Aangepast

Het klimaat eist aandacht: 'GroenLinks moet meeregeren'

2016 was het warmste jaar ooit en deze trend lijkt ook in 2017 door te zetten. Een van de redenen waarom het komende kabinet zo snel mogelijk duidelijk moet maken hoe Nederland duurzamer gaat worden. En dus moet GroenLinks meedoen, vindt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, een organisatie die pleit voor meer duurzaamheid. "Ik vind dat GroenLinks niet aan de zijlijn moet gaan staan, maar moet meeregeren."

Formatieverkenner Schippers heeft vandaag uitgebreid gesproken met de leiders van VVD, CDA D66 en GroenLinks. Een combinatie die een meerderheid zou opleveren van Schippers lijkt eerst te willen kijken of met deze vier partijen een coalitie kan worden gevormd.

Kansen

De combinatie VVD en GroenLinks lijkt op het eerste gezicht geen waarschijnlijke. Op onderwerpen als inkomensnivellering en immigratie bestaan grote verschillen van inzicht.

Toch ziet oud-fractievoorzitter van de VVD Ed Nijpels, tegenwoordig voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord, wel degelijk kansen. Sterker: Nijpels denkt dat GroenLinks prima in het kabinet past.

”Jesse Klaver zei tijdens de campagne: het gaat mij om de doelstellingen van Parijs. En het mooie is, je kunt Parijs, heeft ie letterlijk gezegd, op wel twintig manieren bereiken.’ Nou bij die twintig manieren moet er ook een zitten waarover je het eens kunt worden met CDA, VVD D66 en dus met GroenLinks."

Ingrijpende maatregelen

Volgens Nijpels is belangrijk dat een nieuw kabinet duidelijk stelt met welk pakket maatregelen Nederland aan zijn verplichting gaat voldoen om het klimaatakkoord van Parijs te halen. “Dat zijn vrij ingrijpende maatregelen.

Automobiliteit draagt bij aan de uitstoot van CO2. Dus je zult iets moeten doen aan de automobiliteit.

Ed Nijpels

Eerder waarschuwde hij al dat kiezers boos zullen worden als het klimaat niet de hoogste aandacht zal krijgen. Hij wijst erop dat Nederland het klimaatakkoord van Parijs heeft ondertekend en dat er Europese verplichtingen zijn. "Dat klimaatkonijn komt straks uit de hoge hoed bij de kabinetsformatie. En ik kan u garanderen dat dat konijn een heel duur prijskaartje om z'n nek heeft hangen."

Dat beaamt Marjan Minnesma van Urgenda. Het kabinet moet wat haar betreft op drie belangrijke fronten aan de gang: woningen energie-neutraal maken, overstappen naar elektrisch rijden en een veel minder vervuilende industrie. "De werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft ook gezegd, wij willen dat daar dingen gebeuren. Daar zou de VVD zich achter moeten scharen."

Automobiliteit

Nijpels waarschuwde een nieuw kabinet ervoor geen uitzonderingen te maken, ook niet voor de autorijders. "Automobiliteit draagt bij aan de uitstoot van koolstofdioxide. Dus je zult iets moeten doen aan de automobiliteit. Dat kan door elektrisch rijden, of via de belasting. Je mag nooit de fout maken ‘we zonderen een sector uit’."

Ook Marjan Minnesma ziet bij de VVD mogelijkheden om tegemoet te komen aan duurzaamheidswensen van GroenLinks. "Volgens vriend en vijand waren Winsemius en Nijpels de beste milieuministers ooit. Dus de VVD kan het wel."

ChristenUnie

Een belangrijke voorwaarde is wel dat GroenLinks water bij de wijn doet op programmapunten als immigratie en inkomensverschillen. Anders loert alsnog de volgende mogelijkheid bij de formatie: een kabinet met ChristenUnie in plaats van GroenLinks. Ook zo'n coalitie zou een kleine meerderheid hebben in Tweede en Eerste Kamer.

Het CDA heeft de milieuplannen niet laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. De plannen van de VVD zijn volgens het planbureau niet voldoende om de afspraken van Parijs te halen. Die van D66, GroenLinks en ChristenUnie wel.

Het klimaat en een nieuwe regering

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl