Groep 8-leerlingen op een school in Den Bosch, vorig jaar ANP

Leraren moeten kinderen bij het geven van een schooladvies vaker het voordeel van de twijfel geven. Dat vindt de PO-Raad, de belangenbehartiger van schoolbesturen. Als er bijvoorbeeld twijfel is tussen een vmbo-t- of een havo-advies, zou de leraar nu sneller voor het hogere advies moeten kiezen.

De koepel is bang dat vooral kinderen uit kansarme milieus anders een lager advies krijgen, zeker nu er door corona minder fysiek onderwijs is geweest. Uit onderzoek blijkt dat zij een groter risico lopen op leerachterstanden. Daardoor kunnen zij minder goed laten zien wat ze in hun mars hebben.

Ook zouden middelbare scholen goed moeten kijken of kinderen op de juiste plekken zitten en selectiemomenten moeten uitstellen door bijvoorbeeld het gebruik van brede brugklassen.

De oproep van de PO-Raad wordt gesteund door andere onderwijsorganisaties, waaronder de Algemene Onderwijsbond (AOb), de Algemene Vereniging Schoolleiders, het Lerarencollectief en de koepel van middelbare scholen (VO-Raad).

Eindtoets

De schooladviezen worden vaak in februari gegeven. In april volgt dan de eindtoets. Als een kind hoger scoort op die toets, kan het advies nog naar boven worden bijgesteld. Vorig jaar ging de eindtoets vanwege corona niet door, dus gebeurde dat niet.

Dit jaar verwacht de PO-Raad weinig bijgestelde adviezen, doordat kinderen geen goede voorbereiding hebben gehad op de toets. "Niet elk kind zal dit jaar optimaal zijn potentieel kunnen laten zien op de eindtoets, en dat geldt nadrukkelijk voor wie thuis niet de juiste ondersteuning kan krijgen." Daarom is hun hoop dus gevestigd op een milder oordeel van de leraar.

STER reclame