Nieuwsuur
ANP

De politieke jongerenorganisaties in Nederland wijzen het jongerenparlement unaniem af. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur langs de jongerenafdelingen van de politieke partijen. Zij noemen het jongerenparlement 'ondemocratisch', 'een wassen neus' en 'een schijnvertegenwoordiging'. Van links tot rechts klinkt kritiek.

In de Troonrede maakte de Koning dit jaar bekend dat Nederland volgend jaar een jongerenparlement krijgt om jongeren een stem te geven in de politiek.

Hoewel veel jongerenorganisaties het idee van jongerenparticipatie toejuichen, hebben zij grote vraagtekens bij de gekozen vorm. "De leden van dit parlement worden niet verkozen maar aangenomen op basis van een motivatiebrief. Erg ondemocratisch", aldus voorzitter Benjamin van Sterkenburg van Pink!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Ook bestuurder Wilbert Frieling van de JOVD (VVD-jongeren) is sceptisch: "Wij hebben grote vragen over de representativiteit".

Hielke Onnink van het CDJA heeft "twijfel over de meerwaarde", Wouter Ubbink van DWARS (GroenLinks) is bang voor "schijnparticipatie" en Arno van der Veen van Rood (SP) spreekt van "een schijnvertegenwoordiging". De jongerenafdeling van Denk vreest dat het jongerenparlement geen juiste afspiegeling van de samenleving wordt: "We zijn bang dat mensen op basis van hun connecties daarin komen omdat de meeste jongeren er niet eens van afwisten", aldus Esra Kahramanoglu van Oppositie.

'Dit zet de rest buitenspel'

Het plan voor het jongerenparlement komt uit de koker van D66-minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, maar ook de jongerenafdeling van haar eigen partij heeft scherpe kritiek. "Ik ben bang dat dit jongerenparlement een wassen neus wordt", zegt voorzitter Annabel Broer van de Jonge Democraten. Zij is verbaasd dat zij niet over dit plan is geconsulteerd. "Ik zou daar meer invloed op willen hebben."

Ook de jongerenafdeling van coalitiegenoot ChristenUnie is niet geraadpleegd. Voorzitter Siewerd de Jong van Perspectief is "cynisch" over het plan. "Het gaat voorbij aan alle verschillende politieke en andere jongerenorganisaties die er al zijn, zoals studentenvakbonden en de Nationale Jeugdraad. Het zet de rest buitenspel."

Voorzitter Arie Rijneveld van de SGP-Jongeren verwacht dat "het jongerenparlement niets voor elkaar krijgt, omdat het alleen een adviserende rol heeft". Hij twijfelt bovendien of dit jongeren dichter bij de politiek brengt. "Ik denk dat er jongeren in gaan zitten die toch al politiek betrokken zijn. Het zou een beter idee zijn als Kamerleden eens in de klas gingen uitleggen wat ze doen. Daar bereik je meer mee dan met zo'n jongerenparlement."

De jongerenorganisatie van Forum voor Democratie, JFVD, ziet om principiële redenen niets in het plan. Voorzitter Frederik Jansen: "We hebben toch ook geen parlement voor ouderen of vrouwen? Dit leidt alleen maar tot opdeling van de samenleving."

Het is nog niet bekend wanneer het jongerenparlement wordt geïnstalleerd.

'Dit jongerenparlement wordt een wassen neus'

STER reclame