Politieagenten verrichten een arrestatie

Oproep burgemeesters: 400 miljoen nodig voor oplossen problemen politie

Burgemeesters in het land maken zich grote zorgen om capaciteitsproblemen bij de politie. In een oproep, ondertekend door de politie, vragen zij om een investering van 400 miljoen euro. Zonder dit geld zal het aantal politiemensen afnemen en zullen recente investeringen teniet worden gedaan, staat in de brief.

De regioburgemeesters, een collectief van tien burgemeesters verantwoordelijk voor de openbare orde en handhaving in Nederland, zeggen in de brief dat politiewerk alsmaar complexer wordt. Ze wijzen op de vele explosies in woonwijken, bedreigingen van politici, rechters, journalisten en advocaten, en het toenemende aantal verwarde personen.

Hoewel er meer van de politie wordt gevraagd, zijn investeringen achtergebleven, stelt het collectief. "Een solide financiële basis is essentieel om te kunnen blijven doen wat de maatschappij van ons vraagt", aldus de burgemeesters.

Tekort aan politiemensen

200 miljoen euro van het totaalbedrag zou gaan naar het oplossen van het structurele tekort aan politiemensen. Zonder deze investering "zouden recente investeringen weer deels teniet worden gedaan", stellen de ondertekenaars. "Concreet zou dit betekenen dat er minder aspiranten naar de Politieacademie worden gestuurd."

De overige 200 miljoen moet gaan naar zaken als zichtbaarheid in de wijk, het aanpakken van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit en de digitale vaardigheid van de politie.

Deze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Heerlen merken dat ze niet altijd op de politie kunnen rekenen wanneer dat nodig is:

Handhavers kunnen niet altijd op politie rekenen

Bas Dingemanse is misdaadverslaggever bij De Limburger. In steden als Heerlen en Kerkrade neemt drugscriminaliteit toe, maar volgens Dingemanse is de politiecapaciteit niet meegegroeid. "In tegendeel: er is in de afgelopen jaren zelfs op gekort."

"De burgemeesters en mensen van de politie hebben het gevoel dat de mensen die beslissingen nemen te weinig oog hebben voor de nijpende situatie zoals die hier is", vervolgt Dingemanse. "Ze handelen eigenlijk met te weinig kennis van zaken."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl