liveblog
NOS NieuwsAangepast

Zwaar debat over Michael P., Dekker mag van Kamer door met beleid

  • De Kamer geeft nu haar oordeel over het optreden van minister Dekker
  • Het debat gaat over het rapport Michael P.
  • Tijdens een verlof in 2017 bracht hij Anne Faber om het leven
  • Er zijn grote fouten gemaakt rond Michael P., zeggen onderzoekers
  • Vanmorgen bleek dat de vrijheden van 24 mensen ipv 21 zijn ingetrokken
liveblog gesloten

Het debat is afgelopen

Na een korte pauze is er nog over de PVV-motie van wantrouwen gestemd. Alleen Denk steunde de motie en daarmee is hij verworpen. En daarmee sluiten we dit liveblog. Een samenvatting teruglezen kan hier.

Arib en Dekker bedanken de nabestaanden

Na afloop van het debat bedankt Kamervoorzitter Arib de nabestaanden voor hun aanwezigheid. "Het moet voor u niet makkelijk zijn geweest om dit debat zo te volgen. Maar weet dat heel Nederland mee heeft gekeken." Na afloop maakten minister Dekker en de Kamervoorzitter nog een praatje met de nabestaanden van Anne Faber en Joost Wolters, die is doodgestoken in een Amsterdamse metro.

Dekker en Arib spreken na afloop met nabestaanden

Dekker vindt debat "goed en grondig"

De minister is nu weer aan het woord en hij reageert op de moties, de voorstellen van allerlei Kamerfracties. Aan het slot van het debat zegt de minister dat hij vertrouwen heeft dat de goede weg is ingeslagen.

"Steun en ook twijfel"

NOS-verslaggever Ron Fresen benadrukt dat Dekker wel de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer heeft, maar dat een deel van de Kamer toch wel twijfels heeft over het gevoel van urgentie van de minister. "De inhoud is op zich in orde, maar het was vaak ook technocratisch, of te afhoudend en hij laat te weinig zien dat hij de man is die de bezem erdoor gaat halen", aldus Fresen. Hij krijgt dus het voordeel van de twijfel.

Forum voor Democratie niet meer bij 2e termijn

Kamerlid Hiddema is niet meer aanwezig voor de tweede termijn, dat is het onderdeel van het debat waar de partijen weer kunnen reageren op het antwoord van de minister. De reden van zijn afwezigheid is niet bekend.

GroenLinks: steun, maar minister kijkt niet graag terug

Ook oppositiepartij GroenLinks steunt minister Dekker, omdat de partij ziet dat hij maatregelen wil uitvoeren. "De minister had ook kunnen opstappen maar hij kwam met maatregelen. Ik hoop dat hij al die beloftes ook waarmaakt," zei Kamerlid Buitenweg. Ze zegt wel kritisch te zijn. "De minister kijkt liever voor dan achteruit."

D66: we moeten het goed in de gaten houden

Coalitiepartij D66 spreekt over een "goed en waardig debat" op een paar uitzonderingen na. Wel benadrukt Kamerlid Groothuizen dat er goed in de gaten gehouden moet worden of de maatregelen ook gaan werken.

Denk: conclusies zijn knagend

Denk zal de motie van wantrouwen van de PVV steunen. De partij vindt de conclusies van het onderzoeksrapport te ernstig. Kamerlid Azarkan: Azarkan: "De minister is diep door het stof gegaan en daar waardeer ik hem voor. Maar de overheid heeft fors gefaald en de minister heeft zelf erkend dat er een structurele fout in het systeem zit. Dat komt door politieke keuzes. Door zijn ministeriële verantwoordelijkheid steunen wij de motie van wantrouwen."

CDA houdt vertrouwen in minister

Regeringspartij CDA houdt vertrouwen in het beleid van minister Dekker. Kamerlid Van Toorenburg: "Het is een beladen debat maar bittere noodzaak dat we het voeren."

50Plus kritisch

50Plus was kritisch over minister Dekker, maar partijleider Krol dient niet zelf een motie van wantrouwen in. Of 50Plus ook geen motie van wantrouwen van een andere partij zal steunen is nog niet bekend.

PVV: minister moet weg

De PVV vindt dat de minister veel te weinig heeft gedaan. Hij heeft de betrokken functionarissen niet ontslagen. Hij heeft de Kamer laat geïnformeerd. Hij heeft niet snel genoeg ingegrepen bij andere delinquenten die onterecht verlof hadden. De partij zegt het vertrouwen in de minister op. Kamerlid Markuszower: "Er is een rechtstreeks verband tussen het beleid van de minister en de moord op Anne Faber. Deze had voorkomen kunnen worden. De minister weigert de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Ik betreur te moeten concluderen dat Sander Dekker niet de minister is om Nederland te beschermen."

Motie van wantrouwen door PVV

'Alsnog tbs'

De VVD, de partij van minister Dekker, wil dat Dekker nog wel onderzoekt of delinquenten die geen tbs kregen van de rechter, dat alsnog opgelegd kunnen krijgen als daar aanleiding voor is.

SGP wil nog dit jaar evaluatie van minister

Ook de SGP houdt vertrouwen in minister Dekker en wil dat hij doorgaat met zijn beleid. De partij wil wel nog dit jaar informatie terughoren over hoe de maatregelen van Dekker uitpakken.

SP wil dat minister doorgaat

De SP zegt dat er al eerder toezeggingen zijn gedaan dat het systeem voor de opvang van zware delinquenten. Nu moet er echt iets gebeuren, zegt Kamerlid Van Nispen. "De minister geeft aan dat hij scherp gehouden wil worden en daar zullen wij zeker gehoor aan geven." De SP wil ook een onderzoek naar de werkdruk in de klinieken en gevangenissen.

PvdA geeft vertrouwen aan minister Dekker

De PvdA wil dat er echt op korte termijn maatregelen worden genomen. De fouten moeten uit het systeem, zegt Kamerlid Kuiken. Daarvoor krijgt minister Dekker het vertrouwen van de PvdA om met zijn beleid door te gaan.

Minister Dekker is klaar

Minister Dekker heeft de vragen van de Tweede Kamer beantwoord. De PvdA wil een schorsing van tien minuten, dus het debat gaat om ongeveer 17.35 uur weer verder.

'Ik ga het echt niet goedpraten'

Minister Dekker verdedigt de mensen die werkzaam zijn in het gevangeniswezen en de klinieken die delinquenten opvangen. "Ik ga het niet goedpraten wat er fout is gegaan", zegt hij. "Er zijn hier echt wel fouten gemaakt en steken laten vallen. Daar voer ik ook echt wel gesprekken over met betrokkenen. Maar ik twijfel niet aan de goede intenties van deze mensen."

Dekker twijfelt niet aan de goede intenties van medewerkers

Dossiers mogen voortaan meegestuurd

Minister Dekker: "De kwalificatie dat Michael P. een modelpatiënt zou zijn vind ik onnavolgbaar. Dekker zegt dat het sinds 1 januari mogelijk is om volledige dossiers van zedendelinquenten mee te sturen als zij verplaatst worden van de gevangenis naar een kliniek. Michael P. had zelf bepaald dat zijn dossier niet meegestuurd hoefde te worden, zodat de kliniek die hem ontving niet wist welk ernstig misdrijf hij had gepleegd. "Ik begrijp dat we die mogelijkheid graag eerder hadden gehad maar ik kan nu in ieder geval toezeggen dat die maatregel er is", zegt Dekker.

Dekker geeft nogmaals falen toe

Minister Dekker herhaalt in het debat dat er fouten zijn gemaakt waardoor Michael P. op straat kon lopen. Dekker: "In het gevangeniswezen en de klinieken wordt gewerkt met gevaarlijke mensen, dat schept risico's. De weging van die risico's moet zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. In deze casus is daarin gefaald. Daar ben ik van geschrokken."

Geen interrupties

De VVD en Forum voor Democratie hebben tijdens het debat tot nu toe geen extra vragen gesteld aan minister Dekker. Waar andere partijen juist om verduidelijking van zijn antwoorden vragen.

Dekker: het probleem is structureel

Minister Dekker zegt op vragen van Denk-Kamerlid Azarkan dat het probleem structureel is en dat hij daarom structurele maatregelen neemt in de opvang van gewelds- en zedendelinquenten die geen tbs hebben gekregen. Azarkan vindt het onterecht dat de minister spreekt van "weeffouten". Hij vindt dat te makkelijk. "Hebben we niet gewoon een heel verkeerd systeem gebouwd?" Dekker verdedigt zijn maatregelen en zegt dat het systeem daardoor veilig kan worden.

'Waarom zo lang gewacht?'

PvdA-Kamerlid Kuiken wil weten waarom minister Dekker niet eerder heeft gecontroleerd of andere gedetineerden net als Michael P. ten onrechte op verlof mochten. Dekker zegt dat het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (ongeveer een maand geleden) pas aanleiding voor hem was om alle dossiers te laten doorlopen. Dekker kan niet zeggen of de samenleving daardoor risico's heeft gelopen. Maar volgens zijn informatie hebben de delinquenten niets misdaan in de periode dat zij onterecht op verlof waren.

Heeft het met geldgebrek te maken?

Kamerleden willen weten of er wel genoeg geld is voor de justitiële instellingen. De werkdruk is door bezuinigingen misschien wel te groot geworden. Dekker wijst erop dat het rapport de financiën niet als het hoofdthema noemt en zegt dat hij maatregelen heeft genomen om de werkdruk te verlichten.

Dekker: tot mijn tenen gemotiveerd

De minister probeert de Kamer te overtuigen dat het hem niet ontbreekt aan een gevoel van urgentie. "Ik ben tot mijn tenen gemotiveerd om hier tempo op te zetten, de urgentie is heel groot. Ik wil dit ook afmaken, het is mijn eer te na om het te laten verslappen."

Lees: Dekker erkent tekortschieten overheid

Dekker benadrukte dat hij als minister verantwoordelijk is voor de bescherming van de samenleving en dat hij politiek verantwoordelijk is voor alles wat zijn ambtenaren en zijn voorgangers hebben gedaan. Lees hier meer.

PVV wil dat Dekker mensen ontslaat, Dekker wil daar niets over zeggen

De PVV hamert erop dat Dekker de ambtenaren ontslaat die Michael P. onbegeleid op straat hebben laten gaan. Kamerlid Marcuszower zegt dat het nemen van maatregelen anders geen zin heeft. "U kunt honderden ogen er naar laten kijken, maar er gebeurt niets als u de verantwoordelijken niet keihard de laan uit schopt."

Dekker is niet van plan in het openbaar iets te zeggen over mogelijke personele maatregelen. "Ik ben ministerieel verantwoordelijk." Dekker zegt dat zijn aangekondigde maatregelen wel zullen zorgen voor een "correctie in de cultuur".

Dekker denkt aan stresstest voor de justitiële sector

"Ik ben geschrokken van de rapporten. We vegen de conclusies niet onder het tapijt", zegt de minister Hij wil ook "aan de voorkant" kijken hoe zaken als de zaak-Anne Faber kunnen worden voorkomen. "Is de samenwerking altijd de achilleshiel?", vraagt hij zich af.

Dekker zegt dat het uitgesloten is dat er niet nog eens incident gaat spelen. Bij Michael P. zijn er fouten op fouten gestapeld, is het risico uit het oog verloren en was de behandeling te zeer gericht op resocialisatie.

Dekker vraagt zich af: "Bij banken doen we stresstesten om te zorgen dat ze niet om kunnen vallen. Kunnen die stresstesten niet ook in deze sector?"

Dekker gaat Kamer regelmatig informeren over genomen maatregelen

"We moeten leren van gemaakte fouten", zegt Dekker. Hij vindt dat instanties beter moeten samenwerken en dat betekent ook: goed informatie overdragen aan elkaar. Hij wijst erop dat menselijke fouten niet kunnen worden uitgesloten en wil daar elke keer "een open debat over". Hij wil de Kamer periodiek informeren over de voortgang die geboekt is door genomen maatregelen. Hij hoopt dat zo boven tafel komt waar structurele fouten zitten. "Als er dingen fout zijn gegaan, of in de gezondheidszorg of bij justitiële instellingen, dan moeten we daar van leren."

'Lessen trekken uit wat er gebeurd is'

Minister Dekker zegt dat er alles aan moet worden gedaan om te voorkomen dat er nog eens zoiets gebeurt als in de zaak-Michael P. Hij vindt dat er lessen moeten worden getrokken.

"Ik zal alles doen om herhaling te voorkomen, laat dit een harde les zijn. Het is belangrijk dat je overal in Nederland veilig bent, ook als er een kliniek in je gemeente staat."