NOS Nieuws

Steeds minder middelbare scholieren gepest

In het voortgezet onderwijs komt pesten steeds minder vaak voor. In 2014 zei 11 procent van de middelbare scholieren gepest te worden, dit jaar was dat 5 procent. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor van het ministerie van OCW. Het ministerie baseert zich daarbij op cijfers die door de scholen worden aangeleverd.

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs noemt de afname "een geweldige prestatie van scholen, leraren, leerlingen, ouders en alle anderen die hier de afgelopen jaren had aan gewerkt hebben".

Lange adem

Op basisscholen daalde het aantal gepeste leerlingen na 2014 aanvankelijk naar ruim 10 procent, maar daarna is het pesten niet verder afgenomen.

Volgens Slob vergt het tegengaan van pesten een lange adem. "We moeten er allemaal bovenop blijven zitten."

Minister Slob over pesten

Pesten kwam in 2012 hoog op de maatschappelijke en politieke agenda te staan. Drie tieners maakten toen, kort na elkaar, een einde aan hun leven omdat ze werden gepest. Het nieuws over deze zelfdodingen leidde tot een landelijke discussie en Kamervragen aan toenmalig staatssecretaris Dekker van Onderwijs.

In 2013 presenteerden Dekker en de Kinderombudsman een Plan van aanpak tegen pesten. Twee jaar later kwam er een wet die scholen verplicht om pestgedrag aan te pakken.

Scholen moeten bijvoorbeeld een 'pestcoördinator' hebben voor het anti-pestbeleid op school. Ook moet er op iedere school een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders terechtkunnen als ze te maken hebben met pesten.

Volgens de cijfers van de monitor wordt er vaker persoonlijk gepest dan via sociale media. In het basisonderwijs wordt 8 procent van de leerlingen gepest via sociale media en op de middelbare school is dat 20 procent.

De minister schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat een deel van de scholen niet goed weet hoe het moet omgaan met het online pesten. Hij vindt dat de scholen het gesprek hierover tot stand moet brengen. "Hoewel online pesten buiten het schoolplein plaatsvindt, komen de gevolgen terug in het klaslokaal", staat in de brief.

Monitoren

Minister Slob is tevreden met de nieuwe cijfers, maar zegt dat er ook altijd ruimte is voor verbetering. In de huidige situatie worden er nog steeds 1 of 2 kinderen per klas structureel gepest. Het is volgens de minister belangrijk dat leerlingen makkelijker hun weg kunnen vinden naar een vertrouwenspersoon of pestcoördinator. Ook moeten scholen blijven monitoren of leerlingen zich veilig voelen op school. De inspectie controleert dat.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl