Tjibbe Joustra, voorzitter van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie
NOS Nieuws

Staat moet schadevergoeding betalen om illegale adoptie

De Nederlandse staat moet een schadevergoeding betalen aan een man die in 1980 illegaal werd geadopteerd. De rechtbank oordeelt dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de man. Volgens de rechtbank is de staat uit het oog verloren dat de man het recht heeft om achter zijn afkomst te kunnen komen.

De man, Patrick Noordoven, werd kort na zijn geboorte in 1980 geadopteerd uit Brazilië. Een jaar later begon in Nederland een strafrechtelijk onderzoek naar illegale adopties uit Zuid-Amerika, het Brazil Baby Affair-onderzoek. Daaruit bleek dat 42 kinderen uit Brazilië illegaal waren geadopteerd, onder wie Noordoven. De man ontdekte dit pas tijdens een jarenlange zoektocht naar zijn biologische ouders en de omstandigheden rondom zijn adoptie.

Daarop dagvaardde Noordoven de staat. Die deed aanvankelijk een beroep op verjaring. Maar nadat een onafhankelijke Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in februari 2021 een rapport had uitgebracht over mogelijke misstanden bij internationale adopties en de rol van de Nederlandse overheid daarbij, liet de staat dat beroep op verjaring vallen.

Voor het eerst

Dat heeft dus nu geleid tot een veroordeling. "Toen de staat er in het kader van het Brazil Baby Affair-onderzoek achter kwam dat de juridische ouders van de man hem illegaal hadden geadopteerd, heeft de staat niets gedaan om ervoor te zorgen dat de man zijn afkomst zou kunnen kennen, terwijl de staat dat wel had kunnen en moeten doen", oordeelt de rechtbank.

Noordovens advocaat zegt tegen het ANP dat het voor het eerst is dat de Nederlandse staat wordt veroordeeld tot een schadevergoeding voor een illegaal geadopteerde. De hoogte wordt bepaald in een afzonderlijke procedure.

Afgewezen

De rechtbank wees een andere vordering af, van een vrouw die is geadopteerd uit Bangladesh. De staat is niet aansprakelijk tegenover de vrouw omdat volgens de rechtbank niet kan worden vastgesteld dat de staat een fout heeft gemaakt toen de vrouw naar Nederland kwam om geadopteerd te worden of heeft gefaald in het toezicht op adoptie uit Bangladesh.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl