NOS Nieuws

Onderzoek naar illegale adopties van kinderen uit buitenland

Een onafhankelijke commissie gaat onderzoek doen naar illegale adopties van kinderen uit het buitenland, waarbij mogelijk Nederlandse overheidsfunctionarissen waren betrokken.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming schrijft aan de Tweede Kamer dat er informatie naar boven is gekomen over een adoptiezaak uit Brazilië, waaruit blijkt dat er sprake geweest kan zijn van misstanden. Die informatie kwam naar boven na een verzoek om informatie door de slachtoffers.

Brazilië

In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw reisden Nederlandse echtparen naar Brazilië om een Braziliaans kind in hun gezin op te nemen. Ze gaven het in Brazilië aan als hun eigen kind en namen het dan mee naar Nederland, waar het kind dan met de Braziliaanse documenten werd ingeschreven bij de burgerlijke stand. Volgens Dekker waren mogelijk Nederlandse overheidsfunctionarissen betrokken bij dit soort illegale adopties.

Begin jaren 80 is er door de politie onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat er in mogelijk 42 gevallen sprake was van strafbaar handelen door de echtparen. Toch werden al die zaken geseponeerd. Ook zou geprobeerd zijn de betrokkenheid van de Nederlandse ambtenaren buiten het politieonderzoek te houden.

"Ik neem deze informatie zeer serieus", schrijft Dekker. "Betrokkenen, zoals geadopteerden en belangenorganisaties, hebben er recht op dat dit grondig wordt uitgezocht."

Actief meegewerkt

De commissie gaat de gang van zaken rond de adopties en de rol van de overheid daarbij onderzoeken. Duidelijk moet worden of Nederlandse ambtenaren actief hebben meegewerkt of dat ze alleen een oogje hebben dichtgeknepen. En als ze betrokken waren, of dat structureel of incidenteel was.

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op adopties uit Brazilië tussen 1967 en 1998. Maar ook adopties uit landen als Colombia, Indonesië, Sri Lanka en Bangladesh worden bekeken. Ook daarbij zijn aanwijzingen over misstanden.

Advocaten van adoptiekinderen uit Sri Lanka en Indonesië stelden eerder dit jaar de overheid al aansprakelijk voor de misstanden rond hun komst naar Nederland.

De verwachting is dat de commissie komend voorjaar aan het werk gaat en zeker een jaar nodig heeft.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl