NOS NieuwsAangepast

Economische toekomst ziet er volgens kabinet goed uit, maar 'oude normaal nog niet terug'

De nabije toekomst ziet er op economisch gebied opvallend goed uit. Dat zei demissionair minister Hoekstra bij het aanbieden van de Miljoenennota voor volgend jaar aan de Tweede Kamer. Volgens ramingen van het Centraal Planbureau zet het economisch herstel na de coronacrisis nog iets sterker door dan eerder werd gedacht. Het CPB gaat uit volgend jaar uit van een economische groei van 3,5 procent en dit jaar van 3,9.

Volgens Hoekstra zijn de relatief goede cijfers vooral toe te schrijven "aan het aanpassingsvermogen van ondernemers en van de hele samenleving en aan de steunpakketten." In de Kamer wees hij er ook op dat tijdens de coronacrisis veel mensen anderen hebben geholpen, niet uit eigenbelang, maar omdat ze er voor elkaar wilden zijn.

Kijk hier hoe de minister van Financiën de begroting aanbood aan de Tweede Kamer:

Miljoenennota aangeboden: 'Vasthouden aan veerkrachtige samenleving'

Hij erkende wel dat de gunstige cijfers niet alles zeggen over de levens van individuele mensen, die bijvoorbeeld door corona iemand hebben verloren of die inkomsten zijn kwijtgeraakt. "Voor hen is het oude normaal nog niet terug", zei Hoekstra.

Volgens het kabinet ligt de meest ingrijpende fase van de coronacrisis achter ons, maar blijven er risico's. Daarom wordt voor volgend jaar voorlopig 2 miljard in de coronabestrijding geïnvesteerd.

Het kabinet vindt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt positiever dan verwacht. Bijna 70 procent van de 15- tot 75-jarigen is aan het werk, een nieuw record. De werkloosheid loopt volgend jaar iets op, de staatsschuld daalt dan. Het begrotingstekort wordt voor dit jaar op 6 procent geraamd en de verwachting is dat het volgend jaar daalt naar 2,4 procent.

Gemiddeld genomen blijft de koopkracht van Nederlanders gelijk of ze gaan er minimaal op vooruit (0,1 procent). Het kabinet heeft op dit gebied geen grote maatregelen genomen, maar het wil naar eigen zeggen wel "een evenwichtig koopkrachtbeeld" laten zien. De precieze gevolgen per persoon hangen af van de individuele situatie.

Klimaat, woningbouw, criminaliteit

Hoekstra zei in de Tweede Kamer dat een demissionair kabinet zich normaal terughoudend opstelt, maar dat sommige problemen niet kunnen wachten. Het kabinet trekt bijvoorbeeld een kleine 7 miljard euro extra uit voor het klimaatbeleid (voor een deel bedoeld om te kunnen voldoen aan het Urgenda-vonnis over de vermindering van de uitstoot van CO2). Zo wordt er fors meer besteed aan een subsidie voor duurzame energie.

Het kabinet reserveert verder extra geld voor woningbouw (om de bouw van nieuwe woningen te versnellen), defensie (onder meer voor extra munitie), bestrijding van de ondermijnende criminaliteit en de beveiliging van personen. Ook de sociale advocatuur krijgt meer. Verder gaan er extra middelen naar lastenverlichting, met name voor mensen met een laag inkomen, eenverdieners en gezinnen.

Premie ziektekosten stijgt iets

Het kabinet verwacht dat de premie voor de basisverzekering voor zorgkosten volgend jaar ongeveer 2,75 euro per maand omhoog gaat. De verzekeraars stellen de uiteindelijke premies later dit jaar vast. De premiestijging wordt voor mensen met een lager inkomen gecompenseerd via de zorgtoeslag. Het eigen risico blijft 385 euro.

De extra investeringen in nieuwe maatregelen worden voor een deel gefinancierd met het geld dat eigenlijk was bedoeld om het afschaffen van de dividendbelasting te betalen.

Toen die afschaffing niet doorging, was de gedachte om het geld voor het bedrijfsleven te reserveren, maar ook dat is nu van de baan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl