NOS Nieuws

Gemeente Utrecht slaat alarm om toenemende overlast 'veiligelanders'

Intimidatie, zakkenrollerij, geweldsdelicten: de gemeente Utrecht kreeg de afgelopen tijd regelmatig te maken met dit soort incidenten. De gemeente spreekt van een "hardnekkig probleem" dat voor een steeds groter deel wordt veroorzaakt door zogeheten veiligelanders, asielzoekers met weinig kans op een verblijfsvergunning. Utrecht roept de landelijke overheid op om in te grijpen.

Vooral in het stationsgebied en een deel van de binnenstad is de overlast groot. Volgens de gemeente gaat het om een groep van zo'n 80 tot 120 mensen.

Sneller ingrijpen

"De samenstelling is divers", zegt burgemeester Dijksma. Het gaat onder meer om arbeidsmigranten uit Oost-Europa, mensen met een drugs- of alcoholverslaving en dus ook een toenemend aantal asielzoekers uit veilige landen. "We hebben last van geweld, overlast, mensen die geïntimideerd worden. Dat is onacceptabel."

Vanwege de overlast heeft de gemeente meer handhavers ingezet en ook de politie houdt extra toezicht. Maar volgens Dijksma is er meer nodig. "We kunnen het niet alleen. Want het zit hem ook in de wijze waarop de asielprocedure in elkaar zit. Mensen die hier niet meer mogen zijn maar wel voor problemen zorgen in de steden, moeten daar weg. We moeten sneller kunnen ingrijpen als ze crimineel gedrag vertonen."

Ondernemer Alwin Kolb, die in de buurt van het Utrechtse station een snackbar heeft, herkent het overlastprobleem in de binnenstad. "Het is intimiderend gedrag, ze maken er echt een klerezooi van. Er is veel winkeldiefstal, ik zie pillen heen en weer gaan en ze zijn vaak onder invloed."

Zelf merkt de snackbareigenaar vooral dat zijn klanten zich onveilig voelen door de groep veiligelanders. "Ze komen hier soms hangen op het terras. Hun aanwezigheid en de sfeer op het plein, dat is gewoon niet prettig."

Alwin Kolb vertelt over de overlast die hij ervaart:

Overlast 'veiligelanders' in Utrecht neemt toe, van intimidatie tot drugshandel

Kolb omschrijft het probleem als volgt: "De gemiddelde Nederlander denkt: dat zijn weer die buitenlanders. Maar het gaat om een hele specifieke groep waartegen heel specifiek iets moet worden gedaan. Daar moet gewoon keihard tegen opgetreden worden. Het gaat om mensen die nergens recht op hebben, op geen enkele regeling, en die komen hier met één doel: de boel verzieken."

Draagvlak

Burgemeester Dijksma benadrukt dat Utrecht migranten wil blijven opvangen. "Maar daar is draagvlak voor nodig. En dan moeten we onze ogen niet sluiten voor die hele kleine groep die wel heel veel problemen veroorzaakt."

Volgens de Utrechtse burgemeester moet het probleem "echt opgelost worden". Ze hoopt dat daarvoor een samenwerking kan worden opgetuigd tussen de rijksoverheid en gemeenten. Ook pleit ze voor internationale afspraken over het onderwerp.

Sobere opvanglocaties

Een deel van de veiligelanders veroorzaakt veel overlast. Behalve Utrecht sloegen onlangs ook ondernemers in Hardenberg hierover alarm. Eerder gebeurde dat in onder meer Ter Apel en Budel.

In die laatste twee plaatsen werden veiligelanders gedurende een pilot vorig jaar tijdelijk opgevangen in extra sobere locaties. Maar toen de proef was afgerond, kon het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geen nieuwe locaties vinden voor deze groep. Gemeenten vangen liever een gemengde groep asielzoekers op dan een selecte groep uit veilige landen, verklaarde het COA toen.

Burgemeester Bruls van Nijmegen, die ook voorzitter is van het Veiligheidsberaad, pleitte er deze zomer voor dat asielzoekers uit veilige landen al bij de grens worden geweerd. Volgens het kabinet is dat echter niet mogelijk.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl