NOS NieuwsAangepast

'Duizenden groep 8-leerlingen lopen hoger schooladvies mis'

Zo'n 14.000 basisschoolleerlingen hadden een hoger schooladvies kunnen krijgen als de eindtoets dit jaar gewoon was doorgegaan. Die conclusie trekt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van cijfers van de afgelopen jaren. De eindtoets voor groep 8 werd dit jaar geschrapt vanwege de coronacrisis.

Normaal gesproken krijgen leerlingen voor 1 maart een schooladvies van hun leraar. In april of mei maken ze de eindtoets. Als het resultaat daarvan hoger uitvalt dan verwacht, kunnen scholen het advies naar boven bijstellen. Volgens het CPB gebeurde dat de afgelopen jaren bij ongeveer 8 procent van de leerlingen. Voor dit schooljaar zou dat neerkomen op 14.000 scholieren uit groep 8.

Vooral bij leerlingen met een migratieachtergrond en scholieren van wie de ouders een lagere opleiding of een laag inkomen hebben, werd het schooladvies de afgelopen jaren bijgesteld na de eindtoets, zegt het CPB. Volgens het planbureau loopt die groep daarom nu het grootste risico op het mislopen van een hoger advies. Het CPB vreest dat daardoor de ongelijkheid in het onderwijs groter wordt.

Juiste niveau

Volgens Onderwijsminister Slob moeten middelbare scholen komend schooljaar "extra scherp" bekijken of een eersteklasser daar op het juiste niveau zit. In april zei hij dat hij ook hoopt dat middelbare scholen meer brede brugklassen gaan aanbieden, waarbij leerlingen van verschillende schoolniveaus in één klas zitten. Basisscholen en/of de ouders van leerlingen kunnen bovendien op een nieuw formulier aangeven of ze verwachten dat de leerling een hoger advies zou hebben gekregen na de eindtoets.

Omdat nog niet bekend is welk effect dit soort maatregelen hebben, is het belangrijk om de voortgang van brugklasleerlingen goed in de gaten te blijven houden, zegt het CPB.

Discussie

Overigens is er al jaren veel te doen om de eindtoets voor leerlingen uit groep 8. Het gaat in die discussie vooral om de timing van die toets: voor of na het schooladvies van de leraar. Nu maken scholieren de toets daarna, maar volgens het CPB is het beter om die volgorde om te draaien. Het planbureau zei vorig jaar dat leerlingen dan meer gelijke kansen hebben op een passend advies.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl