Door de drukte moesten asielzoekers in Ter Apel afgelopen nacht in buitenlucht slapen
NOS Nieuws

Grenzen helemaal sluiten voor kansloze asielzoekers is onmogelijk, zegt kabinet

Er wordt "keihard gewerkt" om Nederland zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor kansloze asielzoekers, laat staatssecretaris Van der Burg weten. Maar de grenzen helemaal sluiten voor mensen die nooit een asielstatus zullen krijgen, is volgens hem onmogelijk.

Een woordvoerder van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie reageert op de noodkreet van burgemeester Bruls van Nijmegen als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Bruls ziet steeds meer weerstand bij gemeenten om crisisopvangnoodopvang te regelen. "We hebben al een enorme inspanning geleverd", zegt hij. "In dit tempo kunnen we het niet volhouden."

Volgens Bruls moet er om te beginnen iets gedaan worden tegen de instroom van mensen uit zogeheten veilige landen als Marokko en Tunesië, en tegen de binnenkomst van mensen die eerder in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd en terug moeten naar dat land. Deze groepen maken weinig kans op een status, maar belasten wel het opvangsysteem. Bovendien veroorzaakt een deel van veiligelanders veel overlast.

Personeelstekort

Bruls wil de kwestie maandag in het Veiligheidsberaad met staatssecretaris Van der Burg aan de orde stellen. Diens woordvoerder laat vandaag alvast weten dat veiligelanders al voorrang krijgen op andere asielzoekers, zodat ze zo snel mogelijk kunnen worden uitgezet. Zij voegt daaraan toe dat er bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst alles aan wordt gedaan om alle aanvragen te verwerken, maar dat er een personeelstekort is. De organisatie is op zoek naar nieuwe mensen, maar die zijn door de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden.

Dat er vluchtelingen op de grond en op stoeltjes moeten slapen, is een nationale crisis. Hoe kwam het zover? En wat zit erachter? NOSop3 legt het uit in deze video:

Waarom het totale chaos is in Ter Apel

Daarnaast heeft de staatssecretaris al allerlei beleidsmaatregelen genomen om Nederland zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor kansloze asielzoekers. Zo wordt de behandeling van aanvragen van asielzoekers die zich eerder in een ander Europees land meldden, de zogeheten Dublin-claimanten, verder versneld. En er wordt gewerkt aan versobering van de opvang voor veiligelanders die overlast veroorzaken. Ook zal het leefgeld voor kansloze asielzoekers worden afgeschaft.

Op basis van iemands uiterlijk kun je niet zien of iemand is gevlucht voor oorlog en geweld.

Ministerie van Jusitie en Veiligheid

Maar de instroom van kansloze asielzoekers helemaal stoppen, is onmogelijk, laat de woordvoerder weten. "Op basis van iemands uiterlijk kun je niet zien of iemand is gevlucht voor oorlog en geweld. De inschatting of iemand kansarm is, kan daarom alleen worden gemaakt nadat iemand is geregistreerd en geïdentificeerd. In de tussentijd moeten wij iedereen die hier een aanvraag doet op basis van Europese wet- en regelgeving opvangen. En daarvoor is crisisnoodopvang keihard nodig."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl