Zeven partijen presenteerden de Klimaatwet
NOS Nieuws

Klimaatwet komt er, maar niet alle doelen afdwingbaar

Zeven politieke partijen hebben de Klimaatwet gepresenteerd. De Tweede Kamer legt daarmee vast dat Nederland in 2050 nagenoeg klimaatneutraal moet zijn. Alle elektriciteit moet dan duurzaam worden opgewekt. Maar hoe en in welk tempo dat doel bereikt moet worden, is niet vastgelegd.

De Klimaatwet legt maar één klimaatdoel vast: in 2050 moet de uitstoot van CO2 met 95 procent verminderd zijn. Daarmee gaat de wet verder dan het regeerakkoord, maar tussentijds zijn geen wettelijke klimaatdoelen vastgelegd, alleen een streefgetal van minder uitstoot in 2030 met 49 procent. Wettelijk afdwingbaar is dat klimaatdoel dan ook niet.

De Klimaatwet is een compromis tussen de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en drie linkse oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP.

Trots

De wet gaat minder ver dan de initiatiefnemers van de wet in 2015 voorstelden. Toenmalig PvdA-leider Samsom en GroenLinks-leider Klaver pleitten voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 55 procent in 2030. Toch zei Klaver bij de presentatie vanmiddag dat hij trots is. Hij sprak van "de meest ambitieuze klimaatwet van de wereld. Dit is historisch en deze wet gaat Nederland veranderen."

Klaver erkende dat GroenLinks en PvdA aanpassingen hebben moeten doen, om een breed draagvlak te krijgen. "Partijen van links tot rechts hebben de wet ondertekend. Daardoor is dit voor de toekomst van Nederland bezegeld."

PvdA-leider Asscher vindt "dat het van grote betekenis is dat we dit met zeven partijen hebben gedaan, die elkaar eerder bevochten. Hiermee erkennen we samen dat er geen tijd meer te verliezen is".

PvdD-leider Thieme is niet enthousiast over de Klimaatwet. Ze twittert dat het voorstel slechts een intentieverklaring is.

Klimaatdag

De zeven politieke partijen die de klimaatwet vandaag presenteerden, hebben besloten dat er een jaarlijkse klimaatdag komt. Dat wordt een dag zoals Prinsjesdag, maar dan in oktober. De regering presenteert dan de jaarlijkse klimaatnota en het Planbureau voor de Leefomgeving becijfert of we op de juiste weg zijn.

De fracties van de zeven partijen onderhandelden sinds februari over de Klimaatwet. Minister Wiebes van Economische Zaken was er ook bij betrokken.

Als de klimaatwet door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd, wordt Nederland het zevende Europese land met een wet waarin staat hoeveel CO2 er mag worden uitgestoten.

Naast de onderhandelingen over een klimaatwet zijn er begin dit jaar zes zogenoemde klimaattafels ingesteld. Aan die tafels onderhandelen bedrijven en maatschappelijke organisaties met de politiek over maatregelen die genomen moeten worden om de CO2-uitstoot te verminderen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl