Als in de Randstad een griepgolf uitbreekt, moeten kinderen waarschijnlijk naar huis worden gestuurd
NOS Nieuws

Extra maatregelen tegen lerarentekort, maar kabinet houdt portemonnee dicht

Het kabinet komt met extra maatregelen om het tekort aan leraren aan te pakken. De onderwijsministers Slob en Van Engelshoven zien dat het tekort aan onderwijzers en docenten "inmiddels goed voelbaar" is in grote delen van het land en dat scholen de "grootste moeite" hebben om leraren te vinden.

Het probleem verschilt sterk per regio - in Amsterdam zijn er geen vervangers voor ziekte gevonden - en daarom is vooral een regionale aanpak nodig, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Er komen 'regionale aanjagers' die scholen stimuleren om samen te werken en elkaar niet te beconcurreren. Nu komt het voor dat de ene school een goede leraar met betere voorwaarden weglokt bij een andere school.

Werkdruk

De ministers benadrukken dat dit kabinet al belangrijke maatregelen heeft genomen om het lerarentekort aan te pakken. Er is vorig jaar 270 miljoen euro uitgetrokken voor een salarisverhoging van bij elkaar zo'n 8,5 procent voor leerkrachten in het basisonderwijs. Daarnaast is 430 miljoen euro voor het verlagen van de werkdruk en hebben scholen de vrijheid om zelf te bepalen of dat geld ingezet wordt voor een extra docent, een onderwijsassistent of andere ondersteuning.

Prognoses

Het is nog te vroeg om te zeggen of dit extra overheidsgeld effect heeft. Nieuwe en actuele cijfers van het lerarentekort zijn er niet. De prognoses voorspellen dat het tekort in 2020 4000 fte's is, maar in deze voorspelling is nog geen rekening gehouden met de recente oplossingen. De PO-raad gaat uit van een tekort van 1300 basisschoolleraren voor het aankomende jaar, zo blijkt uit eigen berekeningen.

De onderwijsministers vinden dat er meer moet gebeuren, omdat ze van scholen horen dat de marges "flinterdun" zijn. Vanwege de economische groei is het moeilijk om personeel te vinden en daar kampt de politie, de zorg en de bouw ook mee.

Urgent

Extra geld komt er niet, maar Slob en Van Engelshoven zetten in op het "onbenut potentieel"; werknemers die de capaciteiten hebben om les te geven, maar om verschillende redenen dat niet doen. Het lerarentekort is vooral urgent op basisscholen, op middelbare scholen is er gebrek aan docenten wiskunde, scheikunde, natuurkunde en Duits. En voor vmbo-scholen zitten de problemen bij technische vakken.

Het kabinet hoopt om het lerarentekort te verminderen door;

- werkloze leraren weer voor de klas te krijgen;

- parttimers aan te moedigen extra uren te werken;

- afgestudeerde studenten snel voor de klas te krijgen;

- onderwijsassistenten op te leiden tot leerkracht;

- het ziekteverzuim te verlagen;

- directeuren aan te moedigen goed personeelsbeleid te voeren.

In Nederland zijn er zo'n 10.000 ex-leerkrachten, die om verschillende redenen niet meer voor de klas staan. Ze zijn bijvoorbeeld overspannen of ziek geworden en zijn in tijden van personeelsoverschotten met een vaak aantrekkelijke regeling vertrokken. Het kabinet hoopt de komende twee jaar 1000 leraren weer naar een baan te begeleiden. "Deze mensen verdienen een nieuwe kans", aldus minister Slob.

Hij hoopt ook dat basisschoolleraren bereid zijn de komende vier jaar hun werktijd met een half uur uit te bereiden. Dat levert 760 fte's op. De leraren moeten het wel willen, benadrukt Slob.

In Limburg en Zeeland zijn vorige week de scholen begonnen, aanstaande maandag moeten de leerlingen in de Randstad en de rest van Midden-Nederland weer naar school. Voor het noorden is de zomervakantie op 2 september voorbij.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl