NOS Nieuws

Kabinet laat gemeenten zelf beslissen over vuurwerkverbod

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid geeft gemeenten de bevoegdheid zelf te beslissen of hun inwoners vuurwerk mogen afsteken of niet. Hij deed dat onder druk van een meerderheid in de Tweede Kamer, waaronder de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie.

De minister voelt nog niets voor een landelijk verbod. "Dit vereist lokaal maatwerk. Geen landelijk verbod", vindt Grapperhaus. Het is volgens hem aan de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie om te besluiten welke maatregelen nodig zijn.

Oprekken van de vuurwerkvrije zone

Hij wijst erop dat gemeenten al een afsteekverbod voor vuurwerk kunnen instellen, bijvoorbeeld als ze grote problemen verwachten met de openbare orde. Daarnaast kunnen ze de vuurwerkvrije zones oprekken tot aan de gemeentegrens. De minister gaat met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) praten of er extra wettelijke maatregelen nodig zijn.

De koepelorganisatie is overigens tegen de mogelijkheid om gemeenten zelf te laten bepalen. De VNG vreest voor een "waterbedeffect", waarbij het probleem wordt verplaatst.

Burgemeesters niet eensgezind

Gemeenten denken verschillend over het vuurwerkverbod. Burgemeester Krikke (VVD) van Den Haag zou het liefst een landelijk verbod zien, omdat haar stad elk jaar te maken heeft met veel geweld tegen agenten en hulpverleners. Ook worden er veel vernielingen aangericht. Krikke denkt dat er alleen met een algeheel verbod minder slachtoffers vallen.

Burgemeester Koelewijn (ChristenUnie) van Kampen wil hoe dan ook geen landelijk afsteekverbod. In zijn gemeente is tijdens de jaarwisseling het zogenoemde carbidschieten een traditie. Volgens hem komt de overlast vooral van illegaal vuurwerk, zegt hij in NRC.

Landelijk verbod afhankelijk van dalende lijn

Of het ooit komt tot een landelijk vuurwerkverbod, laat minister Grapperhaus afhangen van het aantal incidenten en slachtoffers. Daarin ziet hij een dalende lijn.

Als ondanks maatregelen, zoals voorlichting, verplichte gratis brillen en aansteek-lonten, het aantal letsels toch weer toeneemt, kan een algeheel verbod er alsnog komen. Dat liet de minister aan de Kamer weten. Na de jaarwisseling bekijkt hij de cijfers opnieuw.

Onderzoeksraad

De Kamer sprak over de reactie van het kabinet op het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De OVV pleit voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. De onderzoeksraad wijt het aan dit vuurwerk dat er elk jaar duizenden incidenten zijn rond de jaarwisseling.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl