Minister Weerwind
NOS NieuwsAangepast

Adoptie weer mogelijk uit zes landen, maar niet meer uit VS en China

Het kabinet wil nog dit jaar het adopteren van kinderen uit het buitenland hervatten, maar dan alleen uit zes geselecteerde landen. Landen waar afgestane kinderen of wezen ook goed in eigen land kunnen worden opgevangen, zoals China en de VS, vallen af. Ook met landen die hun procedures niet op orde hebben, wordt de samenwerking afgebouwd, schrijft minister Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.

De zes landen die zijn geselecteerd voor adoptie zijn: de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. "De samenwerking met die landen wordt intensiever, wat ten goede komt aan de te voeren procedures", zegt minister Weerwind. Over twee landen, Bulgarije en Portugal, wordt begin volgend jaar nog een beslissing genomen.

Met China, Slowakije, Tsjechië, Peru, Colombia, Burkina Faso, Haïti en de Verenigde Staten wordt de relatie afgebouwd. Dat wil zeggen dat lopende procedures nog wel mogen worden afgemaakt, maar dat er geen nieuwe meer in behandeling mogen worden genomen.

Niet meer op zoek naar kinderen

Vorig jaar werd interlandelijke adoptie helemaal stilgelegd na een vernietigend rapport over misstanden in het adoptiesysteem. Kinderen bleken soms onder dwang te zijn afgestaan of voor geld, en documenten werden op grote schaal vervalst. Toenmalig minister Dekker bepaalde dat er voorlopig geen nieuwe aanvragen in behandeling mochten worden genomen.

Volgens Dekkers opvolger Weerwind zijn er inmiddels "belangrijke stappen gezet" om het systeem te verbeteren. Uitgangspunt daarbij wordt de behoefte vanuit het land van herkomst en niet de behoefte van wensouders in Nederland.

Er zal alleen nog worden gereageerd op een verzoek om opvang vanuit de overheid van het land van herkomst. Vanuit Nederland wordt niet meer actief gezocht naar kinderen. Verder moeten landen van herkomst verschillende kinderrechtenverdragen hebben ondertekend en hun procedures op orde hebben, ook voor de bestrijding van corruptie.

Homoseksuele paren

Het schrappen van de VS als land van herkomst heeft grote gevolgen voor homoparen die een kind willen adopteren. Amerika is één van de weinige landen waar buitenlandse adoptie door homoseksuele stellen is toegestaan. Veel landen staan alleen adoptie door heterostellen toe, vaak vanuit religieuze of culturele uitgangspunten.

Uit een analyse van het ministerie blijkt dat er voldoende mogelijkheden voor passende opvang in de VS zelf zijn. Biologische ouders hebben in de VS een belangrijke stem in de keuze voor een adoptiegezin en kunnen dus kiezen voor interlandelijke adoptie, terwijl er ook mogelijkheden zijn voor adoptie in eigen land. Dat past niet meer bij de huidige opvattingen van Nederland over adoptie, vinden de deskundigen.

Eén bemiddelingsorganisatie

Weerwind had al aangekondigd dat er één centrale bemiddelingsorganisatie komt. Nu zijn er nog vier organisaties in Nederland die adopties uit het buitenland regelen.

De minister heeft gekozen voor de Stichting Wereldkinderen om de nieuwe bemiddelingsorganisatie op te zetten. Weerwind: "Wij hebben op grond van procedures en administratie bekeken hoe ze het werk invulling willen geven. Zij zijn als beste uit de bus gekomen."

Toch is die desbetreffende stichting ook een van de organisaties waar voorheen misstanden waren en waardoor de interlandelijke adoptie werd stilgelegd. Weerwind ziet dat niet meer als belemmering.

"Ze hebben duidelijk aangetoond wat de toekomstplannen zijn en hoe ze het willen inrichten. Daar spreek ik ze op aan, daar zullen ze zich over moeten verantwoorden. We bouwen aan een nieuwe toekomst", aldus Weerwind.

Het is de bedoeling dat de eerste aspirant-adoptieouders daar zo spoedig mogelijk, waarschijnlijk eind dit jaar, terechtkunnen voor een aanvraag.

"Nu duidelijk is uit welke landen interlandelijke adoptie mogelijk blijft en welke niet, volgen informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten en worden gezinsonderzoeken hervat", zegt Weerwind. "Hiermee komt voor de betrokkenen een einde aan een onzekere tijd."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl