NOS NieuwsAangepast

Kabinet wil boeren uitkopen en op aantal wegen minder hard rijden

Het kabinet neemt uiteenlopende maatregelen om de stikstofschade in Nederland terug te dringen. Er komt een uitkoopregeling voor veehouders die stoppen met hun bedrijf, de maximumsnelheid gaat omlaag op een aantal nog aan te wijzen wegen en er zullen 'klimaatbossen' worden geplant.

Er is veel geld beschikbaar om veehouders uit te kopen die willen stoppen met hun bedrijf. Bedrijven die vlak bij een kwetsbaar natuurgebied zitten, komen het eerst in aanmerking voor de financiële steun.

Het "uitgangspunt" is om boeren niet te dwingen ermee op te houden. Boeren die hun bedrijf willen voortzetten, kunnen steun krijgen bij het investeren in nieuwe stallen die minder stikstof uitstoten.

De maximumsnelheid moet omlaag op wegen die vlak bij een kwetsbaar natuurgebied liggen. Het advies om deze maatregel op alle rijks- en provinciale wegen te nemen, heeft het niet gehaald. De VVD was hier fel op tegen. Er zal nu per regio gekeken worden om welke wegen het precies gaat.

Nieuwe vergunningen

Het kabinet wil daarnaast investeren in "direct natuurherstel" door klimaatbossen te planten. Ook het herstel van natuurgebieden als het oostelijke deel van de Sallandse Heuvelrug en het Wooldse Veen in Gelderland valt daaronder.

Het kabinet wil vanaf 11 oktober, volgende week vrijdag, weer vergunningen gaan afgeven voor grote weg-, water- en woningbouwprojecten. Er moet van tevoren worden aangetoond dat er maatregelen worden genomen om de uitstoot te beperken. Zo nodig moet de stikstofuitstoot worden gecompenseerd. Dat kan ook in de omgeving; als het ene bedrijf stopt, is er mogelijk ruimte voor een nieuw bedrijf.

'Geen toverstokje'

Premier Rutte zegt dat er geen snelle of makkelijke oplossingen zijn voor het stikstofprobleem. "Dit is echt een oplossing die stap voor stap moet. Er is geen toverstokje om dit op te lossen, maar de urgentie wordt zeer gevoeld."

Minister Schouten van Landbouw en Natuur voegt daaraan toe dat het geen kwestie is van één of twee knoppen aanzetten. "Het is een kwestie van maatwerk. Samen met de provincies moeten per gebied maatregelen worden genomen."

De politiek zoekt sinds het voorjaar naar oplossingen voor de stikstofcrisis. Toen bepaalde de Raad van State dat Nederland niet voldoet aan de Europese regels. Vorige week bracht de commissie-Remkes op verzoek van het kabinet advies uit. Oud-minister Remkes zei dat de kwaliteit van de natuur in Nederland de laatste jaren achteruit is gegaan en dat er harde keuzes gemaakt moesten worden om de schade te herstellen.

Minister Schouten gaf vanmiddag een toelichting op de plannen van het kabinet:

Deze maatregelen neemt het kabinet tegen het stikstofprobleem

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl