Het datacenter van Microsoft in de gemeente Hollands Kroon
NOS Nieuws

Een van de twee gemeenten voor megadatacenters stribbelt tegen

  • Nando Kasteleijn

    redacteur Tech

  • Nando Kasteleijn

    redacteur Tech

Het nieuwe college in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon wil de komst van nieuwe datacenters aan banden leggen. Dat staat het in het coalitieakkoord dat vandaag is gepubliceerd. De gemeenteraad debatteert er donderdag over.

Men maakt, zo staat in het akkoord, "eerst een pas op de plaats". De nieuwe coalitie zegt dat er de afgelopen jaren in korte tijd veel grootschalige ontwikkelingen zijn geweest in de Wieringermeer. Hierbij is echter te weinig ruimte geweest voor inspraak van inwoners en de gevolgen voor het landschap, wonen en leven, is de redenering. Het nieuwe college wil niet alleen het aantal datacenters, maar ook het aantal nieuwe kassen beperken.

Hiermee gaat het college in tegen het plan van minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De gemeente is namelijk een van de twee plekken in Nederland die zijn aangewezen als locatie voor megadatacenters, ook wel hyperscale genoemd.

De andere aangewezen gemeente is Het Hogeland in Groningen. Volgens de minister passen datacenters in de twee gemeenten omdat ze aan de randen van het land liggen, er voldoende ruimte is en genoeg groene stroom is.

Microsoft en Google

In Hollands Kroon staan al hyperscale-datacenters van Microsoft en Google. Die vallen binnen het industrieterrein Agriport. De coalitie heeft afgesproken dat "de huidige contouren" van dit gebied vooralsnog worden gehandhaafd. Daarnaast wil het college dat de "gemeentelijke overeenkomsten, besluitvorming en voorgenomen ontwikkelingen rondom de vestiging van datacenters" onafhankelijk worden onderzocht.

In Hollands Kroon was in 2020 al grote onrust over de komst van twee extra megadatacenters, een van Microsoft en een van Google. De zoekgigant heeft sindsdien besloten geen extra datacenter te bouwen. De softwarereus is nog wel bezig met een nieuw megadatacenter, dat overigens net buiten het industrieterrein staat en dus geen onderdeel van het akkoord is.

Minder ruimte voor megadatacenters

Het voornemen van het college kan betekenen dat er in Nederland nog minder ruimte zal zijn voor megadatacenters. Het debat hierover werd vorig jaar aangezwengeld omdat het moederbedrijf van Facebook, Meta, in Zeewolde een datacenter van 166 hectare (245 voetbalvelden groot) wil bouwen.

Dat leidde tot lokaal en landelijk verzet. Het is nog altijd onzeker of het datacenter er wel komt.

Gemeente Eemsdelta

Het besluit van De Jonge om nieuwe megadatacenters te beperken tot twee gemeenten heeft er ook toe geleid dat de Groningse gemeente Eemsdelta definitief niet doorgaat met een bouwplan. Het geplande hyperscale-datacenter zou een oppervlakte krijgen van 20 hectare.

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga zegt tegen de NOS dat het college al grote twijfels had voordat De Jonge met zijn besluit kwam en dat het nu definitief van de baan is. De initiatiefnemer - wie is onbekend - gaat nu met de gemeente kijken of een kleiner datacenter wel alsnog mogelijk is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl