liveblog
NOS NieuwsAangepast

Politie tot uitspraak over avondklok zuinig met boetes • Avondklok blijft voorlopig, oordeelt hof

liveblog gesloten

Liveblog gesloten

Dit liveblog is gesloten. Overdag zijn we terug met een nieuw blog met het laatste nieuws over het coronavirus.

Meer besmettingen nieuwe virusvariant in het Verenigd Koninkrijk

Gezondheidsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben 38 besmettingen met een nieuwe virusvariant ontdekt. Dat zijn er zeventien meer dan vanmorgen werd gemeld.

"Op het moment zijn er geen aanwijzingen dat deze mutaties mensen zieker maken of de overdracht gemakkelijker", zei Yvonne Doyle van de Britse gezondheidsdienst tegen persbureau Reuters. De besmettingen met de nieuwe variant zijn verspreid over Groot-Brittannië waargenomen. In Wales zijn twee gevallen bekend. Hij heeft een mutatie (E484K) die ook in de Zuid-Afrikaanse variant van het virus is aangetroffen en is ook in Nigeria, Denemarken en Canada vastgesteld.

Het RIVM maakt zich zorgen over de nieuwe mutatie, bleek eerder vandaag. De mutatie is tot nu toe een keer aangetroffen in Nederland, bij een positief geteste persoon bij de GGD regio Utrecht.

Willem Engel zag 'schertsvertoning' en is teleurgesteld

Voorman Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid toonde zich na afloop van het spoedappèl over de avondklok verbijsterd, verbaasd en "misschien een beetje teleurgesteld". Het hof bepaalde dat de avondklok, waar hij vanaf wil, voorlopig blijft gelden.

"Maar ook ergens heb ik het gevoel dat wat hier is gebeurd heel goed is"' zei hij. "Want jullie zijn hier nu in groten getale bij. Iedereen heeft kunnen zien dat dit een schertsvertoning is." Volgens hem scheen "de partijdigheid van de rechtbank door alles heen". Hij zegt dat hij gesterkt is "in mijn vertrouwen dat we geen rechtspraak hebben".

Rutte: avondklok wordt gewoon gehandhaafd

Demissionair premier Rutte zei na de uitspraak van het hof in Den Haag dat hij ervan uitgaat dat de avondklok gewoon wordt gehandhaafd. Hij rekent er wel op dat de handhavers er de komende uren "verstandig" mee omgaan.

De uitspraak zelf vindt hij goed nieuws. De avondklok is volgens hem van belang, nu de Britse variant van het virus de overhand lijkt te krijgen. "Om uiteindelijk meer vrijheden terug te krijgen is de maatregel van belang."

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie riep iedereen op respect te tonen voor politie en andere handhavers. "Ruim 95 procent van de bevolking heeft de maatregel tot nu toe goed nageleefd. Laten we dat blijven doen."

Politie de komende dagen terughoudend met boetes

De politie zal de komende dagen niet snel boetes uitdelen bij overtredingen tegen de avondklok. Totdat het gerechtshof in Den Haag uitspraak heeft gedaan, zal de politie overtreders aanspreken en waarschuwen, zegt een woordvoerder van de Nationale Politie. Alleen bij excessen of na meerdere waarschuwingen wil de politie boetes geven.

De politie kiest voor deze lijn omdat er nu verwarring is over de avondklok. De uitspraak van het hof komt nog op de dag van de zitting, aanstaande vrijdag, of kort daarna.

Gerechtshof schort opheffen avondklok op tot uitspraak in hoger beroep

Het gerechtshof heeft de uitspraak van de rechtbank in Den Haag over de opheffing van de avondklok opgeschort. Vrijdag dient het hoger beroep over de opheffing inhoudelijk behandeld door het hof. Dan of kort daarna volgt de uitspraak. Het hof vindt dat het belang van de Staat voor de tussenliggende tijd zwaarder weegt dan het belang van Viruswaarheid.

Het belang van de Staat is het voorkomen van een jojo-effect, zei de voorzitter van het hof. Als het hof de uitspraak schorst, heeft het Viruswaarheid daar maar een paar dagen last van, zei ze.

De vertegenwoordigers van Viruswaarheid lieten hun afkeuring blijken toen het hof uitspraak deed:

Uitspraak rechter: 'Avondklok blijft nu gelden, vrijdag kort geding'

Nationale Politie vindt felicitaties politie-eenheden aan Viruswaarheid niet op zijn plaats

De Nationale Politie vindt het niet gepast dat leden van de politie-eenheden van de drie grote steden Willem Engel van Viruswaarheid hebben gefeliciteerd. Engel zei vanmiddag bij het spoedappèl bij het gerechtshof in Den Haag dat de politie van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hem hebben gefeliciteerd met de uitspraak van de rechtbank in Den Haag vanmorgen. Die oordeelde in een zaak die door Viruswaarheid was aangespannen dat de avondklok moet worden opgeheven.

"De politie vindt het belangrijk om in contact te staan met zoveel mogelijk groepen in de samenleving", laat de Nationale Politie weten. "De politie respecteert de rechterlijke uitspraak maar vindt felicitaties hier niet op zijn plaats. Er is nog steeds sprake van een gezondheidscrisis en wij blijven ons inzetten om verspreiding van het virus tegen te gaan."

De politie in Den Haag zegt dat een politieman vanuit zijn functie contact met Engel heeft gehad en hem op persoonlijke titel heeft gefeliciteerd. De eenheid Den Haag benadrukt dat dit niet het standpunt is van de politie.

Ook de politie in Rotterdam bevestigt dat er contact is geweest. "De politie zoekt altijd contact met de bevolking en zeker met sleutelfiguren. We hebben verschillende mensen aangewezen die contact houden met meneer Engel zowel in goede als slechte tijden. Vanuit een neutrale positie is de felicitatie overbracht omdat contact warm te houden. Dat zegt niks over wat wij als politie daarvan vinden. Als meneer Engel wat doet wat niet mag, is er contact over, maar dus ook als hij een persoonlijk succes heeft behaald is er dus contact."

'Van Dissel ingezet om angst in te boezemen'

Jaap van Dissel wordt ingezet om angst in te boezemen, zei advocaat Van de Corput van Viruswaarheid. Van Dissel gaf volgens hem geen argumenten die zwaarder wegen dan die van Viruswaarheid. De cijfers tonen volgens hem juist dat het de goede kant op gaat. Het effect van de avondklok is niet te meten, stelde hij, en dus is ook niet zeker dat het fout gaat als die wordt opgeheven.

"80 procent van de bevolking steunt de maatregel, dus die zullen zich er wel aan houden", zegt hij. "Dus dan zal het allemaal wel meevallen met een uitbraak van een situatie die onwenselijk is."

De zitting is geschorst. Het hof heeft zich teruggetrokken om tot een besluit te komen en hoopt snel met een mondelinge uitspraak te komen. "We moeten nog naar huis", zei voorzitter Tan-de Sonnaville.

Viruswaarheid trekt deskundigheid Van Dissel in twijfel

Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid trok de deskundigheid van Van Dissel in twijfel. Zo vroeg hij zich af of Van Dissel in 2009 betrokken was bij de waarschuwingen voor de Mexicaanse griep, die achteraf veel milder bleek te zijn dan waarvoor onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde. Van Dissel antwoordde dat hij toen nog niet bij het RIVM werkte.

Ook vroegen de vertegenwoordigers van Viruswaarheid hoe vaak Van Dissels voorspellingen en modellen uitkwamen. "Wij zijn geen waarzeggers. We kijken niet in een kristallen bol", was zijn antwoord. "U kunt het zien in grafieken. Er is een marge van onzekerheid."

Landsadvocaat Veldhuis zei dat de invoering van de avondklok een proportionele maatregel is, omdat hij beperkt is tussen 21.00 uur en 04.30 uur. Ook is er ruimte voor kinderen om te sporten en buiten te spelen en zijn er meer uitzonderingen.

Afgezet tegen de gevolgen van het loslaten van de avondklok wegen de belangen van de Staat het zwaarst, zei hij. "Als we de maatregel in de tussentijd moeten loslaten krijgen we een grote opleving van contacten en dat moeten we voorkomen. Als de teugels nu worden losgelaten zijn ingrijpende maatregelen nodig om het aantal besmettingen weer omlaag te brengen." Hij vergeleek het met dijken. "Je kunt de zandzakken die op de dijken liggen om de golven die over die dijken slaan tegen te houden, niet tijdelijk weghalen."

Zaak hervat, OMT-voorzitter Jaap van Dissel licht noodzaak avondklok toe

Voorzitter Jaap van Dissel van het Outbreak Management Team ondersteunt de uitleg van de landsadvocaat waarom het van belang is dat de avondklok in ieder geval voorlopig blijft.

Van Dissel sprak van een uiterst "fragiele situatie" waarin de virusbestrijding zich op dit moment bevindt. Nederland telt rond de 100.000 besmettingen, maar dat kan razendsnel weer oplopen. Hij zei dat de invoering van de avondklok en het terugbrengen van het aantal bezoekers per huishouden per dag naar 1 van grote invloed kan zijn op de zogenoemde R-waarde. Die drukt uit in hoeverre het aantal besmettingen toe- of afneemt. "Het effect lijkt, klein maar het gaat om exponentiële groei", zei hij. "Het voorkomen van een geval voorkomt dat we straks honderden gevallen moeten bestrijden."

De landsadvocaat sprak gehaast, mogelijk omdat het tijdstip van 21.00 uur - het ingaan van de avondklok - snel dichterbij komt. Hij zei dat de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank zijn eigen oordeel boven het deskundige oordeel van het OMT heeft gesteld en boven dat van de Tweede Kamer. Het is van het allergrootste belang dat de avondklok van kracht blijft, in ieder geval totdat het hof zich erover heeft uitgesproken, betoogde hij.

Hij zei ook dat opheffing nu verstrekkende en onomkeerbare gevolgen voor verdere besmettingen zal hebben. Daarbij wees hij op de straatfeesten die Viruswaarheidvoorman Willem Engel voor vanavond zou hebben aangekondigd en de aankondiging van horecagelegenheden dat ze vanavond opengaan.

Morgen meer bekend over Nationaal Programma tegen onderwijsachterstanden

De ministers van Onderwijs, Van Engelshoven en Slob, houden morgen een persconferentie over het Nationaal Programma dat eerder werd aangekondigd tegen de onderwijsachterstanden. Door de pandemie krijgen leerlingen en studenten veel minder fysiek onderwijs, en dat leidt tot grote leerachterstanden. Die zijn dit schooljaar niet meer in te halen.

In het Nationaal Programma staat hoe die achterstanden de komende jaren kunnen worden weggewerkt op alle niveaus, van basisscholen tot universiteiten. Leerlingen en studenten krijgen daarvoor extra tijd en steun, zei het kabinet eerder. De Tweede Kamer heeft al aangedrongen op een gratis extra studiejaar voor studenten op de universiteit en het hbo. Premier Rutte heeft toegezegd dat het kabinet daar naar zal kijken.

Hoeveel geld het kabinet voor het Nationaal Programma wil uittrekken, is nog niet duidelijk, maar het gaat vermoedelijk om miljarden euro's.

Wrakingskamer wijst wrakingsverzoek Viruswaarheid af

De wrakingskamer van het gerechtshof in Den Haag heeft het wrakingsverzoek van Viruswaarheid afgewezen. De vier argumenten die de actiegroep naar voren bracht waaruit de vooringenomenheid van de raadsheren zou moeten blijken, zijn stuk voor stuk afgewezen.

Het spoedappèl gaat nu verder met de raadsheren die daar oorspronkelijk voor aangewezen waren. Het oponthoud heeft bijna drie uur geduurd.

Het oordeel van de wrakingskamer:

Wrakingskamer wijst wrakingsverzoek Viruswaarheid af

Willem Engel: 'Politiekorpsen feliciteerden mij met uitspraak'

De politie in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben Viruswaarheid-voorman Willem Engel gefeliciteerd met de uitspraak van de rechtbank in Den Haag over het opheffen van de avondklok. Dat zei Engel bij het spoedappèl voor het gerechtshof in Den Haag, dat door de Staat is aangespannen.

De politie in Rotterdam bevestigde tegen Rijnmond dat Engel is gefeliciteerd. Ze liet weten in goed contact te staan met Engel. De felicitatie was "neutraal, puur vanuit de verbinding".

De eenheid Den Haag zegt dat een politieman die vanuit zijn functie contact heeft met Engel hem op persoonlijke titel heeft gefeliciteerd met de uitkomst van de rechtszaak. De eenheid benadrukt dat dit geen officieel standpunt is van de politie.

Man die zich voordeed als verpleegkundige voorlopig vrij

Een man die zich in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch voordeed als verpleegkundige komt voorlopig vrij. De man van 25 werkte daar in de eerste coronagolf korte tijd, maar was niet tot verpleegkundige opgeleid. Hij zou patiënten onder meer antibiotica, morfine, vocht en zuurstof hebben toegediend.

De verdachte krijgt een enkelband en moet in afwachting van zijn proces op een adres in Rosmalen verblijven. Hij wordt beschuldigd van het gebruik van vervalste documenten, diefstal en poging tot zware mishandeling. Hij zat ruim tien maanden in voorarrest.

Het is nog niet duidelijk wanneer zijn zaak inhoudelijk wordt behandeld, meldt Omroep Brabant.

Wrakingskamer buigt zich over verzoek Viruswaarheid

De opgeroepen wrakingskamer buigt zich over het verzoek van actiegroep Viruswaarheid. Ze bestaat uit drie raadsheren van de strafkamer van het Haagse gerechtshof. Ze denken dat ze tot omstreeks 18.30 uur nodig hebben om tot een besluit te komen.

Voordat de kamer zich terugtrok, kreeg Viruswaarheid gelegenheid het wrakingsverzoek toe te lichten en mocht voorzitter van het gerechtshof Tan-de Sonnaville zeggen wat zij ervan vindt. "Ik ben niet vooringenomen. Ik probeer zo zorgvuldig mogelijk naar elke zaak te kijken", zei ze en gaf vervolgens punt voor punt haar reactie op de argumenten die Viruswaarheid naar voren bracht.

De advocaat die de Staat vertegenwoordigt, benadrukte nogmaals dat het een zaak is van grote spoed. "Het wrakingsverzoek frustreert de rechtsgang in hoger beroep", zei hij.

Voorzitter van het gerechtshof Tan-de Sonnaville weerspreekt de beschuldigingen over vooringenomenheid:

Voorzitter Tan-de Sonnaville: 'Ik ben niet vooringenomen'

Politie gaat sowieso surveilleren, avondklok of niet

Of de avondklok blijft gelden of niet, de politie zal vanavond sowieso surveilleren.

De politie houdt er rekening mee dat er mensen zullen zijn die na 21.00 uur de straat op gaan, ook als het gerechtshof bepaalt dat de avondklok voorlopig van kracht blijft. "We blijven dan ook alert", zegt een woordvoerder. "Als de avondklok blijft, zullen we natuurlijk blijven handhaven."

Maar als het gerechtshof een streep door de avondklok zet, is de politie evengoed aanwezig op straat. "Met een groepje hangen op straat of een feestje vieren, is hoe dan ook niet toegestaan. We zullen in dat geval dus blijven handhaven op groepsvorming en te weinig afstand houden."

Wrakingskamer opgeroepen in zaak van Staat tegen Viruswaarheid

Nadat de zitting werd hervat, zei de voorzitter van het Haagse gerechtshof dat er een wrakingskamer wordt samengesteld die zich over het wrakingsverzoek van Viruswaarheid moet buigen.

Viruswaarheid zegt dat de raadsheren van het hof van vooringenomenheid blijk hebben gegeven. De jurist van de actiegroep gaf vier voorbeelden. Het eerste is dat het hof het hoger beroep van de Staat spoedeisend vindt, terwijl de rechtbank vandaag met een uitgebreid vonnis is gekomen. Dat moet eerst zorgvuldig bestudeerd worden, zegt Viruswaarheid.

Het tweede argument is dat de voorzitter van het hof per vergissing de oude naam van Viruswaarheid gebruikte, Viruswaanzin. Verder zou de rechter ten onrechte hebben gezegd dat alleen de advocaat van Viruswaarheid het woord mag voeren. "Dat staat nergens in de wet", zei jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid.

Het laatste argument was dat Viruswaarheid geen eigen journalist mocht meenemen. Dat was in verband met de coronabeperkingen, zei de voorzitter. De argumenten zijn op papier gezet en worden door een wrakingskamer bestudeerd. Die moet besluiten of de raadsheren inderdaad van vooringenomenheid blijk hebben gegeven, en of er nieuwe raadsheren moeten worden aangesteld. Het is onduidelijk hoelang dit gaat duren.

Zo bracht Viruswaarheid zijn argumenten naar voren:

Actiegroep Viruswaarheid licht wrakingsverzoek toe

Viruswaarheid wraakt gerechtshof, zitting over avondklok geschorst

Het gerechtshof in Den Haag wil het hoger beroep van de Staat tegen het opheffen van de avondklok aanstaande vrijdag inhoudelijk behandelen. Actiegroep Viruswaarheid maakt daar bezwaar tegen, omdat ze dan niet genoeg tijd zou hebben om de zaak voor te bereiden.

Maar het gerechtshof legde dat terzijde. Jurist Jeroen Pols en voorman Willem Engel van Viruswaarheid protesteerden, betichtten de rechters van vooringenomenheid en zeiden dat ze de rechters willen wraken. De zitting is nu geschorst.

Het gerechtshof wil vandaag het verzoek van de Staat behandelen om de avondklok in ieder geval tijdelijk te handhaven (een zogenoemd spoedappèl, in afwachting van de uitkomst van de hogerberoepszaak). De Haagse rechtbank haalde vanmorgen een streep door de avondklok, omdat het kabinet bij de invoering niet de juiste juridische weg heeft behandeld.

De zitting van het hof liep al snel uit de hand. Jeroen Pols van Viruswaarheid nam het woord en dat mocht niet van de voorzitter:

Viruswaarheid wraakt gerechtshof: 'U bent vooringenomen'

Avondklok of niet, supermarkten luisteren naar het kabinet

De supermarkten die bij de brancheorganisatie CBL zijn aangesloten houden zich aan de avondklok, of het gerechtshof in Den Haag vandaag een streep haalt door het besluit van de rechtbank of niet. Dat heeft het CBL bekendgemaakt na overleg met de leden. Eerder vandaag leek het er nog op dat supermarkten na 21.00 uur zouden openblijven

De aangesloten supermarkten volgen het dringende advies van demissionair premier Rutte aan iedereen om zich hoe dan ook aan de avondklok te houden. "Het opschorten van de maatregel zou direct een ernstig gevolg hebben voor het bestrijden van het coronavirus", zei hij.

Zorgen bij het RIVM over het opduiken van een nieuwe mutatie in de Britse variant

Het RIVM is bezorgd over een nieuwe mutatie in de Britse variant, met de codenaam E484K. Deze mutatie is ook al aangetoond in de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten. Bij deze mutatie is de opgebouwde afweer mogelijk minder goed na vaccinatie of na een eerdere besmetting. Ook heeft hij waarschijnlijk invloed op de sterkte van de binding van het virus aan cellen in ons lichaam.

De nieuwe mutatie is tot nu toe een keer aangetroffen in Nederland, bij een positief geteste persoon bij de GGD regio Utrecht. De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. In het VK is deze mutatie al 23 keer aangetroffen.

Het RIVM maakte dit bekend bij de presentatie van het aantal besmettingen in de afgelopen week. De afgelopen week zijn er 25.229 positieve tests bij het RIVM gemeld. Dat zijn er ongeveer evenveel als de zeven dagen daarvoor. Het percentage testen dat positief uitviel, steeg van 10,7 naar 11,5 procent. Het zogenoemde reproductiegetal ging ook omhoog: van 0.91 op 22 januari naar 0.96 op 29 januari.

Ook het RIVM wijst erop dat het belangrijk is dat de avondklok van kracht blijft:

Aura Timen van het RIVM over de avondklok: 'Helpt virus te bestrijden'

Vaccins op weg naar Caribische delen van het Koninkrijk

Vanaf Schiphol is een passagiersvliegtuig naar Bonaire en Aruba vertrokken met aan boord vaccins voor de Caribische eilanden van het Koninkrijk. Ze worden volgende week toegediend, ook op de andere eilanden.

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid was bij het vertrek aanwezig. "De eerste vaccins die alle eilanden deze week ontvangen zijn een hoopvol keerpunt op weg naar het einde van de crisis", zei hij. Er volgen meer vluchten met doses vaccins.

OMT-lid waarschuwt: opheffen avondklok brengt ons dichter bij derde golf

Arts-microbioloog en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Marc Bonten zegt dat het coronavirus zich sneller zal verspreiden als de inwoners van Nederland na 21.00 uur weer over straat mogen. Daardoor zullen besmette mensen weer meer anderen besmetten en zal het virus zich sneller verspreiden, vreest hij. "Alles waarmee de R-waarde omhoog gaat, brengt ons dichter bij een hoge derde golf."

Hij benadrukt dat niet te zeggen is wat de avondklok precies betekent voor de strijd tegen het virus. "Het is ongelooflijk moeilijk om het effect van individuele maatregelen te zien. Maar alles wijst erop dat wat we gedaan hebben die derde golf aan het voorkomen is."

Als de avondklok definitief verdwijnt, moet het kabinet mogelijk andere maatregelen overwegen om het virus onder controle te krijgen. Over alternatieven heeft het OMT nog niet gesproken, zegt Bonten. "Dan kom je uit bij reisbeperkingen in regio's.

Kabinet werkt voor de zekerheid ook aan spoedwet

Het kabinet gaat in hoger beroep tegen het vonnis dat de avondklok van tafel moet, omdat het vindt dat die wel op de juiste manier is ingevoerd. Daarom wordt het gerechtshof in Den Haag gevraagd de uitspraak van de voorzieningenrechter van vanmorgen te schorsen. De zitting van het hof begint om 16.00 uur.

De Staat wil dat de avondklok gehandhaafd blijft totdat het Haagse gerechtshof een definitieve beslissing neemt over de vraag of de avondklok buiten werking moet worden gesteld.

Voor alle zekerheid bereidt het kabinet een spoedwet voor, zei demissionair minister Grapperhaus. "Omdat we die avondklok nodig hebben":

Grapperhaus: 'Spoedwet in de maak voor avondklok'

Rutte: kabinet geen moment overwogen om te stoppen met avondklok

Het kabinet heeft geen moment gedacht aan het per direct schrappen van de avondklok, zegt Rutte. Hij noemt het een buitengewoon effectieve maatregel die naar verwachting tussen de 8 en 13 procent minder besmettingen oplevert. Opheffen is daarom "niet verstandig".

Rutte wijst er ook op dat het kabinet nog steeds erg bezorgd is over de Engelse variant, die besmettelijker is dan de klassieke variant van het virus. "De avondklok is juist ingevoerd om voor te zijn dat door de Engelse variant het aantal besmettingen weer omhoog gaat. We hebben die avondklok echt nodig."

Hij noemde het opheffen van de avondklok "een tegenvaller".

Rutte roept iedereen op zich aan de avondklok te houden

Demissionair premier Rutte legt op de persconferentie uit waarom er hoger beroep is aangetekend. "Het opschorten van de maatregel zou direct een ernstig gevolg hebben voor het bestrijden van het coronavirus." Hij roept dan ook iedereen met klem op zich te houden aan de avondklok.

"Als de avondklok op dit moment niet op de juiste juridische basis zou berusten, dan betekent dat nog niet dat hij niet nodig is. De avondklok is geen doel maar een middel, om het virus zoveel mogelijk onder controle te houden."

Rutte: 'Houd je aan de avondklok'

Rond 14.00 uur persconferentie over avondklok

Rond 14.00 uur houden demissionair premier Rutte en minister Grapperhaus een persconferentie over de uitspraak van de rechter dat de avondklok moet worden beëindigd. Die is live te volgen op NPO 1, Radio 1 en via de website en app van de NOS.

Coronatestservice mag geen sneltesten meer afnemen

Het bedrijf Q-COMED bv, dat handelt onder de naam Coronatestservice mag geen (antigeen)sneltesten op covid-19 afnemen, uitvoeren en analyseren in Almere, Badhoevedorp en Utrecht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet risico's op het gebied van veiligheid en kwaliteit.

Het bedrijf werd eerder al gewaarschuwd door de inspectie. Dat ging toen niet over sneltesten. Die werden er toen nog niet afgenomen. Inmiddels is dat dus wel het geval, maar het bedrijf kon niet goed aantonen hoe het kwaliteit en veiligheid bij sneltesten waarborgt.

"Pas als de bestuurder een aantal maatregelen heeft genomen om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren én de inspectie dat heeft beoordeeld, mag Coronatestservice weer antigeensneltesten afnemen, uitvoeren en analyseren", aldus de inspectie nu.

Nog onduidelijk wat er met de avondklokboetes gebeurt

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) weet nog niet wat er met de avondklokboetes zal gebeuren. In een tweet zegt de instelling in gesprek te zijn met het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie.

Strafrechtadvocaat Knoops denkt dat de boetes kwijtgescholden kunnen worden als er in een hoger beroep niet wordt geoordeeld dat de avondklok moet blijven.

Kabinet vecht verbod op avondklok aan

Het kabinet wil dat de avondklok gehandhaafd wordt tot er een hoger beroep dient over de zaak. De Staat wil dat de rechter het opheffen van de avondklok schorst in afwachting van de definitieve uitspraak van het hoger beroep. De zaak over het opschorten dient vanmiddag om 16.00 uur.

CBR: 610.000 examens in te halen

Het aantal uitgestelde theorie- en praktijkexamens bij het CBR is vanwege de coronacrisis opgelopen tot 610.000. Het gaat dan om de helft theorie en de helft praktijkexamens, zegt demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen in een Kamerbrief.

Onder die 610.000 examens zitten ook uitgestelde examens van de eerste lockdown die nog niet waren weggewerkt. In een normaal jaar neemt het CBR 1,5 miljoen examens af. Algemeen directeur Alexander Pechtold van het CBR geeft later op de dag een toelichting over de cijfers en hoe de organisatie de achterstand gaat aanpakken.

Supermarkten willen weer langer open nu avondklok vervalt

Supermarkten willen weer langer open nu de avondklok vervalt. Daarover is nu overleg met het kabinet zegt het CBL, de koepel van supermarkten. De branche zegt dit te willen doen zodat winkelbezoek gedurende de dag beter gespreid kan worden.

Het is onduidelijk wanneer de supermarkten de langere openingstijden willen laten ingaan. Volgens de branche heeft dat te maken met de manier waarop de supermarkten nu nog zijn ingericht op de winkeltijden onder de avondklok. Onder meer personeelsplanningen en de logistiek moet nog worden aangepast.

Het CBL denkt in de loop van de dag te kunnen melden wanneer supers langer open kunnen blijven.

Lareb: 35 meldingen van overlijden na vaccinaties

Bij het bijwerkingencentrum Lareb zijn tot nu toe 35 meldingen binnengekomen over mensen die zijn overleden na een coronavaccinatie. "Het gaat daarbij om kwetsbare ouderen met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of hoge leeftijd", meldt het centrum. "Overlijden na vaccinatie wil niet zeggen dat het overlijden is veroorzaakt door de vaccinatie."

In een deel van de meldingen is het overlijden niet direct verklaarbaar. Om nog beter inzicht te krijgen in de oorzaak van overlijden, de opgetreden bijwerkingen en de rol van mogelijke andere onderliggende gezondheidsproblemen heeft Lareb meer informatie opgevraagd over de meldingen bij de melders.

Volgens Lareb zijn er tot nu toe 3945 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. Daarvan kwamen 3692 meldingen na inenting met het vaccin Pfizer/BioNTech. Daarnaast ontving het centrum 204 meldingen over bijwerkingen van het vaccin van Moderna. In 49 meldingen was het type vaccin niet ingevuld. De meeste meldingen gingen over hoofdpijn, spierpijn en reacties op de prikplek.

In totaal zijn in Nederland ruim 780.000 prikken gezet. Het gaat dan om zowel de eerste als de tweede ronde vaccinaties.

Vier gebouwen in Duitse stad in quarantaine na vondst Britse variant

De bewoners van vier gebouwen in de Duitse stad Hamm, niet ver van Dortmund, zijn in quarantaine geplaatst, nadat er bij een van hen een besmetting met de Britse mutatie was vastgesteld. De politie bewaakt de gebouwen om in de gaten te houden of er niemand toch naar buiten gaat. Volgens de politie werken de bewoners goed mee en zijn er geen problemen geweest.

De besmetting werd ontdekt bij een Bulgaarse man die in de bouw werkt. Er is gekeken met wie hij contact had gehad en naar aanleiding daarvan zijn zeker 100 mensen getest. Die moeten de uitslag nu in quarantaine afwachten.

Het is in Duitsland eerder voorgekomen dat hele gebouwen afgesloten werden en bewaakt door de politie om te voorkomen dat corona-besmettingen zich zouden verspreiden. In juni vorig jaar konden ruim 700 bewoners van een flat niet naar buiten.

Viruswaarheid: mooie overwinning voor het hele land

Actiegroep Viruswaarheid, die de rechtszaak over de avondklok had aangespannen, is blij met de overwinning. Voorman Willem Engel noemt het een flinke opsteker. "Eerder was ons vertrouwen tot een minimum gedaald. Afgelopen donderdag is deze zaak behandeld. En er is nu al vonnis. Rechter Hoekstra was to the point."

Engel zegt tot nu toe twaalf zaken tegen de Nederlandse Staat te hebben gevoerd. "De eerste was tegen de lockdown. Steeds levert de overheid geen bewijs waarvoor deze maatregel nodig zijn. We hebben nog drie hoger beroepen lopen."

Zijn broer, Jan Engel, valt hem bij. "We hadden er niet meer op gehoopt. We hadden eerder al zaken verloren, dus we geloofden al niet meer echt in een kritische houding van de rechtbank", zegt hij.

"Maar deze zaak was zo evident. En dat heeft nu ook de rechtbank ingezien. We zijn blij. Het is een mooie overwinning. Voor ons maar vooral ook voor het hele land." Jan Engel hoopt dat mensen nu denken: "'het waren toch wappies?' Maar duidelijk is nu dat we toch een punt hebben."

"Niet iedereen die zich anders kleedt of anders denkt is een wappie. Er was ook niet altijd ruimte voor ons in de media. En ook bijvoorbeeld op Facebook werden we onvindbaar gemaakt zodat we ons moeilijker konden verenigingen. Het werd ons onmogelijk gemaakt. Er is genoeg weerstand in de samenleving. Het zijn democratische waarden om naar de rechter te stappen en het oneens te zijn."

'We gaan vanavond een feestje vieren'

Wilders wil snel debat over het stoppen van de avondklok

PVV-leider Wilders heeft een spoeddebat aangevraagd over het stoppen van de avondklok. Dat twitterde de PVV-voorman.

Wilders en Kuzu reageren op einde avondklok

PVV-leider Geert Wilders is blij met de uitspraak van de rechter over het stoppen van de avondklok. Op Twitter noemt hij het goed nieuws.

Denk-Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu prijst de rechtstaat. "Prutswerk van de politiek", twittert hij. Minister Grapperhaus van Justitie laat in een eerste reactie weten de uitspraak te bestuderen.

De rechtbank oordeelde vanochtend dat de avondklok per direct moet worden beëindigd. Actiegroep Viruswaarheid had een zaak aangespannen.

Rechtbank: avondklok moet per direct worden opgeheven

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechter bepaald in een rechtszaak aangespannen door de stichting Viruswaarheid.

Volgens de rechter maakt de avondklok een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer. Daarvoor is een "zeer zorgvuldige besluitvorming nodig", oordeelt de rechter.

Ruim 81.000 aanmeldingen voor proefevenementen

Ruim 81.000 mensen hebben zich aangemeld om mee te doen aan de proef met evenementen. Op 6 en 7 maart vindt een concert en een dance-evenement plaats in de Ziggo Dome en op 13 en 14 maart zijn er pop- en dancefestivals in Biddinghuizen. In totaal zijn er 5600 kaarten beschikbaar.

"We krijgen elke seconde een aanmelding", zegt woordvoerder van Fieldlab Tim Boersma. Fieldlab organiseert de evenementen, een initiatief van de evenementenbranche dat wordt ondersteund door de overheid.

Deelnemers aan de proeven worden in verschillende groepen - 'bubbels' - verdeeld. Die bubbels komen niet met elkaar in aanraking. Zo heeft iedere groep een eigen ingang en een eigen wc.

Kappers donderdag in actie: #lichtvoordathetuitgaat

Kappers door heel Nederland vragen donderdagavond aandacht voor de financiële situatie door de coronamaatregelen. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur doen de kappers de lichten in hun salons aan en plaatsen een foto daarvan op sociale media met de hashtag #lichtvoordathetuitgaat.

Ze willen met de actie laten zien dat ze vechten voor hun bestaansrecht en dat ze weten dat de klanten op hun wachten. De kappers zijn sinds het begin van de tweede lockdown, half december dicht. Bij veel salons staat het water aan de lippen en is de financiële steun vanuit de overheid niet voldoende.

Het is niet duidelijk hoeveel kappers meedoen aan de actie.

Vorig jaar kromp economie met 3,8 procent, grootste achteruitgang sinds WO II

Afgelopen jaar is de Nederlandse economie met 3,8 procent gekrompen. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek. Die krimp is net iets sterker dan het vorige dieptepunt in 2009 door de kredietcrisis, en daarmee de grootste daling die het CBS sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gemeten.

Overigens was de historische krimp in Nederland alsnog kleiner dan in andere landen. Zo kromp de economie volgens Europees statistiekbureau Eurostat in de Eurolanden gemiddeld 6,8 procent.

Eerste vaccinaties op Waddeneilanden

Bijna 2000 bewoners van vier Waddeneilanden worden deze week gevaccineerd. De GGD gaat daarvoor naar de eilanden toe, zodat de bewoners de oversteek niet hoeven te maken.

De eerste 500 vaccins zijn met de boot naar Ameland gebracht. Vandaag worden alle 75-plussers en 120 zorgmedewerkers op het eiland gevaccineerd. Morgen zijn de inwoners van Vlieland en Schiermonnikoog aan de beurt. Donderdag en vrijdag volgen de 75-plussers en zorgmedewerkers van Terschelling.

De hoeveelheid vaccins verschilt per eiland. Op Vlieland en Schiermonnikoog krijgen ook alle 60-plussers en zorgmedewerkers een prik. "Anders zouden we een te laag aantal krijgen", zegt een medewerker van de GGD tegen Omrop Fryslân. "Dan regel je heel veel voor heel weinig mensen. Dat wordt te duur."

Volgens de GGD zijn er op de eilanden veel mensen die een vaccin willen. "Van de totale groep die we gaan vaccineren, heeft 97 procent een afspraak gemaakt. Dat is ontzettend hoog, daar zijn we heel blij mee. De tweede vaccinatieronde is ook weer op de eilanden.

'Men is heel blij dat het hier op het eiland kan'

Jeugdjournaal houdt kinderpersconferentie met Rutte en De Jonge

Het Jeugdjournaal heeft een coronapersconferentie speciaal voor kinderen georganiseerd. Vanavond houden premier Rutte en minister De Jonge een toespraak en daarna beantwoorden ze vragen van kinderen. Dat gebeurt live in de zaal waar ook de 'normale' persconferenties worden gehouden. Bij het Jeugdjournaal zijn ruim 8000 vragen van kinderen binnengekomen.

Presentatoren Milou Stoop en Joris Marseille leggen een deel van die vragen voor aan de bewindslieden. Ook zijn er acht kinderen aanwezig bij de persconferentie.

"Kinderen geven aan dat ze benieuwd zijn hoe er in de besluiten rekening wordt gehouden met kinderen, en bijvoorbeeld wanneer ze weer een kinderfeestje kunnen geven", zegt het Jeugdjournaal. "Dat zijn veel vragen die betrekking hebben op hun eigen leven, zoals wanneer ze weer sportwedstrijden kunnen spelen, een verjaardagsfeestje vieren of wanneer ze echt weer normaal naar school kunnen."

De kinderpersconferentie begint om 18.45 uur op NPO 3. Hij is ook live te volgen in de Jeugdjournaal-app en op YouTube.

Wereldwijde besmettingen vijf weken op rij gedaald

Het aantal besmettingen wereldwijd is voor de vijfde week op rij gedaald. "Tot dusver dit jaar is het aantal wekelijks gemelde besmettingen met bijna de helft verminderd", twittert directeur-generaal van de Wereldgezondheidsdienst WHO Tedros Ghebreyesus. "Van vijf miljoen gevallen in de week van 4 januari tot 2,6 miljoen gevallen in de week van 8 februari", zegt hij.

Volgens hem toont het aan dat "eenvoudige gezondheidsmaatregelen covid tegenwerken, zelfs andere varianten". "Het gaat er nu om hoe we op deze trend reageren. Het vuur is nog niet gedoofd, maar we hebben de omvang ervan verkleind. Als we er op geen enkel front meer tegen vechten, zal het brullend terugkomen."

63.000 mensen willen naar proeffestivals

Er is veel animo voor de twee proeffestivals op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen, volgende maand. Om 19.00 uur vanavond waren er al 63.000 aanmeldingen, zei programmamanager Pieter Lubberts in het televisieprogramma Jinek. "Het is echt ontploft. We wisten niet wat we meemaakten. Dat geeft wel aan dat mensen er echt behoefte aan hebben", zei Lubberts.

Op 13 maart is op het terrein een dancefestival en een dag later wordt een popfestival georganiseerd. Op beide dagen kunnen 1500 mensen bij de proeffestivals zijn, verdeeld in drie groepen van 500. Elk van die groepen moet zich aan andere regels houden bij de test. Zo wordt onderzocht hoe een festival in coronatijd het best georganiseerd kan worden. Het grootste deel van de tienduizenden aanmeldingen zal er dus niet bij kunnen zijn. "We moeten wel een beetje gaan kiezen denk ik", aldus Lubberts.

Om binnen te komen bij de proefevenementen moeten bezoekers een negatieve uitslag van een coronatest tonen. Verder wordt hun temperatuur gemeten en worden er steekproefsgewijs sneltesten afgenomen. Met een speciale sensor die bezoekers moeten dragen wordt bijgehouden wanneer en hoelang ze bij elkaar in de buurt zijn geweest. Zo worden ook de effecten getest van een festival zonder anderhalvemeterregel. "We willen een zo natuurlijk mogelijke omgeving nabootsen", zei Lubberts.

Vandaag was een eerste proef van Fieldlab, dat ook de festivals organiseert. Dat was tijdens een congres in het Beatrix Theater. Later volgen nog een cabaretvoorstelling van Guido Weijers en voetbalwedstrijden. Op 6 en 7 maart zijn er ook concerten in de Ziggo Dome.

Nieuw liveblog

Goedemorgen en welkom in het coronablog van dinsdag 16 februari. Volg hier het laatste coronanieuws uit binnen- en buitenland. Het liveblog van gisteren is hier terug te lezen.