UWV-gebouw
NOS NieuwsAangepast

Beoordelingen UWV bij arbeidsongeschiktheid in helft gevallen onzorgvuldig

De wijze waarop het UWV tot arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen komt, is onder de maat. In meer dan de helft van de gevallen zijn de onderzoeken niet zorgvuldig uitgevoerd, worden medische gegevens niet geraadpleegd of kloppen de conclusies over de inzetbaarheid van mensen niet. Dat schrijft het AD, dat een intern onderzoek van het UWV in handen heeft.

Uit dat interne onderzoek blijkt volgens de krant dat bij een steekproef van 239 dossiers de urenbeperking in de helft van de gevallen niet juist getoetst was.

De urenbeperking houdt in dat het UWV toetst hoeveel uren mensen nog kunnen werken. Dat bepaalt voor hoeveel procent ze arbeidsongeschikt zijn.

Bij het beoordelen hiervan, werden niet altijd medische gegevens opgevraagd of was niet duidelijk of de verzekeringsarts goed onderzoek heeft gedaan.

80 procent mis

De onzorgvuldigheid speelt vooral bij telefonische beoordelingen. Die worden vaak ingezet bij herkeuringen. Daarbij blijkt in 80 procent van de gevallen het eindoordeel niet geloofwaardig, schrijft het AD. Ook bij mensen met psychische stoornissen worden relatief veel onzorgvuldige beoordelingen gegeven.

Het UWV bevestigt aan de NOS dat uit de steekproef inderdaad naar voren kwam dat in veel gevallen sprake was van onzorgvuldigheid. Toch betekent dat volgens de uitkeringsinstantie niet per se dat de daadwerkelijke beoordeling daarmee onjuist was.

'Vakmanschap artsen'

Een verzekeringsarts die beoordelingen doet moet werken volgens de richtlijnen van het UWV en daarvan verslag doen. De argumentatie in die rapporten is "niet altijd even uitgebreid", zegt het UWV, onder meer als gevolg van de werkdruk waar artsen mee te kampen hebben. Dat dit niet hoeft te leiden tot onjuiste beoordelingen komt volgens het UWV doordat een arts mogelijk wel andere stappen heeft gezet om een goed beeld te krijgen, zoals langer doorpraten met een cliënt.

De instantie zegt te vertrouwen op het vakmanschap van de artsen. "Hoewel het natuurlijk wel de bedoeling is om aan de administratieve kant te voldoen aan de richtlijnen, betekent dit niet dat de artsen hun werk niet goed hebben uitgevoerd." Wel moet het documenteren beter, zegt het UWV. En mensen die niet tevreden zijn met een oordeel kunnen bezwaar aantekenen. Hun zaak wordt dan opnieuw beoordeeld.

Van Gennip: 'Dit moet natuurlijk wel in orde zijn.'

Demissionair minister Van Gennip zegt in een reactie dat Sociale Zaken met het UWV gaat praten: "Mijn ministerie gaat dit helemaal uitspitten."

Ze wijst erop dat het veel onzekerheid meebrengt als je arbeidsongeschikt dreigt te worden, ook wat de financiële gevolgen betreft. Van Gennip benadrukt dat de betrokkenen moeten kunnen nagaan of het UWV de beoordeling goed heeft onderbouwd en of de juiste stappen zijn gevolgd: "Het rapport van het UWV laat zien dat dat heel vaak niet het geval was en dat moet natuurlijk wel in orde zijn."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl