Een kantoor van UWV
NOS Nieuws

UWV deelde veel minder boetes uit aan mensen met uitkering

Het UWV constateerde vorig jaar een stuk minder overtredingen van mensen met een uitkering. In 2022 overtraden nog ruim 10.000 mensen de regels rond de inlichtingenplicht, in 2023 is dat gedaald naar 6600.

De inlichtingenplicht houdt in dat mensen met een uitkering het UWV op de hoogte moeten houden van onder meer vakanties, verhuizingen of vrijwilligerswerk. Als dat niet gebeurt, moeten uitkeringsgerechtigden het te veel ontvangen bedrag terugbetalen.

Bij ernstige overtredingen legt het UWV ook nog een boete op. Ook die werd minder uitgedeeld: in 2022 nog aan 1700 mensen, in 2023 is dat gedaald naar 1100. Het gaat per persoon om een bedrag van zo'n 2000 euro.

Mensen beter op de hoogte

Volgens het UWV komt het lagere aantal overtredingen deels door een nieuwe aanpak, waarbij de dienst uitkeringsgerechtigden beter informeert over hun rechten en plichten. "We zien dat het zich nu uitbetaalt", zegt bestuursvoorzitter Maarten Camps. "Mensen weten veel beter waar ze aan toe zijn. Dat leidt ertoe dat we minder sancties hoeven op te leggen."

Ook benadrukt het UWV dat het meer de menselijke maat toepast. "We maken nadrukkelijk een onderscheid tussen mensen die heel bewust misbruik maken van onze dienstverlening, en mensen die een foutje maken", zegt Camps.

"Die foutjes komen voor, omdat de regels ingewikkeld zijn en mensen niet zo goed snappen welke informatie ze moeten geven. Daar gaan we nu op een hele andere manier mee om: het leidt niet meteen meer tot een sanctie."

Het UWV draaide afgelopen jaar ook honderden boetes terug die waren gegeven op basis van illegaal verkregen gegevens over uitkeringsgerechtigden die in het buitenland verbleven.

Ook bleken 5000 mensen onterecht een boete te hebben gekregen, omdat de informatie over hun extra inkomsten intern al bekend was.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl