Basisschoolleraren tijdens de protestmanifestatie in het Haagse Zuiderpark, begin deze maand ANP

Het kabinet en de onderwijsbonden hebben een akkoord bereikt over de verlaging van de werkdruk in het basisonderwijs.

Scholen krijgen voor het komende schooljaar 237 miljoen euro om extra leraren, klassenassistenten of conciërges aan te nemen. De scholen mogen zelf bepalen op welke manier hun werklast wordt aangepakt.

PO in Actie is blij met het werkdruk-akkoord, maar noemt het een eerste stap. De estafettestakingen in het primair onderwijs zijn nog niet van de baan. "De stakingen gaan zeker door, want het probleem is nog niet opgelost", zegt Jan van de Ven van de actiegroep die een jaar geleden is gestart met de actie voor minder werkdruk en een hoger salaris.

De leraren zijn niet tevreden met de 270 miljoen euro die het kabinet wil geven. Ze eisen 630 miljoen euro extra voor een hoger salaris. Daar moet voor de zomer duidelijkheid over komen.

Bepaald doel

Voor het basisonderwijs heeft het kabinet deze kabinetsperiode in totaal 700 miljoen euro extra uitgetrokken, voor zowel salarissen als werkdrukverlaging.

Voor het ontlasten van basisschoolleraren ligt 430 miljoen euro klaar, maar dat geld zou aanvankelijk pas in de loop van de jaren beschikbaar zijn.

Nu heeft Slob met de onderwijssector afgesproken dat er veel sneller iets gedaan kan worden. Voor iedere school is er ongeveer 35.000 euro.

Extra handen

Scholen kunnen nu al op zoek naar "extra handen" in de klas en die kunnen in augustus 2018 meteen beginnen. De minister is blij dat scholen zelf kunnen bedenken wat handig is. "Misschien kiezen ze voor leraren gymnastiek of muziek, zodat de vakleerkracht even iets anders kan doen. Of er wordt gekozen voor een conciërge of iemand voor ICT-les", zegt Slob.

Er ligt ook nog 270 miljoen euro extra klaar voor de verhoging van de salarissen van basisschoolleraren.

STER reclame