Het kabinet trekt extra geld uit voor leraren, maar wil wel zeker weten dat dat goed terechtkomt
NOS Nieuws

Ministers beducht voor blanco cheque, leraren moeten wachten op geld

Het kabinet wil scholen voor volgend jaar nog geen extra geld beloven voor de vermindering van de werkdruk. Ook krijgen de leraren in het basisonderwijs nog geen garantie dat hun salaris er in 2018 echt op vooruit gaat.

Ondanks aandringen van de linkse oppositie weigert minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs toe te zeggen dat er binnenkort al extra geld komt voor bijvoorbeeld kleinere klassen of extra klassenassistenten. Eerst moet de onderwijssector concrete plannen op tafel leggen.

Juiste plek

De onderwijsminister en de coalitie zijn bevreesd dat de honderden miljoenen die het kabinet-Rutte III gereserveerd heeft voor het onderwijs niet op de juiste plek terecht komen. "De leraren moeten het echt in hun klas gaan merken", zei CDA-Kamerlid Rog meerdere malen tijdens het debat over de onderwijsbegroting. Het basisonderwijs krijgt in totaal zo'n 700 miljoen euro; 270 euro voor de verhoging van de salarissen en 430 miljoen voor de aanpak van overvolle agenda van de leraren.

"De regeringspartijen willen zeker weten dat scholen er geen andere dingen mee gaan doen", zegt NOS-onderwijsverslaggever Jeroen van Dommelen. Hij constateert een kentering in het denken over de financiering van de Nederlandse scholen. "De regel was altijd dat Den Haag zich niet teveel bemoeide met de financiën van de scholen. Maar de nieuwe coalitie morrelt aan dat principe."

Dure nieuwbouw

Het heeft een groeiend aantal politieke partijen de afgelopen jaren gestoord dat sommige schoolbesturen wel kozen voor dure nieuwbouw of andere projecten, maar geen geld hadden om de leraren beter te betalen of klassen kleiner te maken. Aan de andere kant is het ook niet de bedoeling dat het ministerie alles gaat betalen. Slob: "De tijd dat het ministerie alle bonnetjes moest betalen, was ook niet alles."

Ook voor de salarisverhoging van de basisschoolleraren wil het kabinet nog niet zeggen wanneer die er precies komt, bleek gisteren. Het extra geld komt er pas als leraren bereid zijn allerlei "bovenwettelijke regelingen" te schrappen. Sommige oudere leraren zitten bijvoorbeeld al vanaf hun 50ste jaar thuis, maar krijgen wel tot hun AOW 70 procent van hun salaris.

De coalitie wil dit niet en vindt het dan ook niet onredelijk om pas te betalen voor salarisverhoging als er bij de cao-onderhandelingen ook wat aan deze luxe regelingen wordt gedaan.

Verder beloofde Slob om nog voor de Kerst te regelen dat de rekentoets voor vwo-scholieren niet meer meetelt. Op andere niveaus in het voortgezet onderwijs telt de rekentoets sinds 2016 niet meer mee .

De rekentoets is zo bekritiseerd dat de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren werkt aan een alternatief.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl