NOS Nieuws

UWV draait beslissingen op basis van illegaal verkregen data terug

Het UWV draait alle beslissingen terug die zijn genomen op basis van illegaal verkregen gegevens over uitkeringsgerechtigden die in het buitenland verbleven. Het gaat om in totaal 703 gevallen waarin onder meer boetes, waarschuwingen en herzieningen van uitkeringen worden ingetrokken, zo meldt het UWV in een persbericht.

In juli bleek uit onderzoek van de NOS dat de uitkeringsinstantie ongeoorloofd gegevens had verzameld van uitkeringsgerechtigden die UWV-sites bezochten. Zo werd onder meer gekeken of ze inlogden vanaf een computer in het buitenland. Mensen met een WW-uitkering moeten in principe in Nederland blijven en een verblijf in het buitenland melden bij de uitkeringsinstantie.

Daarmee overtrad het UWV de privacywet. Álle bezoekers werden gevolgd, ook als er geen concrete aanwijzing was voor fraude. Begin dit jaar werd het systeem stilletjes stopgezet en werden alle 580 lopende onderzoeken neergelegd, ook als mensen zonder melding in het buitenland waren.

Afgesloten zaken teruggedraaid

Omdat alle zaken op dezelfde manier moeten worden behandeld, worden nu ook de zaken die op dat moment al afgesloten waren teruggedraaid. "We zijn onderzoeken gestart op basis van onrechtmatig verkregen gegevens. Dat mag niet", zegt Johanna Hirscher, lid van de raad van bestuur van UWV.

"Uit de onderzoeken kwam soms naar voren dat iemand de wet overtrad en onrechtmatig in het buitenland verbleef tijdens het ontvangen van een WW-uitkering. Daar is toen juist op gereageerd door bijvoorbeeld een sanctie op te leggen of de uitkering stop te zetten", aldus Hirscher.

Maar omdat de gegevens niet op de juiste manier zijn verkregen, moeten die beslissingen nu dus worden teruggedraaid. Dat betekent volgens een woordvoerder van het UWV dat mensen bijvoorbeeld met terugwerkende kracht hun uitkering terugkrijgen. Alle betrokkenen worden hiervan op de hoogte gesteld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl