Oesters te water
Aangepast

Experiment met oesterbank op 3D-geprint rif moet Noordzee redden

Met de Noordzeebodem is het slecht gesteld. De bodem is verarmd waardoor er bijna geen oesters meer te vinden zijn. En dat heeft grote gevolgen voor het andere zeeleven.

Dat zegt het Wereld Natuurfonds (WNF). Deze maand zijn medewerkers van het WNF in de Noordzee, ten noorden van Schiermonnikoog, begonnen met het aanleggen van een nieuwe oesterbank. De oesters komen uit Noorwegen en moeten zich hechten aan 3-D geprinte rifstructuren. Het is voor het eerst dat dit gebeurt.

Deze oesters moeten de Noordzee redden

WNF krijgt daarbij hulp uit onverwachte hoek, van een oude vijand van de natuurbeschermers: de beroepsvissers. Die vissen voorlopig niet meer in het gebied, zodat de oesters ongestoord kunnen groeien.

"Nu we als visserij zijn betrokken bij dit project, kunnen we meekijken of ondanks of dankzij alle veranderende omstandigheden zoals watertemperatuur en voedselrijkheid in het zeewater dit experiment met de platte oesters gaat lukken. Daar kunnen wij ook van leren", zegt Barbara Holierhoek, Voorzitter Vissersvereniging Hulp in Nood.

Oesterbanken zijn hotspots van biodiversiteit.

projectleider Emilie Reuchlin-Hugenholtz van het Wereld Natuurfonds

Platte oesterbanken kwamen vroeger op grote schaal voor in de Noordzee. De schelpdierbanken zijn grotendeels verdwenen door overbevissing, ziektes en koude winters.

"Oesterbanken zijn hotspots van biodiversiteit", zegt projectleider Emilie Reuchlin-Hugenholtz van het WNF. "De soortenrijkdom is er maar liefst zestig procent hoger vergeleken met aangrenzende zandige gebieden."

"Haaien en roggen zetten eieren af op een oesterbank. Kleine visjes en garnalen kunnen er schuilen en opgroeien. De banken vormen een belangrijke voedingsbodem voor roofvissen, zeevogels en zeezoogdieren."

"Cruciaal"

Reuchlin-Hugenholtz hoopt dat het project de Nederlandse overheid ertoe aanzet om meer werk te maken van natuurherstel op de Noordzee. "Het zou mooi zijn als de overheid het initiatief neemt voor een Nationaal Plan voor oesterbankherstel."

"Het gaat dan niet alleen om ruimte, want juist bodembescherming in de Noordzee is cruciaal om schelpdierbanken een duurzame toekomst te geven. Daarnaast kan de overheid een belangrijke faciliterende rol spelen bij de ontwikkeling van verdienmodellen in nauwe samenwerking met schelpdiersector en bijvoorbeeld de windenergiebranche. Op deze manier kunnen kansen voor aanleg en duurzaam beheer van oesterbanken op zee slim worden benut. Een win-winsituatie!"

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl