NOS Nieuws Politiek Aangepast

Eerste dag van Prinsjesdagdebat voorbij: Kamer wil extra geld voor wooncrisis

 • De eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen is voorbij;
 • In 14 uur zijn de 19 partijen aan het woord geweest;
 • Donderdag begint premier Rutte met zijn antwoord;
 • Het is live te volgen bij de NOS;
Liveblog gesloten
 • Het debat is afgelopen, donderdagochtend om 10.15 verder

  Morgen gaat het debat verder met eerst het antwoord van premier Rutte.

 • Omtzigt: 'Er is radicaal niets gebeurd', kabinet heeft 7 beloften gebroken

  Het voormalig CDA-Kamerlid Omtzigt is de laatste spreker en toont bij het begin van zijn betoog een print met zeven voornemens van het kabinet die nog niet zijn geregeld, zoals bijvoorbeeld de oprichting van een staatscommissie om de rechtsstaat te repareren, een wet op onafhankelijk toezicht en een onafhankelijk meldpunt misstanden. "Er is radicaal niets gebeurd", aldus Omtzigt en hij wil opheldering van premier Rutte. De print van de voortgang van een 'nieuw sociaal contract' werd vervolgens rondgedeeld in de Tweede Kamer.

 • Van Haga: belasting mkb-ondernemers omlaag

  Kamerlid Van Haga herhaalt zijn kritiek op het coronabeleid. Hij beschuldigt het kabinet van grove nalatigheid en angst zaaien. Het coronabewijs noemt hij "medische apartheid". "De grondwet wordt met voeten getreden." Van Haga wil een parlementaire enquête over het coronabeleid, maar weet al dat daar geen Kamermeerderheid voor is.

  Verder wil hij dat de belastingen voor mkb-ondernemers naar beneden gaan. Eerder vandaag kondigde hij aan een motie van afkeuring tegen demissionair minister van Landbouw Schouten (CU) in te dienen. Hij vindt dat haar beleid slecht is voor de boeren. ChristenUnie-leider Segers wijst Van Haga erop dat hij nog nooit bij een debat over landbouw heeft gezeten of iets heeft gedaan aan beter landbouwbeleid. "Ik vind dit beneden uw stand", zegt hij tegen Van Haga.

 • Simons (Bij1) haalt uit naar kabinet en pleit voor 'radicale actie'

  Fractievoorzitter Simons van Bij1 heeft weinig goeds te zeggen over de situatie in Nederland en de aanpak van het kabinet. Ze vindt dat er te weinig wordt gedaan aan onder meer de aanpak van racisme, het lerarentekort, de problemen in de jeugdzorg, de klimaatcrisis en de woningnood. Ze pleit voor een "eerlijker en gelijkwaardig" land.

 • Kabinetsvak krijgt koekjes (buiten beeld)

 • BBB, Van der Plas: wat levert halvering van de veestapel eigenlijk op?

  De Haagse werkelijkheid staat ver af van de realiteit, zegt BBB-leider Van der Plas. Ze wil kooklessen in groep 1 zodat kinderen leren gezond te eten, windmolens in bebouwd gebied en niet in de groene ruimte en betaalbare woningen. Van der Plas wil van het kabinet weten wat het halveren van de veestapel in Nederland oplevert voor de klimaatdoelen van de hele wereld. Het is volgens haar een druppel op de gloeiende plaat. "Wij sluiten kolencentrales en Azië maakt plannen voor de bouw van tientallen nieuwe."

  Ze wil dat de eisen die aan boeren worden gesteld om subsidie te kunnen krijgen, ook worden gesteld aan natuurorganisaties. Ook vraagt ze aandacht voor slecht onderhouden bruggen en monumenten zoals vuurtoren Lange Jaap.

 • Liane Den Haan: meer doen voor ouderen

  Liane Den Haan zit als eenmansfractie in de Tweede Kamer na haar vertrek bij 50Plus. Ze blijft wel pleiten voor meer aandacht voor het ouderenbeleid en vindt dat het kabinet te weinig oog heeft voor deze groep. Ze hoopt onder meer dat in verpleeghuizen kinderopvang komt om de afstand tussen ouderen en kinderen te verkleinen. Ook moet er meer gebouwd worden voor senioren. Den Haan vindt niet dat ouderen "achter de geraniums moeten gaan zitten". Ze heeft in een tasje een potje met geraniums meegenomen en geeft dit naar haar betoog aan Kamervoorzitter Bergkamp.

 • Denk-leider Azarkan: Rutte moet opstappen

  Denk ziet te weinig verandering in het kabinetsbeleid waardoor er een eind kan komen aan de inkomensverschillen en discriminatie. Over het toeslagenschandaal vraagt hij wanneer de ouders eindelijk krijgen waar ze recht op hebben.

  Rutte kan wat Azarkan betreft beter vertrekken, nog vier jaar is een ramp voor het land zegt hij. "Hij is de man van de vele leugens, de loze beloftes. Andere partijen hebben kritiek op het falende beleid en het leiderschap van Rutte maar tegelijk doen zij alles om hem aan de macht te helpen."

 • Arjan Noorlander: Het werd gek genoeg een debat over de inhoud

 • SGP-leider Van der Staaij dit keer met Bijbels verhaal over David en Goliath

  Traditiegetrouw neemt Van der Staaij iets mee naar dit APB-debat om zijn betoog kracht bij te zetten. In 2020 was het een ijsvogel om de Kamerbodes te bedanken voor hun werk. Het jaar daarvoor toonde Van der Staaij een afbeelding van schilder Rembrandt 'de terugkeer van een verloren zoon'.

  Dit jaar nam Van der Staaij niets mee maar vertelde hij uitgebreid over het Bijbelse verhaal van David en Goliath, waarin een herdersjongen erin slaagde om de reus te verslaan met een steen. Van der Staaij wil benadrukken dat kleinere groeperingen het ook lukt om de "grote reuzen" aan te pakken. "Het gaat om de menselijke maat."

 • JA21: 'Het kabinet is links de sloot ingereden en moet er rechts weer uit'

  Fractieleider Eerdmans is niet erg enthousiast over de begrotingsplannen van het kabinet, de plannen zijn niet rechts genoeg. "Het kabinet is links de sloot ingereden en moet er rechts weer uit."
  Er gaat volgens JA21 te veel geld (7 miljard euro) naar het klimaat en defensie "komt er bekaaid vanaf". Eerdmans vindt dat het kabinet te weinig oog heeft voor Nederlandse ondernemers, die ook zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. "Ze happen naar adem", aldus Eerdmans die wil dat het kabinet met een plan komt. JA21 wil graag praten over deelname aan een nieuw kabinet. "Het liefst nu, anders na de verkiezingen."

 • Volt komt ook met lijstje nieuwe plannen

  Het zijn de eerste Algemene Politieke Beschouwingen van partijleider Dassen van Volt en hij uit zijn zorgen over het toenemende wantrouwen in de rechtsstaat. "Het is tijd dat de overheid richting geeft, bijvoorbeeld door de invoering van een burgerraad." Hij wil ook de begroting van 2022 aanpassen en hoopt dat er een einde komt aan de jubelton, dat is het bedrag dat ouders belastingvrij aan hun kinderen kunnen geven voor bijvoorbeeld het kopen van een eigen woning. Ook moet er een einde komen aan het leenstelsel en de basisbeurs moet terug. "Het gaat niet snel genoeg. Het kan en moet beter."

 • Baudet (FvD): geen excuus voor Holocaust-tweet

  Aan het begin van het betoog van Forum voor Democratie-leider Baudet vraagt waarnemend D66-fractievoorzitter Jetten hem om excuses te maken voor een tweet waarin hij het begrip Holocaust tussen aanhalingstekens zette. Jetten benadrukt dat Baudet Joodse mensen pijn heeft gedaan, omdat het lijkt alsof de Forum-leider vraagtekens zet bij de moord op 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog.

  CU-leider Segers vraagt verder of Baudet wil voldoen aan de wens van Joodse organisaties dat Forum 'afblijft' van de joodse symbolen. Baudet snapt de kritiek niet en weigert een excuus te maken. "Ik vind niet dat ik me schuldig heb gemaakt aan iets verkeerds." Ook PvdA-leider Ploumen haalt stevig uit naar Baudet, omdat zij vindt dat Forum een relatie legt tussen de corona-aanpak en de Jodenvervolging. "Ik neem daar hard afstand van." Baudet zegt dat hij niet begrijpt waar de kritiek over gaat. "Ik ben me er totaal niet van bewust."

  Tijdens het betoog van Baudet verlieten Kamerleden van D66 en GroenLinks de plenaire zaal en draaide minister De Jonge van Volksgezondheid hem de rug toe.

 • Segers (CU): er gaat veel goed in dit land, maar het is oneerlijk verdeeld

  De leider van de ChristenUnie uit stevige kritiek op de ongelijke verdeling in Nederland. Jongeren, praktisch opgeleide mensen met een lager salaris of geen vaste baan en dakloze arbeidsmigranten hebben het niet gemakkelijk, zegt Segers, en dat moet beter. "Er moeten minder valse beloften worden gedaan en meer rechtvaardige politieke keuzes worden gemaakt." Hij komt niet met zeer concrete wijzigingen van de kabinetsplannen van 2022. Hij vindt wel dat er samengewerkt moet worden. "Ook deze dagen om te voorkomen dat dit politieke jaar een verloren jaar wordt."

 • Partij voor de Dieren: hoe halen we met dit beleid de klimaatdoelen?

  "Onze economie draait op uitputting van de aarde en op roofbouw op toekomstige generaties", zegt partijleider Ouwehand van Partij voor de Dieren. Zij vindt dat het kabinet te weinig doet om de klimaatdoelen te halen en het stikstofprobleem aan te pakken.

  "Het verspreiden van nepnieuws is begonnen met CDA-staatssecretaris Henk Bleker en partijen als de VVD", zegt zij. "Duizenden stallen zijn in het verleden niet getoetst aan de wet die toen al gold. En nu moeten boeren in de krant lezen dat hun vergunning moet worden ingetrokken."