'Met een halve dag opleiding had je deze koeien van fouten niet gemaakt'

  • Nynke de Zoeten

    politiek verslaggever

  • Nynke de Zoeten

    politiek verslaggever

Notarissen klagen over de kwaliteit van de Belastingdienst. De aanslagen voor de erfbelasting, die zij nu met vertraging binnenkrijgen, zijn kwalitatief erg slecht. De problemen bij de erf- en schenkbelasting lijken daarmee nog niet over.

Voor de zomer werd duidelijk dat de achterstanden bij het innen van deze belasting veel groter waren dan staatssecretaris Menno Snel dacht. Weer werd hij overvallen door het nieuws dat de belastingdienst het werk niet aankon.

Notarissen klagen over de kwaliteit van de Belastingdienst

Dikke stapel enveloppen

Deze zomer zijn 150 extra medewerkers ingezet om de achterstand weg te werken. Een flink deel van de te behandelen aangiften is afgehandeld, schreef staatssecretaris Snel deze week aan de Tweede Kamer. Hij verwacht dat hij zijn toezegging kan waarmaken om de achterstand voor het eind van dit jaar weg te werken.

Maar uit een rondgang van Nieuwsuur bij verscheidene notarissen blijkt dat er veel onvrede is over de kwaliteit van de belastingdienst. "De postbode komt met een dikke stapel enveloppen, maar ik heb de indruk dat de kwaliteit te wensen over laat", zegt notaris Geertje Dantuma.

Mensen weten dan dat ze niet in de bestanden staan en de pakkans klein is.

Eric Feijen, notaris

Haar collega Eric Feijen: "Het enthousiasme is geweldig, maar het zou wel fijn zijn als ze mensen aannemen die kunnen lezen en schrijven". De notarissen verwachten dat ze tegen veel aanslagen bezwaar gaan maken, zodat er juist nog meer vertraging komt.

Een woordvoerder van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zegt dat ook bij hen signalen binnenkomen dat er meer fouten door de Belastingdienst worden gemaakt dan voorheen, maar daar is nog geen onderzoek naar gedaan.

Steekproeven

Het ministerie van Financiën herkent zich niet in de kritiek. "De afgelopen twee maanden zijn meer dan twintigduizend aangiften erfbelasting verstuurd. Deze piek verklaart mogelijk het gevoel dat de kwaliteit van de aanslagen minder is. De Belastingdienst krijgt geen klachten zoals brieven, telefoontjes of bezwaren waaruit blijkt dat de kwaliteit van de aanslagen afneemt. Ook worden regelmatig steekproeven uitgevoerd. De resultaten hiervan laten geen kwaliteitsverschil zien."

Staatssecretaris Snel benadrukt ook dat de Staat geen inkomsten misloopt: de aanslagen zijn immers alleen vertraagd. Maar notaris Feijen denkt dat de problemen bij de Belastingdienst wel voor minder inkomsten zorgen. Zo krijgen erfgenamen vaak onterecht bericht van de Belastingdienst dat ze geen aangifte hoeven te doen.

Pakkans

"Als ik dan zie dat ook mensen met een vermogen van een miljoen zo'n briefje krijgen, dan denk ik dat is niet goed. Mensen weten dan dat ze niet in de bestanden staan, en kiezen er dan soms voor om niet zelf alsnog aangifte te doen, omdat de pakkans klein is."

De problemen bij de erf- en schenkbelasting zijn exemplarisch voor de andere problemen bij de Belastingdienst: tekort aan gekwalificeerd personeel, achterstallige ICT en een gebrekkige aansturing van de dienst.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl