Dilani Butink sleepte de Nederlandse Staat in 2020 voor de rechter, over haar adoptie uit Sri Lanka
NOS NieuwsAangepast

Adoptie uit buitenland voortaan via overheid

Adopties uit het buitenland zijn in de toekomst niet meer mogelijk via bemiddelingsbureaus. Wie een kind wil adopteren, kan dat alleen nog doen via een nieuw op te richten overheidsorganisatie. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover in het AD. Verder mogen alleen nog kinderen naar Nederland komen, als ze in hun land van herkomst niet kunnen worden opgevangen.

Adopties uit het buitenland zijn al jaren een heet hangijzer en begin vorig jaar besloot het vorige kabinet voorlopig geen nieuwe adopties meer toe te staan. Minister Dekker voor Rechtsbescherming volgde daarmee de aanbeveling van een snoeihard rapport van een onderzoekscommissie.

Misstanden

Volgens de commissie waren er ernstige misstanden, zoals kinderdiefstal, kinderhandel en onethisch handelen van ambtenaren en was er te weinig toezicht op procedures. Dekker erkende dat de Nederlandse overheid is tekortgeschoten door jarenlang weg te kijken bij misstanden en hij stond voorlopig geen adopties meer toe.

De onderzoekscommissie zei vorig jaar ernstig te betwijfelen of het mogelijk is een realistisch publiekrechtelijk systeem te ontwerpen waarin de misstanden niet meer voorkomen. Maar de huidige minister Weerwind vindt het te ver gaan om ook in de toekomst adopties helemaal te verbieden. Hij wil dat de private bemiddelingsorganisaties opgaan in een "publiekrechtelijke stichting", onder zijn toezicht. Dan zouden er dus wel weer adopties mogelijk worden, maar onder strengere voorwaarden. Het kabinet heeft er vandaag over gepraat, maar Weerwind wilde er niets over zeggen. Maandag stuurt hij een brief aan de Kamer.

Overigens is het aantal adopties uit het buitenland al drastisch gedaald. In 2010 waren het er zo'n 700 en in 2019 was dat afgenomen tot 145.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl