NOS NieuwsAangepast

Rutte zou bedreigers van hulpverleners 'liefst in elkaar slaan'

Premier Rutte zou mensen die rond de jaarwisseling hulpverleners bedreigen het liefst persoonlijk in elkaar slaan. "Maar dat kan niet", voegde hij eraan toe op zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte over geweldplegers

Hij noemde de gang van zaken volstrekt onacceptabel. Het aantal gewelddadigheden tegen de politie rond de jaarwisseling is toegenomen. Volgens Rutte is het frustrerend "dat we er als samenleving blijkbaar niet in slagen om kinderen en vrienden te zeggen dat dit niet kan."

De premier erkende dat de maatregelen voor een veilige jaarwisseling onvoldoende hebben gewerkt.

Vuurwerk

Politievakbond ACP vindt dat de uitspraken van Rutte niet helpen voorkomen dat hulpverleners worden belaagd. "Wat wél zou helpen, is als hij besluit tot een landelijk verbod van vuurwerk. Dat is de wens van de politie en ook van ons als bond, maar dat doet Rutte niet. Dus het zijn slechts woorden, die bovendien over twee dagen alweer vergeten zijn, geen daden", zegt ACP-voorzitter Van de Kamp.

De komende tijd zullen de gebeurtenissen rond de jaarwisseling worden geëvalueerd en daarbij komen ook de incidenten met vuurwerk aan de orde. Het kabinet hoopt over twee maanden conclusies te trekken. Bij de evaluatie worden ook de politie, het Openbaar Ministerie, burgemeesters en anderen betrokken.

Ook staatssecretaris Van Veldhoven is daarbij, want "die gaat over de vraag of vuurwerk wel of niet wordt verboden", zei minister Grapperhaus van Justitie.

Grapperhaus: 'Geweld tegen hulpverleners is niet te verteren'

Wat korpschef Akerboom betreft komt dat landelijk verbod er voor knalvuurwerk en vuurpijlen. Hij zegt dat het aantal vuurwerkincidenten met 16 procent is gestegen en ziet daardoor alle aanleiding voor een verbod. Ook pleit hij voor effectievere straffen voor agressieplegers, bijvoorbeeld in de vorm van sancties waardoor ze er bij een volgende jaarwisseling niet meer bij mogen zijn.

Akerboom herhaalt dat hij de jaarwisseling zoals die nu gevierd wordt "een mislukte traditie" vindt. "400 gewonden, twee doden, 25 procent meer autobranden en naar schatting 20 miljoen euro schade aan particulier eigendom. En dan heb ik het nog niet eens over de forse stijging van fysiek geweld tegen politiemensen."

Meldplicht

Grapperhaus wees erop dat hij al met een wetsvoorstel is gekomen om de straffen voor geweld tegen hulpverleners te verhogen. Hij denkt verder onder meer aan een meldplicht rond de jaarwisseling voor mensen die zich eerder hebben misdragen.

De minister benadrukte dat de Kamer vorig jaar heeft uitgesproken dat gemeenten zelf vuurwerk helemaal mogen verbieden. "Maar dat kon helaas de afgelopen jaarwisseling nog niet, dat komt volgend jaar." Er waren wel veel gemeentes met vuurwerkvrije zones en de evaluatie moet ook uitwijzen hoe die hebben gefunctioneerd. De hoeveelheid illegaal vuurwerk die de afgelopen weken in beslag is genomen, vindt Grapperhaus "verbijsterend".

Kritiek CDA

Coalitiepartij CDA heeft kritiek op de woorden van Rutte. CDA-leider Buma vindt dat de premier niet de suggestie moet wekken dat je er zelf op los kunt slaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl