NOS Nieuws

Kabinet wil niet tornen aan maatregelen, dus geen uitzondering voor avondsport

Er moet niet gemorreld worden aan de coronamaatregelen die sinds afgelopen weekend gelden. Dat betoogde demissionair premier Rutte in een debat met de Tweede Kamer.

Verschillende partijen vroegen in het debat over de recent genomen maatregelen om een uitzondering op de avondlockdown voor amateursport. D66, CDA, SP, Denk, GroenLinks en JA21 vragen zich af hoe effectief die maatregel eigenlijk is. Ook zien zij grote nadelen in het feit dat veel kinderen en volwassenen nu thuis zitten in plaats van te bewegen.

Wel hamburgers, niet sporten

"Je kunt 's middags wel met zijn allen een hamburger gaan eten, maar 's avonds mag je niet met datzelfde groepje naar het sportveld", zei D66-Kamerlid Paternotte. "Is sport onderdeel van het probleem of onderdeel van de oplossing van deze pandemie?", vroeg Denk-Kamerlid Kuzu.

Maar Rutte vindt dat het pakket maatregelen moet blijven zoals het is. "Een uitzondering betekent weer extra bewegingen van grote groepen mensen. Ik vind het echt heel onverstandig om het pakket te verlichten, omdat we in een ernstige crisis zitten." Rutte zegde wel toe dat, mocht er ruimte komen, sporten vooraan staat bij de versoepelingen.

Effect per maatregel

Een deel van de Tweede Kamer was gefrustreerd doordat het kabinet niet kan aangeven hoe effectief bepaalde maatregelen eigenlijk zijn. "Wat is het effect van het eerder sluiten van winkels? Wat zou het effect zijn als je langer mag sporten?", zei GroenLinks-Kamerlid Westerveld. "We nemen verregaande besluiten en we hebben van veel maatregelen geen flauw benul of ze werken."

SP-Kamerlid Hijink stelde voor dat het Outbreak Management Team voortaan per maatregel laat zien wat het effect is, zodat de Kamer het coronabeleid gerichter kan bijsturen. Maar volgens Rutte is dat onmogelijk. "Het OMT is niet in staat te berekenen wat welke maatregel precies doet met het reproductiegetal."

Hij wees erop dat het hele maatregelenpakket volgens het RIVM leidt tot een daling van het aantal contactmomenten met 25 tot 35 procent. Dat zou genoeg moeten zijn om het R-getal onder de 1 te krijgen.

GroenLinks-Kamerlid Westerveld somde op welke coronamaatregelen de afgelopen tijd hebben gegolden voor buiten sporten:

'In de afgelopen 643 dagen hebben we acht verschillende regimes gehad voor sporten'

In de Kamer zijn zorgen dat ondertussen steeds meer patiënten met ernstige aandoeningen moeten wachten op hun behandeling of operatie. Kamerleden zeiden aangesproken te worden door artsen en patiënten met schrijnende voorbeelden.

"De situatie is ernstig", zei Bikker van de ChristenUnie. "We kennen allemaal wel iemand in onze omgeving die geopereerd moet worden en die moet wachten." PvdA-Kamerlid Kuiken: "Voor deze mensen is het eigenlijk al code zwart." Volgens haar is deze situatie het gevolg van het kabinetsbeleid. "Voelt het kabinet zich hier verantwoordelijk voor?"

Boosters

Verschillende partijen bekritiseerden de trage start met het geven van boosterprikken. Jaap van Dissel van het RIVM zei vanmorgen in zijn briefing in de Kamer dat eerder boosterprikken ziekenhuisopnames had kunnen voorkomen.

"Ik baal er ook van", zei Rutte. Maar het betekent volgens hem niet "dat het kabinet heeft zitten snurken". Hij verwees naar de Gezondheidsraad die "pas" begin november het advies gaf om extra te gaan prikken. "Het is niet mogelijk dat we zonder advies van de raad beginnen."

Minister De Jonge van Volksgezondheid kondigde in het debat aan dat het 'boosteren' de komende tijd sneller zal gaan. Deze week worden naar verwachting 200.000 60-plussers gevaccineerd door de GGD, volgende week 350.000 en de weken daarna 700.000. Het streven is dat "een zo groot mogelijk deel van de ouderen en zorgmedewerkers" nog dit jaar een boostervaccinatie krijgen.

Vroege Kerstvakantie

Het kabinet ging ook in op het idee om de kerstvakantie in het basis- en voortgezet onderwijs een week eerder te laten beginnen. Volgens minister van Onderwijs Slob is dat op dit moment niet nodig. "Is het dan helemaal van tafel? Dat kun je eigenlijk van niets zeggen."

Verschillende fracties hadden gevraagd of vervroegen een optie is omdat er veel besmettingen zijn onder leerlingen en leraren. Sommige scholen hebben besloten vanwege het hoge aantal besmettingen nu al zelf tijdelijk dicht te gaan. "Het gaat alleen om scholen waarbij het echt even niet mogelijk is om goed en veilig fysiek les te geven", zei Slob daarover.

Advertentie via Ster.nl