NOS Nieuws

Openbaar Ministerie wil tien mensen vervolgen voor verstrekking 'Middel X'

Het Openbaar Ministerie wil tien mensen gaan vervolgen, omdat zij samen een systeem in stand hielden waarbij een middel voor zelfdoding werd verstrekt. Het gaat hierbij om het zelfdodingsmiddel 'Middel X'.

De verdachten waren allemaal betrokken bij zogeheten huiskamergesprekken, zegt het OM. Op die bijeenkomsten kwamen mensen samen om te spreken over een zelfgekozen levenseinde.

Zelfdoding en het geven van algemene informatie hierover is in Nederland niet strafbaar, maar hulp bij zelfdoding wel. Alleen artsen mogen patiënten die uitzichtloos en ondragelijk lijden helpen bij zelfdoding. Zij moeten zich houden aan de zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet.

Volgens het OM maakten de tien verdachten het mogelijk dat het dodelijke 'Middel X' rondom de bijeenkomsten werd verstrekt, wat leidt tot verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Dat is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen met als doel om misdrijven te plegen.

Twee verdachten worden ook verdacht van het daadwerkelijk verstrekken van het zelfdodingsmiddel. Zij worden behalve voor deelname aan een criminele organisatie ook vervolgd voor hulp bij zelfdoding of het verschaffen van een middel daarvoor.

Coöperatie Laatste Wil

Middel X werd in 2017 door Coöperatie Laatste Wil (CLW) gepresenteerd als een humaan middel voor zelfdoding. Alle verdachten hadden een relatie met die organisatie, door de huiskamerbijeenkomsten of op een andere manier. Het OM benadrukt dat de organisatie zelf niet als 'criminele organisatie' vervolgd wordt.

De coöperatie stopte vorig jaar met de huiskamerbijeenkomsten, nadat er aanwijzingen waren dat na deze bijeenkomsten afspraken werden gemaakt over de aan-en verkoop van het middel.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl