten gemaakt. Ook O. gaf, net als Michael P., geen toestemming om informatie uit zijn dossier te delen met behandelaars.

De vrouw van Wolters was gisteravond te gast bij Jinek.

Vrijheden van nog drie personen ingetrokken; totaal op 24

Voorafgaand aan het debat heeft Dekker vanmorgen een brief aan de Kamer gestuurd. Hij schrijft dat de uitplaatsing van nog drie personen als Michael P. is beëindigd. "Deze zijn teruggehaald naar een penitentiaire inrichting."

Vorige week meldde de minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding van het rapport van de OVV dat de vrijheden van 21 personen waren ingetrokken of opgeschort. De drie uit de brief van vanochtend komen daar nog bij. "Deze laatste gevallen zijn in mijn eerdere beleidsreactie abusievelijk niet vermeld."

Kamer: nog heel veel vragen over detentie Michael P. en andere gedetineerden

'Maak er geen Haagse stoelendans van'

Het wordt "echt een lastig debat" voor minister Dekker, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Volgens hem is bijna niet uit te leggen wat er allemaal mis is gegaan in de zaak-Michael P.

Minister Dekker zegt tot nu toe dat hij niet denkt aan aftreden , maar dat hij "de klus wil afmaken". Daarmee bedoelt hij dat hij het justitiële systeem wil verbeteren.

De familie van Anne Faber roept de politiek in De Telegraaf op om er vandaag geen "Haagse stoelendans" van te maken, maar daadwerkelijk actie te ondernemen.

Debat live volgen

Het Tweede Kamerdebat begint om 10.15 uur en duurt de hele dag. De woordvoerders justitie van alle fracties hebben zes minuten spreektijd.

U kunt het debat live volgen via NPO1 en NPO Politiek en NOS.nl.

Lastig debat voor Dekker

Minister Dekker voor Rechtsbescherming in de Tweede Kamer

Minister Dekker moet zich vandaag in de Tweede Kamer verantwoorden over fouten die zijn gemaakt rond Michael P., de man die in 2017 Anne Faber heeft verkracht en gedood. Vorige week concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat er structurele tekortkomingen zijn in het justitiële stelsel: klinieken richten zich te veel op patiënten in plaats van op het beschermen van de samenleving. De Tweede Kamer neemt dat hoog op. PvdA-Kamerlid Kuiken zei vorige week dat Anne Faber nog had geleefd, als de overheid geen fouten had gemaakt.

De belangrijkste conclusies van de OVV

 • In de vier jaar dat P. werd behandeld, is nooit nagegaan welke risico's van hem uitgingen
 • Behandeling P. schoot tekort; die draaide vooral om agressie en niet om zijn zedenverleden
 • De risico's voor de maatschappij waren niet bekend
 • P. mocht al snel zonder begeleiding naar buiten
 • Er zijn structurele tekortkomingen in het totale stelsel forensische zorg
 • Klinieken richten zich te veel op de patiënten en te weinig op bescherming van de samenleving