Leerlingen van een basisschool leggen de eindtoets af ANP

De schooladviezen voor leerlingen uit groep 8 vielen vorig jaar gemiddeld lager uit dan in de jaren ervoor. Zo werd er vaker een advies gegeven voor een van de vier vmbo-niveaus: van 41,5 procent van de adviezen in 2019 naar 44,8 procent van de adviezen in 2020.

De oorzaak is het schrappen van de eindtoets, vanwege de coronacrisis. Daardoor kon het schooladvies, in februari gegeven door de docent, niet worden bijgesteld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De daling is het sterkst terug te zien bij meisjes. Zij halen, vaker dan jongens, een hogere score op de eindtoets die leidt tot bijstelling van het schooladvies. Maar die kans was er dus vorig jaar niet. Het aantal meisjes met een vmbo/havo-advies of hoger daalde vorig jaar met 7 procent.

Eerder concludeerden het Centraal Planbureau en minister Slob van Onderwijs al dat het wegvallen van de eindtoets negatieve effecten heeft op de kansengelijkheid in het onderwijs.

Behalve meisjes kregen ook kinderen uit armere gezinnen vaker een lager advies. In 2019 kreeg 42 procent van de leerlingen uit het eerste inkomenskwintiel een advies voor vmbo/havo of hoger. In het jaar daarna, toen de coronacrisis begon, was dat 37,5 procent.

Het CBS deed ook onderzoek naar het niveau waarop leerlingen na drie jaar zitten. Daaruit is op te maken dat als leerlingen een bijgesteld advies krijgen in groep 8, ze dat niveau niet altijd kunnen vasthouden. Ruim 18 procent van die leerlingen zat drie jaar later op een lager niveau dan het uiteindelijke advies.

STER reclame