NOS Nieuws

Minister Slob vindt extra geld voor aanpak lerarentekort

Minister Slob trekt extra geld uit voor zij-instromers die leraar willen worden. Ook komt er meer steun voor regio's met een nijpend tekort aan leerkrachten. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft in totaal 21 miljoen euro om het groeiende lerarentekort aan te pakken.

Eind september werd bekend dat er zo veel hoogopgeleiden zonder lesbevoegdheid willen overstappen, dat de subsidiepot voor deze zogenoemde zij-instromers bijna op was. "Er is sprake van een ongekende groei", zei Slob in de Tweede Kamer. Per zij-instromer kunnen scholen 20.000 euro subsidie aanvragen. Ze komen direct voor de klas te staan, terwijl ze hun lesbevoegdheden nog moeten halen.

Kandidaten

Het kabinet had in 2018 gerekend op zo'n 160 zij-instromers. Er hebben zich echter al 350 kandidaten gemeld, meer dan het dubbele. Nu heeft Slob op zijn begroting geld gevonden, 4 miljoen euro voor dit jaar, 4 miljoen euro voor volgend jaar. "Dus alle aanvragen kunnen in behandeling worden genomen", aldus een verheugde minister.

De rest van het geld, zo'n 13 miljoen euro, gaat onder meer de grote steden in de Randstad, die veel last hebben van de schaarste aan leerkrachten. Betrokkenen krijgen zo de kans om zelf passende oplossingen te vinden. De minister erkent dat het niet dé oplossing is. "Die is er niet, maar we moeten wat doen. De tekorten zijn groot. Het is alle hens aan dek." De 21 miljoen euro is een eenmalig extraatje.

Werkdruk

Het lerarentekort groeit, vooral in het basisonderwijs. De prognoses voorspellen dat het tekort in 2020 4000 fte's is, maar in deze cijfers is geen rekening gehouden met allerlei maatregelen. Het kabinet heeft al vorig jaar belangrijke maatregelen genomen, zoals het verlagen van de werkdruk met 430 miljoen euro en het verhogen van de basisschool-salarissen met 270 miljoen euro.

Ziekteverzuim

Eind augustus kondigden de onderwijsministers nog meer plannen aan, zoals het weer voor de klas krijgen van werkloze leraren, het aanmoedigen van partimers om extra te werken, het ziekteverzuim te verlagen en afgestudeerde studenten snel voor de klas te krijgen. Ook werden de 'regionale aanjagers' aangekondigd, om te zorgen dat scholen samenwerken en de schaarse leraren niet bij elkaar weg te lokken.

Het aantal aanmeldingen bij de lerarenopleidingen bij de Pabo is met 10 procent toegenomen. Minister Van Engelshoven is daar blij mee.

Leraren

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl